အိတ္ခ်္အုိင္ဗီေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ အစုိးရက ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေထာက္ပံ့

ယခုႏွစ္တြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ရန္ပုံေငြကန္ေဒၚ လာ ၁၅ သန္းေထာက္ပံ့ေပး ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အား ကစား၀န္ႀကီးဌာန အမ်ိဳးသားခုခံ အားက်/ကာလသားေရာဂါတုိက္ ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာေဒါက္ တာထြန္းၫြန္႔ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အရင္ကဆုိ ရန္ပုံေငြရရွိမႈ က အရမ္းနည္းတယ္။ အရင္က အစုိးရရဲ႕ ထည့္၀င္ေငြကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့့ ၂၀၁၁ ေလာက္ကေန ပို ၿပီး ထည့္၀င္လာတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ကဆုိ ကန္ေဒၚလာငါးသန္း ေထာက္ပံ့တယ္။ ဒီ ၂၀၁၇-၁၈ မွာဆုိ ၁၅ သန္းထိတုိးျမႇင့္လာ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ေထာက္ ပံ့ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းအျပင္ အေမရိကန္အစုိးရကလည္း ကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းႏွင့္အျခားအဖြဲ႕ မ်ားက ေထာက္ပံ့ေသာေငြ စုစုေပါင္းကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ၎တုိ႔ကုိ ေအအာရ္ တီေဆး၀ယ္ယူျခင္း၊ ေသြးစစ္ေဆး ေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးေသာကိရိယာ မ်ား၀ယ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ အသုံး ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

 ထုိကဲ့သုိ႔ ရန္ပုံေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ အိတ္ခ်္ အုိင္ဗီကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပုိမိုထိေရာက္မႈရွိ ျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက်ဆင္း လာျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းက်ဆင္း ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းၫြန္႔ဦးက ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္က အိတ္ခ်္အုိင္ဗီေရာဂါျဖစ္ပြား မႈသည္ ၀ ဒသမ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ တြင္ ၀ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာ ေၾကာင္း၊ လူနာအသစ္ကူးစက္ခံရ မႈသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က သုံး ေသာင္းခြဲရွိရာမွ ၂၀၁၆ ၌ တစ္ ေသာင္းေက်ာ္ထိက်ဆင္းလာၿပီး ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္း မွာလည္း ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိက်ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားက စား၀န္ႀကီးဌာနစာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ ျပထားသည္။

 အိတ္ခ်္အုိင္ဗီပုိးကူးစက္မႈ မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ား၌ ၂၈ ဒသမ ၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသမီးလိင္အလုပ္ သမားမ်ား၌ ၁၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသားလိင္တူဆက္ဆံ သူမ်ား၌ ၁၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားၾကား၌ ၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားသူ မ်ားၾကား၌ ၀ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိရွိေနသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအ တိုင္းအတာျဖင့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီေရာ ဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ ႏွစ္သိန္း ႏွစ္ ေသာင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အား ကစား၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ထားသည္။ ယင္းလူနာမ်ား အနက္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္အထိ လူ နာ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခုနစ္ ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ေအအာရ္တီတစ္သက္တာေဆးျဖင့္ ကုသႏုိင္ခဲ့သည္။

Top News