ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ CNG လုိင္စင္သက္တမ္း ေလွ်ာ့ခ်

ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ေဟာင္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လိုင္စင္သက္တမ္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ကားေဟာင္းမ်ား ေျပးဆဲြေနျခင္းကို ကန္႔သတ္လိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း အ ျဖစ္ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားေသာ ခရီး သည္တင္ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားအ တြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လိုင္စင္ သက္တမ္းကို ယခင္က တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ကစ၍ ႏွစ္လသက္တမ္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘သူတို႔ကို လဲခိုင္းထားၿပီး၊ အပ္ခိုင္းထားၿပီးသားပါ။ သူတို႔ကို အပ္ခိုင္းတာ တစ္လေက်ာ္ေနၿပီ။ အပ္ၿပီးရင္ကားအသစ္ေတြနဲ႔ ဒီ ေနရာမွာ အစားထိုးမွာပါ။ မအပ္ ဘဲဆဲြေနမွာစိုးလို႔ပါ’’ဟု ေဒါက္ တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

      ယခုခြင့္ျပဳေပးသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လိုင္စင္သက္တမ္း ႏွစ္လသည္ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ မအပ္ႏွံမီ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာ သည္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လိုင္စင္ သက္တမ္းကန္႔သတ္ရျခင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ေတာင္းဆုိ ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုး ရမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ မူ တည္၍ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို ခြင့္ ျပဳခ်ထားေပးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လိုင္စင္ သက္တမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္တြင္ ၁၉၉၆ မွ ၁၉၉၈ အထိ ထုတ္လုပ္ သည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားပါ ၀င္ၿပီး ေမာ္ဒယ္ႏွစ္အလိုက္ အပ္ႏွံ ရမည္ျဖစ္သည္။

 ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားစနစ္ (YBS) ကို စတင္ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ ပထမဦးဆံုး ၁၉၉၅ ထုတ္ လုပ္သည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ မ်ား အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Top News