ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မွား၍မရေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

 ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွား၍မရေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေျပာၾကားၿပီး  ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အသီးသီးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့အေရး အတြက္ ညီၫြတ္စြာျဖင့္ ေစတနာ ထားလုပ္ေဆာင္ရန္ မွာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာေဒသ လံုၿခံဳတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြင္းဆင္းခရီးစဥ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၌ က်င္းပစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။


ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေရွ႕ လုပ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ မွား၍မရေၾကာင္း၊ လတ္တေလာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္ထားသည္မ်ားေပါင္း စပ္ညႇိႏိႈင္းကာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ေအာင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အ သီးသီးအေနျဖင့္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ျဖင့္ ေစတနာထားၿပီး ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လုပ္ေဆာင္ေစလို ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။ ျပည္နယ္ အေရး၊ ႏုိင္ငံအေရး၊ အမ်ိဳးသား ေရးကို ဦးတည္ကာ ေဆာင္ရြက္ ေစလိုေၾကာင္း၊ ေရွ႕လုပ္ေဆာင္ မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပိုၿပီးအေရး ႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တာ ဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ရခိုင္ေဒသလံု ၿခံဳတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းတံတား၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အိမ္ရာတည္ေဆာက္မႈ၊ ေက်းလက္ေဒသ  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 ရခိုင္ေဒသတည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းဟု ခံယူ ေစလိုေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။