ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ စီစဥ္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၁၂၈၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုစီမံကိန္းကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ ေရး ထုိင္း TTCL ကုမၸဏီက စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္လွ်ပ္ စစ္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးစိုးလိႈင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ႀကီးမားသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ခြင့္ျပဳရမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ ကလည္း လက္ရွိအစိုးရ သက္ တမ္းအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ျပည္နယ္အစုိးရက ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ျဖစ္လို႔ အျမန္ ဆံုးျဖစ္ေစခ်င္တာပါ။ အခု ျပည္ သူကို ရွင္းျပတဲ့ အဆင့္ကို လုပ္ ေနတယ္’’ဟု ဦးစိုးလိႈင္က ေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါေက်ာက္မီးေသြးစီမံ ကိန္းမွ ထြက္ရွိမည့္ဓာတ္အား ၁၂၈၀ မဂၢါဝပ္ကို မဟာဓာတ္အား လိုင္းတြင္း အျပည့္အဝခ်ိတ္ဆက္ ၿပီး ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထိုစီမံကိန္းသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပထမဆံုး ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထိန္လြင္ကေျပာထားသည္။

ထိုင္း TTCL ကုမၸဏီက မြန္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မဂၢါဝပ္ ၁၂၈၀ စီ ထုတ္လုပ္မည့္ ကန္ေဒၚ လာေျခာက္ဘီလီယံတန္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံု  ႏွစ္ခုကို ၂၀၁၇ ဒုတိယႏွစ္ဝက္မွ ၂၀၂၀ အၾကား တည္ေဆာက္မည္ဟု ဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အဆိုပါေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စက္႐ံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရသို႔ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တင္ျပရန္ ေလ့လာဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိမည့္ဓာတ္အား ကို ထုိင္းႏိုင္ငံက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစီ မံကိန္းကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ ထက္ ၂၀၁၅ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔အၾကား နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိးခဲ့သည္။

 အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည့္ ေငြေၾကးပိုမိုရရွိရန္ လက္ ေအာက္ခံ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Toyo-Thai Power ကုမၸဏီကို  ထုိင္းစေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း(သို႔မဟုတ္)စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ေစမည္ဟု ကုမၸဏီက ဆိုသည္။

TTCL ကုမၸဏီ၏ လက္ ေအာက္ခံကုမၸဏီ Toyo-Thai Power သည္ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မဂၢါဝပ္ ၁၂၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္ အားေပးစက္႐ံုတစ္႐ံုကို ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။

More in Business Section