ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အဝလြန္ျခင္းေၾကာင့္ဟု စီဒီစီ ေဖာ္ျပ

က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အစားအေသာက္မ်ားက ခါးတစ္ဝိုက္ တြင္ အဆီမ်ား ပိုစုေဝးလာေစ႐ံုသာမဟုတ္ဘဲ အဝလြန္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္မားျခင္းတို႔ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန(CDC)က ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေလ့လာမႈတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုမ်ားေနသည္ (သို႔မဟုတ္) အဝလြန္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


အဝလြန္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပိုမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ကင္ ဆာေရာဂါအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ျမင့္မားလာေစသျဖင့္ ယခုေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္သည္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေၾကာင္း စီဒီ စီမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဘရန္ဒါဖက္ဂရက္ကေျပာသည္။

ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ အဝလြန္ျခင္းၾကား ဆက္စပ္မႈရွိ သည္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပား သတိမထားမိျဖစ္ေနသည္ဟု စီဒီစီကေျပာသည္။

အေမရိကန္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိသူမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီး ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္း၊ အဝလြန္ျဖစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ အသက္(၅၀)ႏွင့္ (၇၄)ႏွစ္ၾကား အ ရြယ္မ်ားတြင္ ပိုထင္ရွားသည္။

အဝလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္၊ သရက္ရြက္၊ သားအိမ္၊ အူမႀကီး၊ အစာအိမ္၊ အသည္းကင္ဆာေရာဂါတို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာကင္ဆာေရာဂါ သုေတသနအဖြဲ႕(IARC)က ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေရာဂါဆိုးမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အဝလြန္ျခင္းကို  တိုက္ဖ်က္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး ရွိသင့္ေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းထားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း စီဒီစီက ေဖာ္ျပ သည္။                                                      

—Ref: CDC

Top News