ပဲေစ်းက်သျဖင့္ စစ္ကုိင္းတြင္ ပဲစင္းငုံအစား ဖရဲေျပာင္းစိုက္လာ

ပဲေစ်းက်ေနေသာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ပဲစင္းငံုအ စား ဖရဲေျပာင္းစိုက္သူ ပိုမ်ားလာ ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဖရဲ၊ သခြား စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ား အစုအဖြဲ႕ဥကၠ ႒ ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံက ပဲမ်ိဳးစံု ဝယ္ယူမႈေလွ်ာ့ခ် သည့္ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းပဲေစ်းကြက္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလာေၾကာင္း ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။‘‘ေခ်ာင္းဦးနဲ႔ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာ ပဲစင္းငံုကေန ဖရဲေျပာင္းစိုက္တာ ဧကေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ဖရဲစိုက္ဧက အရင္ႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆေလာက္ ပိုမ်ားလာတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ယခင္ႏွစ္က ဖရဲစိုက္ဧက သံုးေသာင္းခန္႔သာ ရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ တြင္ ဧက ငါးေသာင္းခန္႔အထိရွိ လာေၾကာင္း ဦးစိုးလြင္က ေျပာ သည္။ မံုရြာၿမိဳ႕ေဒသခံ ပဲစင္းငံုစုိက္ ေတာင္သူဦးၿမိဳ႕ဦးက ‘‘ဖရဲကုမၸဏီ ေတြက ေျမတစ္ဧက သံုးသိန္း၊ ေလးသိန္း ေပးငွားေတာ့ ပဲေစ်း လည္း မေကာင္းဘူးဆိုေတာ့ ေျမ ငွားလိုက္တာ ေသခ်ာတယ္။ တ ျခားသီးႏွံစိုက္လို႔ ရာသီဥတုက လည္း မေသခ်ာ၊ ေစ်းကြက္က လည္း မေသခ်ာေတာ့ ေျမငွား လိုက္တာ ေငြျမင္ရေသးတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

 မံုရြာေစ်းကြက္တြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ႏွစ္အတြင္း ပဲစင္းငံု တစ္ တင္းလွ်င္ က်င္ငါးေသာင္းခန္႔အထိ ေစ်းေကာင္းရၿပီး ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ ပဲစင္းငံု တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ခန္႔အထိ ေစ်းက်ေန ေၾကာင္း မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွ တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။