ပုဂံတြင္ ဒ႐ုန္းျဖင့္ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယုိ ႐ိုက္ကူးပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ရမည္ဟုဆို

 ပုဂံေဒသတြင္ ဒ႐ုန္း မ်ားပ်ံသန္းကာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးမည္ဆိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ၿပီးမွသာ တရားဝင္႐ိုက္ကူး ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း    ေရွး ေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံ) ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပုဂံေဒသ၌ ဒ႐ုန္း (ေမာင္းသူမဲ့အေဝးထိန္း ေလယာဥ္) မ်ား ပ်ံသန္းျခင္းအ တြက္ သီးျခားအခြန္ေကာက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ရန္ သတ္ မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊    ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ရန္ ယခင္က တည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း ႐ိုက္ကူးသူမ်ားသည္ သီး ျခားခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျခင္းမရွိဘဲ အဆင္ေျပသလို ႐ိုက္ကူးေနၾက သျဖင့္ ယခုလိုအသိေပးရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။

‘‘ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ၿပီးေတာ့ ဒ႐ုန္းပ်ံတဲ့အတြက္ သီးျခားအခြန္ ေတာ့ ေပးစရာမလိုပါဘူး။ ဓာတ္ ပံု႐ိုက္ရင္ ဓာတ္ပံုအခြန္နဲ႔ ဗီဒီယို ႐ုိက္ရင္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးခ အခြန္ဆို ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခြန္ႏႈန္း ထားကိုေတာ့ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပုဂံတြင္ စီးပြားျဖစ္ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားအတြက္ တစ္ရက္ လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းအခြန္ေပး ေဆာင္ရၿပီး ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးမႈမ်ား အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္က်ပ္ငါး သိန္းသတ္မွတ္ထားကာ အေပ်ာ္ တမ္း႐ိုက္ကူးမႈမ်ားအတြက္ကိုမူ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၆-၁၇ က ပုဂံတြင္ စီးပြားျဖစ္ဓာတ္ပံု ႏွင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးမႈေၾကာင့္ အခြန္ က်ပ္ ၃၅ သိန္းရရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ စီးပြားျဖစ္ လာေရာက္႐ိုက္ကူးမႈ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း  ဦးေအာင္ ေအာင္ေက်ာ္ကဆိုသည္။