ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္ေနေသး၍ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရဟု ဦးတင္ေအးေျပာ

ေမလ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပူေပါင္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း)

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုိအပ္ေသးသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ခံရေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

‘‘ဒီအခ်ိန္ဟာ နည္းနည္း ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ပါတီေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရတဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒါကို နားလည္ေပးပါ’’ဟု  ဦးတင္ေအးကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္း အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမလ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  ‘‘သူေျပာတာ ကြၽန္ေတာ္ မွတ္ထားတယ္ဗ်။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မတန္ေသးဘူးလုိ႔ ထင္ေနပံုရတယ္။ အဲဒါ သူတို႔စစ္တပ္ကလာတဲ့သူေတြရဲ႕ အျမင္ေလ။ တုိင္းျပည္ကို ဘယ္လုိၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲပဲ သိတာ။  အာဏာရွင္အေငြ႕အသက္ေပါ့’’ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏုိင္စံႏုိင္က ေျပာသည္။

 ေမလဒုတိယပတ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝထားေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။

ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ား၌  ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာလိုပါက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ စာတင္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က သံုးသပ္သည္။

‘‘ခင္ဗ်ားတုိ႔ေတြ လံုၿခံဳေရး မထိခုိက္ေအာင္ ထပ္ေနရင္ ဘယ္သူက ဒီကေန႔ေဆြးေႏြး ဘယ္သူက ဘယ္ေန႔ေဆြးေႏြးဆိုတာ လုပ္ေပးႏုိင္ေအာင္ ဒါမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္လုပ္တာပါ။ ေလွ်ာက္ခုိင္းတာပါ’’ဟု ဦးတင္ေအးက ယင္းအခ်က္အေပၚ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံ ျပန္လည္ရွင္းျပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ မရွိသျဖင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳပါရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ စာေရးၿပီး ေပးပို႔ထားသည္ဟုလည္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္း က သတင္းမီဒီယာမ်ားအားေျပာၾကားသည္။

ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၆၀ ေက်ာ္ တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ SKY STAR ဟိုတယ္၌ ရွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးခြင့္ဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မူၾကမ္းအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဦးတင္ေအးက ယင္းေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ေျပာၾကားသည္။