ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ယခုႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္အမ်ားဆံုး ဖန္တီးေပးႏိုင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္ဘီးျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ပို႔ေဆာင္သည့္ လုပ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အျခားလုပ္ငန္းမ်ားထက္ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ လာေၾကာင္း အြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝက္ဘ္ဆိုက္ work. com.mm က ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ စက္တင္ဘာအတြင္း လအလိုက္ေကာက္ယူထားသည့္စစ္တမ္းအရ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားထက္ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ပိုမ်ားေန ေၾကာင္း ဆိုသည္။

work.com.mm သည္ ၎တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္မတူညီသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္  ၄၀ ေက်ာ္က ပ်မ္းမွ်အလုပ္ေခၚယူမႈအလုပ္အကိုင္ ၂,၃၀၀ ေက်ာ္ကိုအေျခခံ၍ အဆိုပါစစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီး စက္တင္ဘာလ ကုန္ပိုင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက မားကက္တင္းအပါအဝင္ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားရာမွ ယခုႏွစ္၌ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ျဖဴးပို႔ေဆာင္ေရးသည္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္အျမင့္ ဆံုးျဖစ္လာသည္။

ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လစဥ္အလုပ္သမားေခၚယူမႈ ၂၃၀ ေက်ာ္ ရွိ ေၾကာင္း work.com.mm တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

‘‘ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ ငန္းေတြကလည္း ဒီႏွစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာေၾကာင့္ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမ်ားေစခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း လုပ္ခလစာကိုလည္း ပိုတိုးေပးၿပီး ေခၚယူလာတာေတြရွိတယ္’’ဟု ျမတ္မင္း အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဒါ႐ိုက္တာ ကိုျမတ္မင္းကိုက ေျပာ ၾကားသည္။

ယခင္က အဆိုပါလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ခသည္ က်ပ္တစ္သိန္းမွ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ျဖင့္ ေခၚယူေနရာမွ ယခုအခါ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခန္႔ျဖင့္ ေခၚယူေနေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

ထုိသို႔ လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေပးလာေသာ္လည္း အလုပ္သမားလိုသေလာက္ရရွိႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴး၊ ပို႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေနာက္တြင္ ကြန္ပ်ဴ တာႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာက႑၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ ေရးက႑ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ေဆာင္မႈက႑တို႔က အလုပ္သ မားလိုအပ္မႈအမ်ားဆံုးလုပ္ငန္း မ်ားအျဖစ္ရွိေနေၾကာင္း work.com.mm စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

သို႔ေသာ္ အလုပ္အကိုင္ ေလွ်ာက္ထားမႈအမ်ားဆံုးအျဖစ္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အုိင္တီနည္းပညာက႑တို႔သည္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

More in News Section