မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ကုိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ သတ္မွတ္ပါက အေမရိကန္ကို တုံ႔ျပန္ေခ်မႈန္းမည္ဟု အီရန္ကတိျပဳ

အေမရိကန္က မိမိတို႔၏ ထိပ္တန္းေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အ ျဖစ္ သတ္မွတ္ပါက တုံ႔ျပန္ေခ် မႈန္းမည္ဟု အီရန္က တနလၤာေန႔ က ကတိျပဳသည္။

အီရန္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိေသာ ပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတေဒၚ နယ္ထရန္႔က အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မေၾကညာမီ သီတင္းတစ္ ပတ္အလိုတြင္ ယင္းကတိျပဳမႈ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။


အီရန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့အင္ အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားၾကား ၂၀၁၅ က ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီမႈကုိ ပ်က္ျပယ္ေစ ႏုိင္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထရန္႔က ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ယင္းသေဘာတူညီမႈကုိ အ သိအမွတ္မျပဳဟု ေၾကညာဖြယ္ ရိွေနသည္။

ထရန္႔က အီရန္၏ အင္အား အႀကီးဆံုး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ ေသာ ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕(IRGC)ကုိလည္း အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အေမရိကန္အေနျဖင့္ မဟာ ဗ်ဴဟာအမွားမခ်မွတ္ရန္ မိိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အကယ္၍ ခ်မွတ္ခဲ့ ပါက အီရန္၏ တုံ႔ျပန္မႈသည္ ခုိင္ မာတိက်ၿပီး အေမရိကန္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔လုပ္ရပ္၏ ေနာက္ဆက္ တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုး ခံရမည္ ဟု အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဘာဟရမ္ ကာဆီမီကို ကုိးကား၍ အီရန္ႏုိင္ငံ ပုိင္ IRNA သတင္းဌာနက ေဖာ္ ျပသည္။

IRGC ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ လက္ရိွတြင္ အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံျခား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား စာရင္း၌ ပါဝင္ေနေသာ္ လည္း ယင္းအဖြဲ႕မွာ ပါဝင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

အေမရိကန္အစိုးရက IRGCကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ စဥ္းစားေနသည္ဆိုေသာ သတင္းမွန္ကန္ပါက မိမိတို႔အေန ျဖင့္ အေမရိကန္စစ္တပ္ကုိ ကမၻာ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ အုိင္အက္စ္အ ဖြဲ႕ကဲ့သုိ႔ မွတ္ယူမည္ဟု IRGC တပ္မွဴး မိုဟာမက္အလီဂ်ာဖာရီက ေျပာသည္။

—Ref: Reuters