အထက္ျမန္မာျပည္မွ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား ၇၈ ဦးအား မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ တြင္ မိုဘုိင္း App ေရးနည္းသင္တန္းပို႔ခ်မည္

အထက္ျမန္မာျပည္ တစ္ဝန္းရွိ ကြန္ပ်ဴတကၠသိုလ္မ်ား မွ  ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ထူးခြၽန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၈ ဦး မွ    မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠ သိုလ္တြင္ ႏွစ္လၾကာ မိုဘိုင္း Application ေရးနည္းသင္တန္းပို႔ ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Samsung ျမန္မာမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘Samsung အေနနဲ႔ လူသားေတြနဲ႔ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းၾကားက ဆက္ႏႊယ္မႈေတြကို အလြန္ပဲတန္ ဖိုးထားပါတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တဲ့ကမၻာႀကီးကို တည္ေဆာက္ရာ မွာ လူငယ္ေတြဟာ အေရးပါတဲ့ က႑ေတြမွာ ပါဝင္တယ္ဆိုတာ အခိုင္အမာယံုၾကည္တဲ့အတြက္ Samsung Tech Institute အစ ပ်ိဳးမႈကေန မုိဘိုင္း Application ေရးနည္းသင္တန္းေတြကို ပို႔ခ်ေပးတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Samsung Myanmar မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္ တာ Mr.Young   Seok   Ham က ေျပာသည္။

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား ၇၈ ဦးကို မႏၲေလးကြန္ပ်ဴ တာတကၠသိုလ္တြင္ ေအာက္တို ဘာ ၃ ရက္မွစ၍ တစ္လၾကာသင္ ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထဲမွ သင္တန္းရလဒ္ေပၚမူတည္၍ ထူး ခြၽန္သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သား ၃၀ ကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ကာ ႏိုဝင္ဘာ၌ အဆင့္ျမင့္သင္တန္း ထပ္မံပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္ သင္တန္း သင္ ၾကားေပးရာတြင္ အထက္ျမန္မာ ျပည္မွ   ေက်ာင္းသား ၃၀ ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွ ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ေက်ာင္းသား ၃၀ တို႔ ကို ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ကြန္ ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Samsung ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာ သည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ သင္ တန္းေပးထားသည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအား အဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ားဖြဲ႕ စည္းကာ မုိဘိုင္း App မ်ားေရး သားယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး ပထမဆုအ ေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၇၀၀၊ ဒုတိယ ဆုကန္ေဒၚလာ ၂,၁၀၀ ႏွင့္ တတိ ယဆုကန္ေဒၚလာ ၁,၅၀၀ ခ်ီးျမႇင့္ မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ သင္တန္းတက္ ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားအား လံုးကို Galaxy J3Pro စမတ္ဖုန္း ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာ လအတြင္း သံုးစြဲရန္ ခုနစ္ရက္ တစ္ပတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၉,၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Samsung ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ား က ေျပာသည္။

အဆိုပါ မိုဘိုင္း App ေရး နည္းသင္တန္းကို Samsung ျမန္ မာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ က တည္းက စတင္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ ဝန္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူငါးရာ ေက်ာ္ကို သင္တန္းပို႔ခ်ၿပီးျဖစ္ သည္။