ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ တိမ္းေရွာင္သူ ကုိးရက္အတြင္း ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးရွိဟု အစုိးရထုတ္ျပန္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသည့္ ဘဂၤါလီလူဦးေရ ကိုးရက္အတြင္း တစ္ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း အစုိးရက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အ တြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီ မ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအခက္အခဲမ်ား၊ လုံ ၿခံဳေရးအေျခအေနအရႏွင့္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေန သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားက ထြက္ခြာ လာရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း စသည့္အေၾကာင္းရင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ၎တုိ႔မ်ိဳး ႏြယ္စုမ်ား ထံသြားေရာက္ေနထုိင္ ရန္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္မွစ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ ဘဂၤါလီစာ ရင္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ တြင္ ၁၆၈ ဦး၊ ၂၇ ရက္တြင္ ၇၇၁ ဦး၊ ၂၈ ရက္တြင္ ၈၉၅ ဦး၊ ၂၉ ရက္တြင္ ၅၃၀ ဦး၊ ေအာက္တို ဘာ ၃ ရက္တြင္ ၁၃,၂၀၆ ဦး၊ ၄ ရက္တြင္ ၁,၄၄၃ ဦးစုစုေပါင္း ဘဂၤါလီဦးေရ ၁၇,၀၁၃ ဦးျဖစ္ သည္။ထုိသုိ႔တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တိမ္း ေရွာင္မည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ စားနပ္ ရိကၡာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ရွင္းျပခဲ့  ၿပီး မိမိတို႔မူလရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ ေအးခ်မ္းစြာျပန္လည္ေနထုိင္၍ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏုိင္ေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥမ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအ ေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔သာ ၎ တို႔ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵျဖင့္ သြားေရာက္ လုိေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ သည္ဟု အစုိးရကသတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ေမာင္ေတာေဒသ၌ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဩ ဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုက္ခုိက္ကာ စတင္ခဲ့သည့္ အ ၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၀န္ထမ္း ႏွင့္အရပ္သားမ်ား ေသဆုံးဒဏ္ ရာရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒသအ ေျခအေန ျပန္လည္တည္ၿငိမ္စျပဳ ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကမ္း ဖက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ေနရဆဲ အေျခအေနျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား သုိ ၀ွက္ထားသည့္ လက္နက္၊ ခဲ ယမ္းႏွင့္မုိင္းမ်ား ရွာေဖြသိမ္း ဆည္းရမိမႈမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။