ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးေျမေနရာမ်ား ဝယ္ယူရန္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ေပးမည္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး ေျမေန ရာမ်ား ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ ပါတီဗဟိုက ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တုိင္းအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးသိန္း ေဇာ္က ေျပာသည္။


မေကြးတိုင္းအတြင္း မင္း တုန္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္သာ ေျမ ေနရာဝယ္ယူၿပီးျဖစ္ၿပီး ကံမၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား မွာ တုိင္းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ထံသို႔ ဝယ္ယူမည့္ေျမေနရာတင္ျပ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ပါတီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး ေတြ ကိုယ္ပိုင္ေျမမွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ဖို႔ ဝယ္ယူတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုး ရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေျမမဟုတ္ဘဲ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေတြကို ဝယ္ယူ မွာ။ ေျမဝယ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္က တုိင္းကို တင္ရတယ္။ တုိင္းက အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေျမ ဟုတ္၊ မဟုတ္ လယ္ယာေျမေတြ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေပါ့ စိစစ္ရတယ္။ ၿပီးရင္ တုိင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔ ဗဟိုကို တင္ျပေပးတယ္’’ဟု ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္႐ံုး ေျမ ေနရာကို မင္းတုန္းၿမိဳ႕ အား ကစားကြင္းအနီးတြင္ ဝယ္ယူၿပီး ျဖစ္ၿပီး ေျမေနရာသီးသန္႔ က်ပ္ သိန္း ၁၄၀ က်သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးလိႈင္ ဦးက ေျပာသည္။

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီ႐ံုး ေျမေနရာဝယ္ယူေရး မွာ ေျမေဈးႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ခ်ထားေပးသည့္ ေငြျဖင့္ မလံု ေလာက္၍ ရန္ပံုေငြလိုအပ္မႈရွိေန ေၾကာင္း ေအာင္လံ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထူးျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္က ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားကာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးေျမ ေနရာ ေအာင္ျမင္စြာ ဝယ္ယူႏုိင္ ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ပါတီ႐ံုးေျမေနရာအတြက္ ခ်ထားေပးတဲ့ေငြနဲ႔က မေလာက္ ေတာ့ ျပည္သူလူထုထည့္ဝင္ေငြ ေတြနဲ႔ ထပ္မံျဖည့္တင္းဝယ္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က မတည္အလွဴေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ထည့္ဝင္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ နဲ႔ ေျမေနရာရရွိေရး ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုတာ တုိင္ ပင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ပူးေပါင္းထည့္ဝင္မႈနဲ႔ ဝယ္ယူ ဖို႔ ပဏာမဆံုးျဖတ္ထားတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ထူးျမင့္က ဆုိသည္။

ပါတီ႐ံုးေျမေနရာဝယ္ယူႏုိင္ ေရး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကရရွိသည့္ လစဥ္ခ်ီး ျမႇင့္ေငြမ်ားထဲမွ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု ျဖင့္ လွဴဒါန္းထည့္ဝင္ရျခင္းျဖစ္ ၿပီး ပါတီဝင္မ်ား၏ တစ္လလွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းထည့္ဝင္သည့္ ေငြမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆုိသည္။