မ်ိဳးခ်စ္ပါတီတည္ေထာင္ရန္ တင္ျပထားျခင္းကုိ လ၀ကႏွင့္ ျပည္ထဲေရးတုိ႔ စိစစ္ေနဟုဆုိ

မဘသအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း မ်ားဦးေဆာင္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္ညီ ၫြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အားဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က အခ်က္အလက္ မ်ားစိစစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ၀င္ဦးလွတင့္က ေျပာသည္။


‘‘လ၀ကနဲ႔ျပည္ထဲေရးကရမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အတည္ျပဳလုိ႔ရ မွာ။ ဒီႏွစ္ခုလုံးစုံမွ အစည္းအေ၀း စထိုင္ၿပီး အတည္ျပဳဖို႔ဆုံးျဖတ္ တာေပါ့’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ မဘသအ ဖြဲ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ အမ်ိဳး သားေရးအင္အားစုမ်ားပါ၀င္ သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ တည္ ေထာင္ရန္ မဘသအဖဲြဲ႕၀င္ ေဟာင္းမ်ားက ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ သည္။

၁၃၅ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီအမည္ ျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မူလကေၾကညာေသာ္ လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္တင္ျပခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္ညီၫြတ္ ေရးပါတီဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ သည္။ အဆုိပါ ပါတီတြင္မဘသ အဖြဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အ ျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သူဦးျမင့္စုိး(စာေရး ဆရာေမာင္ေသြးခြၽန္)က ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည္။

ပါတီကုိတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ဩဂုတ္ ၂ ရက္ကတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ လက္ရွိတြင္ ႏွစ္လေက်ာ္ရွိ ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒတို႔အရ လ၀ကႏွင့္ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔က စိစစ္ေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွတင့္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ခုစလုံးက (ျပည္ထဲ ေရးႏွင့္လ၀က)ကင္းရွင္းတယ္ဆုိ ရင္ ပါတီေထာင္ခြင့္ေပးၿပီ။ မမွန္ ဘူး၊ ကန္႔ကြက္ထားတယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေပးလုိ႔မရ ဘူး’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။ မ်ိဳးခ်စ္ ညီၫြတ္ေရးပါတီသည္ အမ်ိဳး သားေရးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚအ ေျခခံသည့္ ပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူထားသူ ေမာင္ ေသြးခြၽန္က ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ပါတီ တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ ျခင္းဥပေဒတို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိ ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒတြင္ ဘာသာေရးကုိ ႏုိင္ငံ ေရးအတြက္ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း ကို တားျမစ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ လည္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ေရးသား မႈ၊ ေဟာေျပာမႈႏွင့္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ ေဆာ္မႈမ်ားကုိ တားျမစ္ထား သည္။