မိုးေအးေပမယ့္ ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့တဲ့ တင္ဇာေမာ္တစ္ကိုယ္ေတာ္ပြဲ

 ေဖေဖာ္ဝါရီက ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ ေသာ 7Album ထြက္ရွိသည့္ အမွတ္တရအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ သည့္ တင္ဇာေမာ္၏ တစ္ကိုယ္ ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေအာက္တုိ ဘာ ၇ ရက္ညက ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမစတင္မီ ညေန အထိ မုိးရြာသြန္းခဲ့ေသာ္လည္း ပြဲခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လံုး   မိုးမရြာေသာေၾကာင့္ မိုးနတ္မင္းကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တင္ဇာေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို သုဝဏၰ ဘူမိ Event Park ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲ  ေဖ်ာ္ေျဖေပး ခဲ့သည္။ 7Album ၏ အမွတ္တရ အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္း အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားအပါ အဝင္ ဆက္တင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လည္း ခုနစ္ဂဏန္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ အရာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ သည္။

အစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ သီခ်င္းခုနစ္ပုဒ္စီ    ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ကာ 7Album မွ    သီခ်င္းမ်ားကို တတိယပိုင္းႏွင့္    ေနာက္ဆံုးပိုင္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈ  အစီအစဥ္တြင္ သီဆိုေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တတိယ ပိုင္း      ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္၌ Dream Lover Band ႏွင့္အတူ ဓီရာမိုရ္၏ ဂီတကဗ်ာ Orchestra အဖြဲ႕က တီးခတ္ေပးခဲ့သည္။

ဘံုအပါအဝင္ သီခ်င္းအခ်ိဳ႕ ကို ၿဖိဳးျပည့္စံု၊ ဂ်ဳဝယ္လ္တုိ႔က ပါဝင္သီဆိုခဲ့ၿပီး ဒိုးလံုး၏ မခ်စ္ဘူး မေျပာပါနဲ႔ သီခ်င္းကို ေခ်ာစုခင္ ႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့သည္။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲဆုိ သည့္အတုိင္း တင္ဇာေမာ္တစ္ဦး တည္းသာ သီခ်င္းမ်ားကို အဓိကျပသၿပီး အဝတ္လဲသည့္အခ်ိန္မ်ား တြင္ 7Album ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမွတ္တရမ်ားကို ပ႐ိုဂ်က္တာ ျဖင့္ တင္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမတုိင္မီ အြန္လိုင္း မွ ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ ဧည့္သည္ သီခ်င္းမဆုိမီ ယင္းအမ္တီဗီဖန္ တီးရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ပရိ သတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းသီခ်င္း အဆံုးတြင္ အမ္တီဗီ၌ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္ က စင္ေနာက္မွ ထြက္လာ၍ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္   တင္ဆက္မႈကို ပရိသတ္မ်ားက အားေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပရိသတ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ သံသရာဆံုးတုိင္ သီခ်င္းကို သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၿပီး ဘာမဆို ျဖစ္ႏုိင္တယ္သီခ်င္းျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရာ ပရိသတ္မ်ားက လိုက္ပါသီဆိုခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးအစီအစဥ္တြင္ တင္ဇာေမာ္က ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တြင္ မဝတ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၎အ ႀကိဳက္ဆံုး ဂ်ာကင္တစ္ထည္ကို ပရိသတ္မ်ားအတြက္ အမွတ္တရ အေနျဖင့္ မဲေဖာက္ေပးခဲ့သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို သက္လတ္  ပိုင္းအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု လာ ေရာက္အားေပးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္အခ်ိဳ႕က ခံုမ်ားဝယ္ထား ေသာ္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖပြဲစင္ျမင့္ အနီးတြင္ မတ္တတ္ရပ္ အားေပး ခဲ့သည္။

Top News