ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကူညီရန္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအ တြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီလုပ္ ေဆာင္ေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ အကူအညီ ေပးႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းတို႔ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ တြင္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႐ံုးတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ ညီ ေနာင္အသင္းအားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၌ အ စိုးရ၏ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အေျခအေနကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု အစည္းအ ေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အကူအညီေပးလို သည့္ ကုန္သည္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း အစည္း အေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

‘‘ဘာေတြကူညီေပးရမယ္၊ ဘယ္လိုကူေပးရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ကိုေတာ့ တိတိက်က်မေျပာသြား ဘူး။ ဝိုင္းၿပီးလုပ္ေပးဖို႔၊ အႀကံျပဳ ေပးဖို႔ကိုေတာ့ ေျပာပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးအျပင္ လက္ရွိရန္ကုန္ တိုင္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေျဖရွင္းေပး ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴးဦးဝင္းျမင့္က ေျပာ ၾကားသည္။

ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းက႑အသီးသီးတြင္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ပူး ေပါင္းေျဖရွင္းရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ ၌ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္္ျပန္သည္။