ရခုိင္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္

 ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီ မ်ားကို ျပန္လက္ခံရာတြင္ အ ၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္ မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား မပါ၀င္လာေစ ရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္က ေအာက္တုိ ဘာ ၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ ျပန္အႀကံျပဳသည္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ထုိေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအ တြက္ လုိအပ္သည့္ လုံၿခံဳေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တို႔ကို အျမန္ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရး၊ ယင္းေဒသတြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရး အ တြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က စီမံခ်က္ခ် မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အတူ အဆုိပါ ေဒသလုံ ၿခံဳေရးအတြက္ ရဲစခန္းမ်ား၊ ရဲ ကင္းမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးစခန္းမ်ားကို လိုအပ္သလို တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ ေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ထားသည္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိး သားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အ ဖဲြ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္ မရွင္အဖဲြ႕၀င္ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ခရီးစဥ္မွာ ဘဂၤါလီ၊ ဟိႏၵဴေရာ ေနာက္တုိင္း ရင္းသားေတြကိုပါ အကုန္လုံးၿခံဳ ငုံေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့တယ္။ ဒီအ ႀကံျပဳခ်က္ေတြဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းမဟုတ္ေတာင္ စနစ္တ က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရ မယ့္ အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္’’ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္၏ ခရီးစဥ္အ တြင္း ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ဘဂၤါလီ ၇၁ ဦး၊ တုိင္း ရင္းသား ၃၃ ဦး၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၁၃ ဦးတို႔အား လြတ္လပ္စြာေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္အျပင္ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ARSA အ ၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သိရွိခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္မေျပးဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာက်န္ရွိေနေသာ ဘဂၤါ လီမ်ားအား ၎တို႔၏ စား၀တ္ေန ေရးအခက္အခဲႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္း ႏုိင္ေရး အျမန္ဆုံးစာရင္းေကာက္ယူျပဳစု၍ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီ အစဥ္ျဖင့္ ယာယီေထာက္ခံခ်က္ မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းလြတ္လပ္စြာ သြားလာရွာေဖြ စားေသာက္ခြင့္ ျပဳႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔အတူ ထုိေဒသတြင္ ေနထုိင္သူ အားလုံးအတြက္ လတ္တေလာလိုအပ္ေနသည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို လိုအပ္သလို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည္။

ထုိ႔အတူ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း ေရွာင္သြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား အား ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ ရာ ဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား၊ ARSA  အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ပါရွိမလာေစေရးစနစ္တက် စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္း ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေန ထုိင္ႏုိင္ေရး အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္က ဆုိသည္။

ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္မ်ားအ ေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာအနီး ပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ သို႔သြားေရာက္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေန သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္ၿပီး ဘဂၤါ လီ ၁,၀၀၀ ခန္႔က တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသိ႔ု သြားရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေျပာ သည္။ ‘‘တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ ေနတဲ့သူေတြက သူတုိ႔ကို ဟိုမွာအဆင္ေျပေနၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ လာ ခဲ့ဆိုတာမ်ဳိး လွမ္းေခၚတယ္လို႔ သူ တို႔က ေျဖတယ္။ ဒီေတာ့သူတုိ႔က ဒီမွာလည္းလုံၿခံဳေရးနဲ႔ စားေသာက္ရတာ ခက္ခဲလို႔ သြားမယ္ဆုိတာ မ်ဳိး ေျပာတယ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကူညီေျဖရွင္းေပးေနတယ္ ေျပာတာေတာင္ စီစဥ္ၿပီးေနၿပီမို႔ သြားမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာတယ္’’ ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။