အသားအေရာင္ ေျပာင္းလဲသြားေစေသာ ဆပ္ျပာေၾကာ္ျငာေၾကာင့္ Dove ကုမၸဏီ ျပန္လည္ေတာင္းပန္

အသားအေရထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေသာ Dove ကုမၸဏီသည္ လူမည္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး တီရွပ္အက်ႌကို ခြၽတ္လိုက္ေသာအခါ လူျဖဴအမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာေၾကာ္ျငာ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေတာင္းခဲ့ရသည္။

Unilever ကုမၸဏီက ပိုင္ ဆုိင္ေသာ Dove ကုမၸဏီသည္ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအားလံုး၏ အသားအေရာင္ ကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပရာတြင္ ယင္းသို႔ လဲြေခ်ာ္ခဲ့သည္။


ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Dove ေရခ်ိဳးဆပ္ ျပာေၾကာ္ျငာဗီဒီယိုဖိုင္၌ လူမည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၎၏တီရွပ္ကုိ ခြၽတ္လိုက္ေသာအခါ လူျဖဴအမ်ဳိးသမီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြား ၿပီး ထိုလူျဖဴအမ်ိဳးသမီးကလည္း တီရွပ္အက်ႌကုိ ခြၽတ္လိုက္ရာ အာရွအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအျဖစ္ ထပ္မံ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အဆုိပါ ေၾကာ္ျငာဗီဒီယုိကို လူမႈမီဒီယာတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ Dove ကုမၸဏီက ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ ကဲြျပားေသာ အလွတရားကို ေဖာ္ျပရန္ယင္းသိ႔ု ေၾကာ္ျငာ႐ုိက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Dove ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္သည္။

 ‘‘ျပန္လည္အႀကံျပဳစာေတြ က အေရးႀကီးပါတယ္။ အနာဂတ္ မွာလည္း ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္သြားပါမယ္’’ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေျပာသည္။

Dove ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၁ ကလည္း အလွကုန္ေၾကာ္ျငာတစ္ ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလားတူျပစ္ တင္ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။

Ref: CNA