႐ုရွားကို တုံ႔ျပန္ျခင္းအျဖစ္ ပင္လယ္နက္တြင္ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕သစ္ စတင္ဖဲြ႕စည္း

႐ိုေမးနီးယားႏုိင္ငံ ဘူခ်ာရက္ၿမိဳ႕ ေနတုိးအဖြဲ႕လႊတ္ေတာ္ညီလာခံအစည္းအေဝးသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ေနတုိးအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂ်န္စတိုလ္တင္ဘာ့ဂ္ႏွင့္ ႐ိုေမးနီးယားသမၼတ ကေလာ့စ္အုိင္အိုဟန္းနစ္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (reuters)

၂၀၁၄ က ခ႐ုိင္းမီး ယားေဒသကို ကရင္မလင္အစုိးရ က ၎တို႔ပုိင္နက္ထဲ သြတ္သြင္း ၿပီးေနာက္ ပင္လယ္နက္တြင္ ႀကီး ထြားလာေသာ ႐ုရွားအင္အား ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ႐ုရွားကုိ တုံ႔ျပန္ေရး ေနာက္ဆံုး ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ေနတိုးအဖြဲ႕ က ႐ုိေမးနီးယားႏုိင္ငံတြင္ တပ္ေပါင္းစုတပ္ဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲမဟုတ္ပါဘူး’’ဟု ဘူခ်ာရက္ ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေနတိုးအဖြဲ႕ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံ အစည္းအ ေဝး၌ ႐ုိေမးနီးယားသမၼတ ကေလာ့စ္အိုင္အုိဟန္႔နစ္က ေျပာ သည္။


႐ုရွားက ေနတုိးအဖြဲ႕သည္ ၎တို႔ႏုိင္ငံကုိ ပတ္ဝိုင္းရန္ ႀကိဳး စားေနၿပီး ဥေရာပအေရွ႕ပုိင္း၏ တည္ၿငိမ္မႈကို အႏၲရာယ္ျပဳေန ေၾကာင္း စြပ္စဲြၿပီး ေနတိုးအဖြဲ႕က ျငင္းဆိုထားသည္။

ပင္လယ္နက္တစ္ဝန္း ႐ုိေမးနီးယား၊ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏွင့္ တူရကီတုိ႔သည္ ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ၿပီး ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ ယူက ရိန္းသည္ အဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းေနသည္။

ေနတိုးအဖြဲ႕က အသစ္ခ် ထားေသာ တပ္ဖြဲ႕အင္အား အ ေသးစိတ္ကိုမူ မသိရေပ။

ေနတိုးအရာရိွမ်ားက ၾကည္းတပ္တြင္ တပ္မအရြယ္ ႏုိင္ငံတ ကာ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္ သည္ဟု ေျပာသည္။

အစဥ္သျဖင့္ ယင္းအရြယ္အ စား တပ္တစ္တပ္တြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃,၀၀၀ မွ ၄,၀၀၀ အထိပါဝင္ေသာ္လည္း ႐ုိေမးနီးယားတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ထည့္ သြင္းမႈ နည္းပါးသည္။

ေနတုိးအဖြဲ႕၏ ပင္လယ္နက္ ေရတပ္ကင္းလွည့္ျခင္းအျပင္ ေရ ျပင္၌ ႐ုိေမးနီးယားႏွင့္ ဘူလ္ေဂး ရီးယားဆိပ္ကမ္းမ်ားသုိ႔ လာ ေရာက္သည့္ မဟာမိတ္မ်ား ပါ ဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္က ႐ုိေမးနီးယားသို႔ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ခ်ထားၿပီး ကေနဒါက ႐ုိေမးနီးယားေလပုိင္ နက္၌ ကင္းလွည့္ေနကာ အီတ လီက ဘူလ္ေဂးရီးယားေလပုိင္ နက္ကုိ ကင္းလွည့္ေစာင့္ၾကပ္ေန သည္။

—Ref: Reuters

Top News