မြန္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေပးရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေန႔စားလေပး ခန္႔အပ္မည္

မြန္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားစာ သင္ၾကားရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေန႔စားလေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေငြ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေန႔စားလေပးအျဖစ္ ခန္႔ အပ္တာ၀န္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕မွ လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာထိန္ လင္းက ေျပာသည္။

‘‘မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ ကိုေတာ့ စာေရာက္ေနပါၿပီ။ ဘယ္၀န္ႀကီးကို စတာ၀န္ေပးမလဲဆို တာ မသိေသးဘူး။ တာ၀န္လဲႊတာ နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ၾကမွာပါ’’ ဟု ေဒါက္တာထိန္လင္းက ေျပာ သည္။ မြန္၊ ကရင္၊ ပအုိ၀္းတုိင္း ရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ေထာက္ဆရာ (TA) အျဖစ္ ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုပါက သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ ၀န္ႀကီးတစ္ ဦးဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးပို႔ရမည္ ဟု ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားစာေပ  သင္ ၾကားေပးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကို ေန႔စာလေပးအျဖစ္ အခ်ိန္မီ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္တုိင္းရင္းသား လူ မ်ဳိးမ်ားေရးရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္မွ မြန္၊ ကရင္၊ ပအုိ၀္းယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီတုိ႔  ေအာက္တုိဘာ  ၃ ရက္က ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္တုိင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးမ်ားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္၊ ကရင္ တုိင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး မြန္စာသင္ၾကားသည့္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း ၂၇၀  ကရင္စာေပ သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္း ၂၇၃ ေက်ာင္းရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ပအုိ၀္းစာေပသင္ၾကားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး စာသင္ေက်ာင္း ၃၀ ရွိသည္။ ယင္းတုိင္းရင္းသား စာေပမ်ား သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ စုစုေပါင္း ၁,၃၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴး႐ုံး  စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။