ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး အျပစ္တင္ျခင္းအစား အမွန္သိေအာင္ၾကည့္ျမင္ရန္ UNHCR အစည္းအေဝးတြင္ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တိုက္တြန္း

 ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရကို ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈအစား အမွန္ကိုသိေအာင္ၾကည့္ျမင္ၿပီး မွ်တမႈကိုအေျခခံသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ကုလအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ က်င္းပသည့္ (၆၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအ ေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အ သြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အားသြန္ ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးစြာရွင္းျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက စိတ္ဝင္စားေနေသာ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အေျခအေနမ်ားကို ေဒါက္ တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္က တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ပြားမီကတည္းကပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းျပ သည္။

ယင္းအနက္ ကုလအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီ အာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္ျပည္ နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ ဘာသာဝင္မ်ား ကာလရွည္ၾကာခဲ့ သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို အေျဖရွာ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ARSA အဖြဲ႕ကအၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္၍ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားစြာ ေသဆံုး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းေနထိုင္ေနသည့္ ဟိႏၵဴမ်ား၊အျခားလူဦးေရ နည္းပါးေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရျခင္းမ်ားကို ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ရွင္းျပသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ကာလၾကာျမင့္ၿပီး အေၾကာင္းအရာေပါင္းစံုလည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရာ တြင္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္လြတ္လပ္မႈကို ခ်ိန္ဆထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ား မွ်မွ်တတ ေပးအပ္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးကဆုိသည္။ လူ သားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီမ်ား ေပးရာတြင္ မည္သည့္ခြဲျခားမႈမွ် မရွိေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ႏွင့္ စံုစမ္း ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔က အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၎ကိုုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဆုိ သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဒုကၡသည္ မ်ားအား စနစ္တက် ျပန္လည္ လက္ခံေရးကို ၁၉၉၃ တြင္ ျမန္မာ -ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာ တူညီခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား စိစစ္ လက္ခံေရး မူေဘာင္ကို အေျခခံ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သည္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ ေနစဥ္အတြင္း မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Bureau of Population Refugees and Migration မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ UNHCR မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ICRC အဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုိင္လံု ေသာ အေထာက္အထားအခ်က္ အလက္မ်ား၊ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။