ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပထမဆုံးျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားမည္

၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားအပါ အ၀င္ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားပါ၀င္ မည့္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သည္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဖိတ္ၾကားမႈအရ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ေလ့လာ ေရးခရီး သြားေရာက္မည္ျဖစ္ သည္။


ခရီးစဥ္သည္ ေအာက္တို လာ ၁၆ ရက္အထိ ရွစ္ရက္ၾကာ မည္ျဖစ္ကာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုတည္း ပထမဆုံးသြားေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံ ျခားခရီးစဥ္လည္းျဖစ္သည္။

အာဏာရပါတီအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၿပီးလွ်င္ ဩ ဇာရွိေသာပါတီသစ္တစ္ခုျဖစ္ လာဖြယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္ မ်ားပါတီကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ဖိတ္ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီဗဟုိဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးကုိကုိႀကီး၊ ဦး အံ့ဘြယ္ေက်ာ္၊ ဦးမာကီး၊ ဦးရဲႏုိင္ ေအာင္တို႔အပါအ၀င္ ရွစ္ဦးလုိက္ ပါမည္ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္၀န္ႀကီး႐ုံး၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ေနာက္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေပါ့။ Traffic (ယာဥ္ ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ)နဲ႔ပတ္သက္တာ ေတြ အဲဒါေတြေလ့လာမယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္ သက္တာေတြ စသျဖင့္ပါမယ္။ သြားတဲ့သူေတြက ပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ကုိယ္စားျပဳအ ေနနဲ႔သြားတာေပါ့’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံ ေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားပါ၀င္မည့္ ပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဦးေဆာင္ သူအခ်ိဳ႕က ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕ စည္းေဆာက္ရြက္ေနၿပီး ပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရး႐ုံးခန္းမ်ားကုိ ဧရာ၀ တီတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတုိ႔တြင္ ယခု လအတြင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ပါတီတြင္ ၈၈ အ ေရးေတာ္ပုံကုိ အေျခခံ၍ေပၚ ေပါက္လာသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက အျခား ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္မ်ား၊ အျခားအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္အသင္း အဖြဲ႕မ်ားစသည့္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဗဟုိဦး ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အစုိး ရအဖြဲ႕၀င္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မၾကာခဏ ေလ့လာေရးခရီး ဖိတ္ေခၚမႈရွိ သည္။