ေမာင္ေတာေဒသရွိ လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ရခိုင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ေမာင္ေတာေဒသ တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ လူ နည္းစု ၿမိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္၊ ဟိႏၵဴ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြား မည္ကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဆြီဒင္သံမွဴးႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕အား   ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆြီဒင္သံမွဴးႀကီး Mr.Johan Hallenborg ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ Ms.Liznne တို႔က ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပံုႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ အထက္ပါအ တိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သံမွဴးႀကီးက ေမာင္ေတာ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ သည့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အတူ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္သြားရန္ အဆင္သင့္ရွိ ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ လို အပ္ေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိုင္း ရင္းသားဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ တစ္ ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ခိုလႈံ ေနေသာ တစ္ဖက္အသိုင္းအ ဝိုင္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္ လည္လက္ခံေနရာခ်ထားေပး ေရးစီ္မံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား ေမးျမန္းခဲ့သည္။

‘‘NGO, INGO, WFP လို အဖြဲ႕အစည္းေတြက လွဴဒါန္းသည့္ပစၥည္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ စခန္းေတြမွာ ေတြ႕ရွိရကတည္း က တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ရင္ထဲမွာ စိတ္ခံစားခ်က္ျပင္းထန္ျမင့္တက္ မႈအေလ်ာက္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ ကို လက္မခံႏုိင္ဘူးလို႔ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေပၚမွာလည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေန ေၾကာင္း’’ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏တရားဝင္ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသား ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊  လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕တို႔က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ေနသည္။