ဓာတ္အားအသံုးျပဳမႈ မ်ားသူကို မီတာခပိုေကာက္ေသာစနစ္ က်င့္သံုးမည္ဟုဆို

လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ရာတြင္ ဓာတ္အားယူနစ္ အသံုးျပဳမႈမ်ားသူကို မီတာခပို ေကာက္သည့္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန က စီစဥ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ယူနစ္သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို မသတ္ မွတ္ရေသးေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ၿပီး ပါက ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးစိုးျမင့္ကေျပာသည္။

ယူနစ္အနည္းငယ္သာ သံုး သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစသည့္ သင့္ေတာ္ ေသာ ႏႈန္းထားတစ္ခုသတ္မွတ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔အတြက္ ယူနစ္မ်ား မ်ားသံုးသူမ်ားကိုသာ ေစ်းႏႈန္းအ ျမင့္ႏွင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီလိုေစ်းနိမ့္နိမ့္နဲ႔ ေရာင္းခ် တဲ့အတြက္ ဆံုး႐ႈံးေငြကို ဓာတ္ အားမ်ားမ်ား သံုးစြဲသူေတြဆီက ေန ေစ်းႏႈန္းတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိလာမယ့္ အျမတ္ေငြနဲ႔ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝစိုက္ထုတ္က်ခံ တဲ့ ပံုစံေရာင္းသြားဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က  ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေျပာင္းလဲ ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္ စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ႀကိမ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဘယ္ႏႈန္းေတြေကာက္မယ္ ဆိုတာ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ ဒါေပ မဲ့ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ကိုက္ ညီတဲ့ ႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ေတာ့ရွိ တယ္’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာ သည္။

မီတာခမ်ားေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဌးေအာင္က စက္ တင္ဘာလလယ္တြင္ ေျပာထား သည္။ လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား တစ္ယူနစ္ထုတ္လုပ္ရန္ ၇၉ က်ပ္ေက်ာ္ ကုန္က်ေနသျဖင့္ တစ္ယူနစ္လ်င္ ၂၅ က်ပ္ခန္႔ အ႐ႈံး ေပၚေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမန္ေန ဂ်ာဦးခင္ေမာင္ေလးက ေျပာ သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၀ သန္းေက်ာ္အနက္ ေလးသန္း ေက်ာ္ကို ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပး ေနသျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ တြက္ ခ်က္ပါက ၃၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

More in News Section