အဆုိၿပိဳင္ပြဲ၏ SMS Votingအေရအတြက္ကုိ အူရီးဒူး ပထမဆုံးအႀကိမ္ထုတ္ျပန္

 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာမ်ားသည္ အဆုိၿပိဳင္ပြဲ SMS Voting အေရအတြက္ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ျခင္းမရွိေသာ္လည္း Galaxy Star ၿပိဳင္ပြဲ၌ စုစုေပါင္းရရွိခဲ့သည့္ Voting (မက္ေဆ့ခ်္ေပးပုိ႔၍မဲေပး ျခင္း)အေရအတြက္ကုိ အူရီးဒူးက ပထမဦးဆုံးထုတ္ျပန္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ SMS အေရအ တြက္ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရရွိၿပီး ၀င္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၂၀ ခန္႔ရရွိေၾကာင္း အူရီးဒူးက ထုတ္ျပန္သည္။ ယခု ထုတ္ျပန္သည့္အေရအတြက္မွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၁၀ ဦး၏ ေနာက္ဆုံးအ ဆင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြင္းရရွိသည့္ SMS အေရအ တြက္ျဖစ္သည္။


 မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆုိၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ SMS ျဖင့္Vote လုပ္ၾကေသာ္လည္း အဆုိေတာ္ တစ္ဦးခ်င္းရရွိသည့္ Vote အေရ အတြက္ကုိ Myanmar Idol အပါ အ၀င္ အဆုိၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ထုတ္ ျပန္ျခင္းမရွိသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္ သည့္ေနာက္ပိုင္း အူရီးဒူးက ၀င္ ေငြကုို ထုတ္ျပန္ေၾကညာကာ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ျပန္ လည္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

မုိဘုိင္းဖုန္း SMS Vote ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တယ္လီေနာသည္ X Factor Myanmar ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက Mya-nmar Idol ၿပိဳင္ပဲြႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ သည္။ SMS Vote သည္ ေအာ္ပေရတာအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆုံးက်င္းပခဲ့သည့္ Myanmar Idol တြင္ Vote လုပ္ရန္SMS ဆာဗာခြၽတ္ယြင္းသည္အထိ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။