လစာေထာက္ပံ့မည့္ အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႔ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားသူ ၇၀ ေက်ာ္ရွိ

လစာေထာက္ပံ့ေၾကး ျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည့္ ယာဥ္ ေမာင္းသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ ရန္ စာရင္းေပးထားသည့္ အမ်ိဳး သမီးဦးေရ ၇၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း Power Eleven ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ကိုတ႐ုတ္ေလးက ေျပာသည္။


Power Eleven ကုမၸဏီက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္း အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းျပဳႏုိင္ရန္ ယာဥ္ေမာင္း ကြၽမ္းက်င္သည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းသင္ၾကားလိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခၚယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီေန႔အထိ စာရင္းအရဆို ရင္ ေလွ်ာက္ထားတာ ၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီ။ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေပးထားတာဆုိ ေတာ့ အဲဒီရက္ေက်ာ္မွပဲေလွ်ာက္ ထားတဲ့သူေတြကို ျပန္စိစစ္ရမယ္။ အခုကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ထပ္ တိုးလာဦးမယ္ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး’’ဟု ကိုတ႐ုတ္ေလးက ေျပာသည္။

Power Eleven ကုမၸဏီအ ေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းကၽြမ္းက်င္ သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၎ ကုမၸဏီ၏ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ား၌ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ လုပ္အား ခ က်ပ္ေလးသိန္းေက်ာ္ရႏုိင္မည္ ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယာဥ္ေမာင္းသင္ၾကားလို သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း တစ္လလွ်င္ လစာေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းေပးမည့္အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းကၽြမ္းက်င္ သည္အထိ သင္ၾကားေပးမည္ဟု ကိုတ႐ုတ္ေလးက ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းကၽြမ္း က်င္လာၿပီး YBS ဘတ္စ္ကား ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လိုပါ ကလည္း အလုပ္ခန္႔အပ္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ လစာေထာက္ပံ့ေၾကး ေပး၍ ယာဥ္ေမာင္းသင္ၾကားေပး ျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ စိတ္၀င္စားမႈရရွိခဲ့သည္။

‘‘ေလွ်ာက္ေတာ့မေလွ်ာက္ ျဖစ္ေသးဘူး။ စိတ္၀င္စားလို႔ စံု စမ္းျဖစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီယာဥ္ လုိင္းကလည္း စည္းကမ္းပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နာမည္ရထားတာ ဆုိေတာ့ ၀င္ေလွ်ာက္ၿပီး လုပ္ခ်င္ တယ္’’ဟု ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မွ မျပည့္က ေျပာသည္။

Power Eleven ကုမၸဏီ သည္ ၎တို႔ တာ၀န္ယူေျပးဆဲြေန သည့္ YBS (၂၁) ယာဥ္လိုင္း၌ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးကို ပထမဆံုး ခန္႔အပ္ထားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။