တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္မည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏွင့္ အက်ံဳး၀င္လာပါက လုပ္သား ၁၀ ဦးအထက္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား အဆင္မေျပႏုိင္ဟုဆုိ

စက္႐ုံအလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

အလုပ္သမား ၁၀ ဦး ႏွင့္အထက္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္ မွတ္ခ်က္ အက်ံဳး၀င္လာပါက လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ အဆင္ မေျပမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း အ ဆုိပါလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ဆုိ သည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ၂၀၁၅ မွ ယခု အခ်ိန္ထိ အလုပ္သမား ၁၅ ဦး အထက္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသာ အ က်ံဳး၀င္ေစခဲ့ရာမွ မၾကာမီအသစ္ ျပင္ဆင္မည့္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ ခ်က္၌ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးအ ထက္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကုိပါ ထည့္ သြင္းသတ္မွတ္ရန္စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘စက္မႈလုပ္ငန္းငယ္ေတြအ တြက္ လုပ္ခလစာကုိ တုိးျမႇင့္ေပး ရမယ္ဆုိရင္ ထြက္ေငြပိုင္းကပုိ သြားႏုိင္တဲ့အတြက္ ထိခုိက္မႈ ေတာ့ရွိလာမွာအမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ မယ္ဆုိတာမသိရေသးေတာ့ ထိ ခုိက္နစ္နာမႈဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ ဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ေစာေသးတယ္’’ ဟု ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုန္မွ စက္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူဦးဆန္း ျမင့္က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔အလုပ္သမား ၁၀ ဦး အထက္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ အ နည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ ခ်က္ျဖင့္ အက်ံဳး၀င္မည္ဆုိပါက စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစား စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ယင္းစနစ္အတြင္းပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္သည္။ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ လုပ္ခသည္ က်ပ္တစ္သိန္းခန္႔မွ်သာရွိၿပီး လက္ရွိထြက္ေပၚေန သည့္သတင္းမ်ားအတိုင္း တစ္ ရက္လုပ္ခႏႈန္းက်ပ္ငါးေထာင္ခန္႔ ေပးရမည္ဆုိပါက ယင္းအလုပ္သ မားမ်ားအား လက္ရွိလစာ၏တစ္ ၀က္ခန္႔တုိးေပးရမည့္သေဘာျဖစ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စားေသာက္ဆုိင္ႏွစ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားသူ ေဒၚဥမၼာက ဆုိသည္။

‘‘၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကုိ ငါးေသာင္းေလာက္တုိးေပးရရင္ ဆယ္ေယာက္ဆုိငါးသိန္းျဖစ္ေန ၿပီ။ ၀န္ထမ္းေတြကုိ လက္ရွိလစာ တစ္သိန္းေလာက္ေပးထားတယ္ ဆုိေပမယ့္ မုန္႔ဖုိးေပးတာ။ တျခား လုိအပ္တာျဖည့္ေပးတာေတြနဲ႔ ေပါင္းရင္ တစ္သိန္းမကပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ လစာတိုးေပးရမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ လစာကလြဲၿပီး က်န္တာ ေတြေပးႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပ ေဒတြင္ အလုပ္သမားငါးဦးအ ထက္လုပ္ငန္းခြင္မ်ား အက်ံဳး၀င္ သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္ မွတ္စဥ္က အလုပ္သမား ၁၅ ဦး အထက္လုပ္ငန္းခြင္မ်ား အက်ံဳး ၀င္သည္ဟု အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။

‘‘ပထမအႀကိမ္ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးထားၿပီးၿပီ။ အခုက ေနာက္ တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးအထက္သမားေတြကုိ ထပ္ ပါလာေအာင္လုပ္တာ။ ဥပေဒအ တုိင္းဆိုရင္ ပါကုိပါရမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု အနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳး သားေကာ္မတီ၀င္ဦးေနာ္ေအာင္ က ဆုိသည္။ထုိသုိ႔ အလုပ္သမား ၁၀ ဦး အထက္လုပ္ငန္းခြင္မ်ား သည္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ထဲပါ၀င္လာပါက ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားမ်ားစားစား မရွိႏုိင္ဟု ၎ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘သူတို႔မေပးႏုိင္ရင္ အလုပ္ သမားေတြက ေပးႏုိင္တဲ့လုပ္ငန္း ခြင္ေျပာင္းေရႊ႕ကုန္ၾကမွာ။ ဒါ ေၾကာင့္အလုပ္သမားကုိ ထိန္းႏုိင္ ဖုိ႔အတြက္ ဒီစနစ္ထဲမျဖစ္မေနပါ လာၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။