အခြန္ႏႈန္းထားတိုးေသာ္လည္း ၀ယ္လိုအားမရွိ၍ လုပ္ငန္းသုံးကုန္တင္ယာဥ္ ေစ်းျမင့္တက္ျခင္း မရွိေသး

အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္း ေရာက္ တန္ဖုိးျမင့္တက္လာေသာ္ လည္း လုပ္ငန္းသုံးကုန္တင္ယာဥ္ ၀ယ္လုိအားနည္း၍ ျပည္တြင္း၌ ေစ်းျမင့္တက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ သြင္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် သူမ်ားအသင္းအဖြဲ႕၀င္ ဦးရန္မ်ိဳး ေအာင္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းသုံးကုန္တင္ယာဥ္ မ်ားျဖစ္ေသာ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၆၆၀ ကားေလးမ်ားအပါအ၀င္ ကုန္ တင္ယာဥ္မ်ားကုိ ျပည္ပမွတင္ သြင္းမည္ဆုိပါက ၂၀၁၇ ေအာက္ တိုဘာ ၁ ရက္ကစတင္၍ အ ေကာက္ခြန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျပင္ ဆင္သတ္မွတ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကစက္ တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္စာထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းသုံးကုန္တင္ယာဥ္ မ်ားကို ျပည္ပမွတင္သြင္းလွ်င္ ကားတစ္စီးဆိပ္ကမ္းအေရာက္ တန္ဖုိးေပၚမူတည္ၿပီး အေကာက္ ခြန္ႏႈန္းထားကုိ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မတိုင္မီ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ ခံခဲ့သည္။

‘‘ေစ်းကြက္မွာ ၀ယ္အားမရွိ ေတာ့ ေစ်းေတာ့တက္လုိ႔မရဘူး။ အေကာက္ခြန္ ႏႈန္းထားသစ္ ေၾကာင့္ ကားတစ္စီးကုိ က်ပ္သုံး သိန္းကေန ငါးသိန္းေလာက္ေတာ့ ပုိေပးေနရတယ္’’ ဟု ဦးရန္မ်ိဳး ေအာင္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းသုံး ကုန္တင္ယာဥ္ မ်ား၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၆၆၀ ကားမ်ား သည္ ျပင္ဆင္သည့္အေကာက္ခြန္ ႏႈန္းထားအရ က်ပ္သိန္း ၈၀ ခန္႔ ေစ်းရွိေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္း ၀ယ္လုိအား နည္းျခင္း ေၾကာင့္ က်ပ္ ၇၅ သိန္းခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂိၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ၀ယ္ လုိအားနည္းေနခ်ိန္တြင္ အစုိးရ က အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း သည္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအခက္ အခဲျဖစ္ရေၾကာင္း ျပည္ပမွ လုပ္ ငန္းသုံးယာဥ္မ်ားတင္သြင္းေနသူ ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ျပည္ တြင္းမွ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ရမႈ ပမာဏနည္းေနျခင္း၊ ျမ၀တီ နယ္စပ္မွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္ရသည့္ အေျခအေနက လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေလ်ာ့ က်ေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသုံး ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား၀ယ္လုိအား နည္းေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အ ထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းသုံးကုန္တင္ယာဥ္ မ်ား ၀ယ္လုိအားနည္းေနေသာ္ လည္း ေမာ္ဒယ္နိမ့္အိမ္စီးကား ၀ယ္လုိအား ပုံမွန္အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္ပမွ အိမ္စီးကားတင္ သြင္းမႈကုိ ယခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၁ ႏွင့္ အထက္ ေမာ္ဒယ္မ်ားသာ ခြင့္ ျပဳျခင္း၊ လာမည့္ႏွစ္၌ဘယ္ေမာင္း တစ္မ်ိဳးသာခြင့္ျပဳမည္ဟု သတင္း မ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ေရွ႕ပိုင္းေမာ္ဒယ္နိမ့္အိမ္ စီးကားအခ်ိဳ႕ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ ခန္႔ ေစ်းျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ၎ ကဆုိသည္။