ကမၻာဖလားဝင္ခြင့္ရေရး အာဂ်င္တီးနား တုိက္ပြဲဝင္ရမည္

 ေတာင္အေမရိ ကကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ဘရာဇီးအသင္းက ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ထားၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ ႏွင့္ ၁၁ ရက္တို႔တြင္ ကစားေသာ ေျခစစ္ပြဲရလဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္ ၍ ဘရာဇီးႏွင့္အတူ ကမၻာ့ဖလား ဝင္ေရာက္ခြင့္ရ အသင္းသံုးသင္း ကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ သည္။

ႏွစ္ပြဲသာ ကစားရန္ က်န္ရိွေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ ကိုလံဘီယာသည္ ေျခစစ္ပဲြေအာင္ရန္ အေကာင္းဆံုးအေနအထား ရိွေနသည္။ ထိတ္လန္႔စရာအေကာင္းဆံုးမွာ ကမၻာ့ဖလားႏွစ္ႀကိမ္ရ အာဂ်င္တီးနား က ေျခစစ္ပြဲေအာင္ရန္ ပီ႐ူး၊ ခ်ီလီ၊ ပါရာေဂြး၊ အီေကြေဒါတုိ႔ႏွင့္ တုိက္ပြဲဝင္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

အာဂ်င္တီးနားသည္ ရမွတ္ ၂၄ မွတ္တူညီၿပီး ၎၏ အထက္ နံပါတ္ (၄)ေနရာရိွ ပီ႐ူးကို အိမ္ ကြင္းတြင္ လက္ခံကစားရမည္ ျဖစ္ကာ အႏုိင္ရပါက ေျခစစ္ပဲြ ေအာင္ရန္ ႀကီးမားေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး ေျခေခ်ာ္ပါက ေပေပါင္း ၉၃၅၀ ျမင့္ေသာ ကီြတုိၿမိဳ႕တြင္ ကစားရမည့္ အီေကြေဒါႏွင့္ ပြဲ၌ အႏုိင္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပီ႐ူး က ေနာက္ဆံုးပြဲတြင္ ကိုလံဘီယာ ကို လက္ခံကစားရမည္ျဖစ္သည္။

အာဂ်င္တီးနားတုိက္စစ္မွဴး အဂူ႐ုိသည္ ကားမေတာ္တဆမႈ ေၾကာင့္ နံ႐ုိးအက္ဒဏ္ရာမ်ားရရိွ ထားသျဖင့္ ယင္းေျခစစ္ပြဲႏွစ္ပြဲ တြင္ ပါဝင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဥ႐ုေဂြးသည္ ၂၇ မွတ္ရထား ၿပီး အုပ္စုဒုတိယေနရာရပ္တည္ ေနကာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ပြဲတြင္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မရိွေတာ့ေသာ ဗင္နီဇြဲ လား၊ ဘုိလီဗီးယားတို႔ႏွင့္ ကစား ရမည္ျဖစ္၍ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ရန္ အလြန္အလားအလာေကာင္းေန သည္။

ကိုလံဘီယာက ၂၆ မွတ္ရ ထားၿပီး အိမ္ကြင္းတြင္ ပါရာေဂြး ကို အႏုိင္ရရိွပါက ေျခစစ္ပြဲ ေအာင္ရန္ လံုေလာက္သေလာက္ ျဖစ္သည္။

၂၃ မွတ္ရထားေသာ ခ်ီလီ သည္ ႀကိဳးတန္းလန္းေလွ်ာက္ေန ရၿပီး ပထမဦးစြာ အီေကြေဒါကုိ အိမ္ကြင္း၌ အႏုိင္ကစားရမည္ ျဖစ္ကာ လာမည့္သီတင္းပတ္ တြင္ ဘရာဇီးကို အႏုိင္ကစားရ မည္ျဖစ္သည္။

ပီ႐ူးက ၂၄ မွတ္ရထားၿပီး အာဂ်င္တီးနားသို႔ သြားေရာက္ ကစားၿပီးပါက ကိုလံဘီယာကို လက္ခံကစားရမည္ျဖစ္၍ ႏွစ္ပြဲစလံုးပြဲက်ပ္ျဖစ္ေနၿပီး ခက္ခဲႏုိင္ သည္။

ေတာင္အေမရိကဇုန္မွ ပၪၥ မရေသာ အသင္းက နယူးဇီလန္ ႏွင့္ ႐ႈံးထြက္ပြဲကစားရမည္ျဖစ္ သည္။

—Ref:AP