တပ္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနဟု JMC-U ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွစ္ ဖက္တပ္မ်ားအၾကား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းကို အဆင့္ႏွစ္ ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မ်ားက ေျပာသည္။


ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ အလုပ္ ႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ေဆြး ေႏြးမႈမ်ား စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးက ေျပာသည္။

‘‘ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳးမည္ မည္ရရ ကြၽန္ေတာ္တို႔မလုပ္ဖူး ေသးေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္ေတြနဲ႔ workshop ေတြ အရင္စလုပ္တဲ့ အဆင့္ ေတာ့ ေရာက္ပါၿပီ’’ ဟု ေဒါက္ တာေရႊခါးက ေျပာသည္။

JMC က ရည္ရြယ္လုပ္ ေဆာင္ေနသည္မွာ နယ္နိမိတ္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္၍ ပိုင္းျခား ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ထိေတြ႕မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားက ေျမာက္အိုင္ယာလန္၊ နီေပါႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ နယ္ေျမ ပိုင္းျခားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ 

ျပည္နယ္ JMC တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း JMC အလုပ္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈေတြကို ဘယ္လိုေရွာင္ရွားၿပီးေတာ့ ဆက္ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္မလဲဆိုတဲ့ concept နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စဥ္းစားေဆာင္ ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝဏၰေအာင္ကေျပာသည္။

NCA အရ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မ တီ (JMC-U) က နယ္ေျမသတ္ မွတ္ေရး ကိစၥမ်ားကို ျပည္နယ္အ ဆင့္ JMC တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ ဇန္နဝါရီက စတင္လမ္းၫႊန္ခဲ့ သည္။

သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖက္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္အေပၚ နားလည္မႈလြဲမႈမ်ား ရွိ၍ နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရး ေဆြး ေႏြးရာတြင္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္အဆင့္ JMC အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထား သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (RCSS) တို႔အၾကား တြင္လည္း မၾကာခဏ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိ ေနရာ နယ္ေျမသတ္မွတ္ႏိုင္မႈမရွိ ေသးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (JMCS-Shan) အဖြဲ႕ဝင္ RCSS မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းဦးက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားမ ျဖစ္ပြားေရး၊ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚ လာပါက ေျပလည္မႈရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္ (JMC) ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ (JMC) မ်ားကို ႏွွစ္ဖက္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အရပ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။