နံနက္စာမစားဘဲ ေနသူမ်ား ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းႏိုင္

နံနက္စာမစားဘဲ ေနသူမ်ားသည္ နံနက္စာစားသူမ်ားထက္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ား မာေက်ာျခင္းတို႔ ပိုမိုျဖစ္ပြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခု က ေဖာ္ျပသည္။

သုေတသီမ်ားက စားေသာက္ေသာ အစားအစာႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္ နံနက္စာမစားဘဲ ေနျခင္းေၾကာင့္ ပံုမွန္ နံနက္စာစားသူမ်ားထက္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေျမာင္းမႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။ နံနက္ေစာေစာပိုင္း စြမ္းအင္မ်ား ပိုမိုစားသံုးျခင္းက ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း နယူးေယာက္စီးတီးၿမိဳ႕ ေမာင့္ဆိုင္းႏိုင္း ႏွလံုးေရာဂါကုေဆး႐ံုမွ သုေတ သီမ်ားက ေျပာသည္။


ယခင္က ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ နံနက္စာမစားဘဲေနျခင္းေၾကာင့္ အဝလြန္ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ကိုယ္လက္စထေရာျမင့္မားျခင္းတို႔ ကဲ့သို႔ ႏွလံုးေရာဂါဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြား ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သုေတသီမ်ား ေလ့လာမႈအတြင္း နံနက္စာမစားဘဲ ေနေလ့ရွိ သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားႏွင့္ အစား ေရွာင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည္။

နံနက္စာမစားဘဲ ေနသူမ်ားသည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္း ေျမာင္းျခင္းအျပင္ ခါးတုတ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ၫႊန္းကိန္း (BMI) ျမင့္မားျခင္း၊ ေသြးေပါင္ျမင့္မားျခင္း၊ ကိုယ္လက္စထေရာႏွင့္ ေသြးထဲ၌ သၾကားဓာတ္ျမင့္မားျခင္းတို႔လည္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုမ်ားေနသူမ်ားသည္ နံနက္စာႏွင့္ အျခားအစားအစာမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္၍ မစားဘဲေနေလ့ရွိသျဖင့္ ၎တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ယခုေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေနသည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ဇီဝျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ ေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားျခင္း အပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္၏ဇီဝျဖစ္စဥ္ကို မူမမွန္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

—Ref: TOI

Top News