ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္ ႀကိဳးၾကာနီငွက္သိုက္ ၁၂၀ ေက်ာ္ ေတြ႕ရွိ

ႀကိဳးၾကာနီငွက္ႏွစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − WCS)

 သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕က ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ရွားပါး ငွက္မ်ိဳးစိတ္ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီ ငွက္ သိုက္ ၁၂၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႀကိဳး ၾကာငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အသိုက္ တည္ေနရာႏွင့္ အခ်က္အလက္ မ်ား ရွာေဖြထိန္းသိမ္းေနသည့္ အဆိုပါအဖြဲ႕က ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၃၆ ရြာတြင္ အသိုက္ ၉၂ ခု၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာ ၂၁ ရြာတြင္ အသိုက္ ၂၃ ခု၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာငါးရြာတြင္ အသိုက္ရွစ္ခုႏွင့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသိုက္ငါးခု စုစုေပါင္း ၁၂၈ ခုတို႔ကို သုေတသနျပဳ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

‘‘ဒီႏွစ္မွာ ဒီလိုအသိုက္ေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕တာက ေဒသခံ ေတြ ပူးေပါင္းလာလို႔ ေတြ႕တာပါ။ ေဒသခံေတြက ဒီလိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ ဒီ ေလာက္လည္း ေအာင္ျမင္မွာမ ဟုတ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈက မႏွစ္ကေတြ႕တဲ့ အသိုက္နဲ႔ ဒီႏွစ္ေတြ႕ တဲ့အသိုက္ စာရင္းကအမ်ားႀကီး ကြာတယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္’’ ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္) မွ ငွက္ပညာ ရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္က ေျပာ သည္။ ၂၀၁၆ က ဧရာဝတီျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚတြင္ သုေတသနျပဳ ခ်က္အရ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္ သိုက္ ၃၇ ခု ေတြ႕ရွိထိန္းသိမ္းခဲ့ ၿပီး ယင္းေဒသ၌ အေကာင္ေရ ၂၀၀ မွ ၄၀၀ အတြင္း က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု အဆုိပါအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ ၌လည္း မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ေရ ၾကည္၊ ဟသၤာတ၊ ဝါးခယ္မ၊ က်ိဳက္လတ္၊ မအူပင္၊ ေျမာင္းျမ၊ အိမ္မဲ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ဝန္းက်င္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားသည္။

More in News Section