စာၾကည့္တုိက္ဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္အခန္းက႑

ကြၽန္ေတာ္ ငယ္စဥ္က ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသြားတိုင္း ပိဋကတ္တုိက္ႀကီးတစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထိုပိဋကတ္တုိက္ႀကီး၏ အမည္မွာဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ပိဋကတ္တိုက္ျဖစ္သည္။ သူေဌး ႀကီး ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္၏အလွဴျဖစ္၏။ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ကို အမ်ားသိေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးရမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ သူ၏ေမြးစားသားမွာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ဦးႏု၏အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဌာန ဝန္ႀကီး တာဝန္ယူခဲ့သူ ဟသၤာတ ဦးျမဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ပိဋ ကတ္တိုက္ႀကီးမွာ ခန္႔မွန္း အနံ ေပ ၂၀၊ အလ်ား ေပ ၆၀ ခန္႔ရွိေသာ အုတ္အဂၤေတအေဆာက္အအံု ႀကီးျဖစ္သည္။ အထဲတြင္ သစ္သားဗီ႐ိုမ်ားျဖင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ က်မ္းႀကီး က်န္းခန္႔မ်ား၊ ေပ၊ ပုရ ပိုက္မ်ားပါရွိခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ ထုိစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို မေတြ႕ ေတာ့သည့္အျပင္ အေဆာက္အ အံုအေဟာင္းကို ျပန္လည္မြမ္းမံ ကာ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ခန္းမ အျဖစ္ ဘဝေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တစ္ေလာက ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုတ ပညာဌာနမွ ဆရာ ေဇာ္ေအာင္ ထြတ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာၾကည့္ တိုက္သမုိင္းစာတမ္းကို ဖတ္မိရာ မွ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ပိဋကတ္ တိုက္ကို ျပန္လည္အမွတ္ရမိျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား၏ ပိဋ ကတ္တိုက္မ်ားအနက္ မႏူဟာ မင္း၏ ေရႊစာရံပိဋကတ္တိုက္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္ သမိုင္း၏အမြန္အစျဖစ္သည္။ ပိဋကတ္တိုက္မ်ားထားရွိျခင္းတို႔၏ သဘာဝကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဘုရားေဟာပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို စနစ္တက် ထားသိုိသိမ္းဆည္း ကာ ကိုးကြယ္ရာမွအစျပဳသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အေနာ္ရထာမင္းသည္ ရွင္ အရဟံ၏ၾသဝါဒျဖင့္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူ မႈေရး၊ ပညာေရး၊ စာေပအႏုပညာရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ပိဋကတ္တိုက္ မ်ား ေဆာက္လုပ္ေစခဲ့သည္။ ပုဂံ ေခတ္ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဥ္ ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ အစစအရာရာ တို႔၌ အထက္တန္းက် အဆင့္အ တန္းျမင့္မားရျခင္းသည္ ပိဋကတ္ တိုက္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ အ တတ္ပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ေရႊစာရံပိဋကတ္ တိုက္၊ အေနာ္ရထာပိဋကတ္ တိုက္၊ ျမကန္ပိဋကတ္တိုက္မ်ား သည္ ရွင္အရဟံ၏နည္းေပးလမ္း ၫႊန္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စာအေထာက္အ ထားမ်ားအရ ပုဂံတစ္ဝိုက္တြင္ ပိဋကတ္တိုက္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ အျပားတြင္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ပုဂံေခတ္တြင္ ဗုဒၶဆိုင္ရာ ပုထုိးေစတီ ဂူဘုရားမ်ားႏွင့္ ဓမၼ ဆိုင္ရာ ပိဋကတ္တိုက္မ်ား၊ သံဃာဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ပိဋ ကတ္တုိက္မ်ားထားရွိသည္ကို လည္း ေတြ႕ရသည္။ ဆိုလိုခ်င္ သည္မွာ ပုဂံေခတ္ဘာသာ၊ သာ သနာႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈျမင့္ မားလာျခင္း၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းတို႔မွာ ပိဋ ကတ္တိုက္မ်ားက တစ္ဖက္တစ္ လမ္းက အေထာက္အကူျပဳခဲ့ ေၾကာင္းကိုပင္ ျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းကို ေလ့လာလိုပါက စာၾကည့္တိုက္ မ်ား၏အေျခအေနကိုပါ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ဟု ထင္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လက္ရွိ အစိုးရက စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒ မ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းကာ စာၾကည့္ တိုက္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပး ရန္ႏွင့္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကိုေတြ႕ ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦး ဆံုး စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒကို ေတာ္ လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက ၁၉၆၄တြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ နာ မည္အျပည့္အစံုမွာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စာၾကည့္တိုက္ ျပတိုက္ႏွင့္ ျပပြဲမ်ား  ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒျဖစ္သည္။ အခန္းေျခာက္ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၀ ပါဝင္၏။ ဥပေဒ၏အႏွစ္သာရကို ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏လြတ္လပ္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ခ်ဳပ္ကိုင္လိုေသာ သေဘာကို သာေတြ႕ရသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ ျခင္းမရွိဘဲ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ပါ က ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ က် ခံႏိုင္သည့္ဥပေဒပုဒ္မက သက္ ေသျပေနသည္။ စာၾကည့္တိုက္ မ်ားကို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ သို႔ သြတ္သြင္းကာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မဆက္စပ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထား ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အစုိးရလက္ထက္ တြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စာၾကည့္တုိက္ ျပတိုက္ႏွင့္ ျပပြဲမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒအစား စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒမ်ား ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ထုိဥပေဒမ်ားသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒကို အေျခခံထားသည့္အ ျပင္ ဥပေဒမ်ားအသက္ဝင္ျခင္းမရွိ သည့္အတြက္ ယခုအစုိးရလက္ ထက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အ တြင္း ဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ဖို႔ ျဖစ္လာသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကလည္း စာၾကည့္ တိုက္ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသလို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အခ်ိဳ႕က လည္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေနၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ ျပည္သူ႔စာ ၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑က အေရးပါလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လက္ရွိအေျခအေန၌ စာ ၾကည့္တိုက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္ အနက္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ စာၾကည့္ တိုက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိကာ က်န္သည့္ စာၾကည့္တိုက္ ၆၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ျပည္သူ႔စာၾကည့္ တိုက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရွိရ သည္။ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ား သည္ အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့မႈမရရွိ ဘဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ အ လွဴရွင္မ်ား၏အေထာက္အပံ့အ ခ်ိဳ႕ျဖင့္ ရပ္တည္ေနရသည္။ အခ်ိဳ႕စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ စာအုပ္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ ငွား ရမ္းျခင္း၊ ဖတ္႐ႈခြင့္ေပးျခင္း စ သည့္စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု၏ပံုမွန္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသာမက ဘဲ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္း မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႔ နည္းပညာ သင္တန္းမ်ား၊ စာဖတ္ဝိုင္းမ်ားျပဳ လုပ္ကာ Information Center မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက သည္။

ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္က ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္စာဖတ္ပရိ သတ္မ်ားမွာ ကေလး၊ လူငယ္၊ ေက်ာင္းသား၊ အရြယ္ေရာက္သူ မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္သူ မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား စသည္ျဖင့္ အလႊာစံုျဖစ္၏။ ျပည္သူ႔စာ ၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အစိုးရစာၾကည့္ တိုက္မ်ားၾကား ျခားနားခ်က္မွာ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ေဝးကြာမသြားဘဲ စာဖတ္ပရိသတ္၏ေတာင္းဆို မႈကို စာၾကည့္တိုက္မွ ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းျဖင့္ ကြၽန္းကိုင္းမီွ ကိုင္း ကြၽန္းမီွျဖစ္ကာ ျပည္သူ႔စာၾကည့္ တိုက္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယခု လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ စာ ၾကည့္တိုက္ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲ ရာတြင္ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္ မ်ား၏အခန္းက႑ကို အေလး ထားသင့္ပါသည္။ ျပည္သူ႔စာ ၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ သူ႔ဖြဲ႕စည္း ပံု၊ သူ႔စနစ္ျဖင့္သူသြားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၏။ စာၾကည့္ တိုက္ပညာရွင္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေသာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကဲ့သို႔ တိုက္ပိုင္ နံပါတ္ေရးသြင္းပံု စနစ္က်ခ်င္မွ က်မည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ အမွတ္အသားျဖင့္ ရွိေန ႏုိင္သည္။ စာၾကည့္တုိက္ဖြဲ႕စည္း ပံုတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားမပါဝင္ဘဲ ရွိ ေကာင္းရွိလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ လူ ငယ္လူရြယ္မ်ားျဖင့္လည္း လုပ္ ငန္းလည္ပတ္ေနႏုိင္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိ ေတြ႕ဆက္ဆံေနမႈပင္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရန္ စာၾကည့္တိုက္ ဥပေဒမ်ားက တြန္းအားေပးႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီး၏။ စာၾကည့္တိုက္ဥပ ေဒက စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစႏုိင္မွသာ ဒီမိုက ေရစီလမ္းတြင္ ျပည္သူကို အသိ ပညာဖြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရွးက အေနာ္ရထာမင္း၊ ပဒံုမင္း၊ မင္းတုန္းမင္းတို႔၏ပိဋကတ္ တိုက္မ်ားကို တည္ေထာင္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစခဲ့မႈေၾကာင့္ ရဟန္းအေက်ာ္၊ လူအေက်ာ္ပညာတတ္မ်ားေပၚ ထြက္ကာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ခဲ့သည္။ စာၾကည့္တိုက္ဥပ ေဒသစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ဒီမုိက ေရစီလမ္းေျဖာင့္တန္းကာ ျပည္သူမ်ား အသိပညာဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစ လိုပါသည္။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)