ႏုတ္ထြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မည္ဟု ANP ပါတီေျပာၾကား

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါ တီ(ANP)အျဖစ္ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ (RN DP)ႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD)တို႔ ပူးေပါင္းစဥ္က ေရးဆြဲခဲ့ ေသာ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို မၾကာမီက်င္းပ မည့္ ANP ပါတီညီလာခံတြင္ ျပဳျပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ANPပါတီအ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကေျပာၾကားသည္။ 


ယခုရက္ပိုင္းတြင္း ANP ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္အခ်ိဳ႕ ဆက္တိုက္ႏုတ္ထြက္မႈမ်ားရွိေန ရာ ယင္းသို႔ႏုတ္ထြက္ျခင္းမွ သင္ ခန္းစာရယူ၍ ပါတီညီလာခံတြင္ ျပန္ျပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

‘‘ပါတီက ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ႏွစ္ပါတီေပါင္းရရင္ ၿပီးေရာလို႔ ၿပီးစလြယ္လုပ္ခဲ့ရတဲ့ပါတီဖြဲ႕စည္း ပံုနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အခုရရွိတဲ့သင္ခန္းစာနဲ႔ ပါတီညီ လာခံမွာ ျပန္ျပင္သြားမွာပါ။ သူ တို႔က အမတ္လုပ္ဖို႔၊ ဝန္ႀကီးလုပ္ဖို႔ လာတဲ့ သူေတြပါ။ ေပးဆပ္ဖို႔လာ တဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါ’’ဟု ဦးထြန္း ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ 

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီညီလာ ခံကို လာမည့္ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုး ပတ္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထား သည္။  ‘‘ပါတီကို Reform လုပ္ခ်င္ တဲ့အတြက္ ညီလာခံလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ANP ပါတီဒုဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာသည္။ 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ ပြဲအႏိုင္ရ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔ သည္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီထူေထာင္ခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ခြဲထြက္ သည့္အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ၏သေဘာထား လံုးဝမပါဘဲ ခြဲထြက္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံအမ်ားစု က ေျပာသည္။ 

ANP ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၁၂ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၀ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၂၂ ေနရာ စုစုေပါင္း ၄၅ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာထပ္မံအ ႏိုင္ရခဲ့သည္။ 

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိ၌ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး စုစုေပါင္း ငါးဦးသည္ ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ 

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားပါ တီအေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္မူဝါဒမ်ား ခ် မွတ္ထားသျဖင့္ ထုိမူဝါဒမ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္၍ ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ား လာေရာက္ေပါင္းစည္းသည္ဟု မွတ္ယူေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာ သည္။ 

‘‘အာဏာရွင္တြန္းလွန္ဖို႔အ တြက္ လုပ္ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ လူႀကီး လုပ္တဲ့သူေတြက အာဏာရွင္နဲ႔ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ေနတဲ့အတြက္ လုပ္လို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ႏုတ္ ထြက္လိုက္တာပါ’’ဟု ANP ပါတီ မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ အမ္းမဲဆႏၵ နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ေျပာသည္။