ပါတီေရွ႕ေရးအတြက္ အုပ္စုဖဲြ႕လူေမြးျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ေဟာင္း တိုက္တြန္း

ပါတီေရွ႕ေရးအတြက္ ပါတီတြင္း အုပ္စုဖဲြ႕ လူေမြးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒၚခင္မိုးမိုးက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။


လက္ရွိ NLD ပါတီအတြင္း အာဏာရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရ သူမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္၍ မိမိအက်ိဳး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ရွိေနျခင္းက ပါတီေရွ႕ေရး စိုးရိမ္စရာျဖစ္ ေၾကာင္း ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ထားသူေဒၚခင္မိုးမိုးက ဆုိသည္။

‘‘တကယ္တမ္းပါတီကို ခ်စ္ တယ္ဆုိရင္ ဟုတ္တာေတြကို ေထာက္ျပရဲရမယ္။ အမွန္တရား အတြက္ကို ေဖာ္ထုတ္ရဲရမယ္။ အဲဒီလူေတြနည္းသြားရင္ပါတီအ တြက္ စိုးရိမ္စရာက ဆက္ၿပီးရွိေန ဦးမွာပါပဲ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဒၚခင္မိုးမိုးသည္ ပါတီထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းထိန္၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္းတာ၀န္မွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရၿပီး လက္ရွိတြင္ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ထားသည္။ ေဒၚခင္မိုးမိုးအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္နယ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ဦး၀င္းထိန္ကေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ၁၄ ဦးႏွင့္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ေလးဦးကို စည္းကမ္းမလိုက္နာဟုဆုိ ကာ တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္းတို႔ကို ေဒၚခင္မိုးမိုးက ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ပါတီတာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရသူမ်ားသည္ လူထုအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ရွမ္းျပည္ကို မဲၿပီးလုပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြက ကၽြန္မတို႔ တိုင္းရင္း သားေဒသမွာေနတဲ့ လူေတြအ တြက္ အရမ္းစိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚခင္မိုးမုိးက ေျပာ သည္။

လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းလတ္ကမူ ေဒၚခင္မိုးမိုး ၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားကို လက္မခံဘဲ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္သည္။ ‘‘ဘယ္ဟာမွစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ မလုပ္ပါဘူး’’ဟု ဦးေဇာ္မင္းလတ္က ေျပာၾကားၿပီး ပါတီတြင္းကိစၥမ်ားကို ေျပာၾကားရန္မရွိဟု ဆိုသည္။

ပါတီရန္ပံုေငြကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး မေျပလည္မႈကို ရပ္ ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ NLD အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ စိန္က တိုင္ၾကားသည့္အေပၚ ပါတီဗဟိုက ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ တဲြ ဖက္အတြင္းေရးမွဴးတို႔အား သတိ ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚစုစုထြန္း အပါအ၀င္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေလးဦးကို အ လုပ္အမႈေဆာင္တာ၀န္မွ ရပ္စဲခဲ့ သည္။ အေရးယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီဗဟိုသို႔ အယူခံျပန္၀င္မည္ ဟု အလုပ္အမႈေဆာင္တာ၀န္မွ ရပ္စဲခံခ့ဲရေသာ ေဒၚစုစုထြန္းက ေျပာသည္။

ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္းသည္ စံုစမ္းေရးအဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာအရျဖစ္ၿပီး တာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ အယူခံ၀င္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕ ၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းကေျပာသည္။