တိုက္ခုိက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ အာဖဂန္ရွိ ဝန္ထမ္းဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္

ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ႀကီးက အာဖဂန္ နစၥတန္ရွိ ၎တုိ႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေရကို အေရအတြက္ အမ်ားအျပား ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။


တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ႀကီးက အာဖဂန္၌ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ကန္႔သတ္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္မႈ မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အလြန္ နာက်င္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

အာဖဂန္ရွိ ၾကက္ေျခနီ႐ံုးဌာန ႏွစ္ခုကို ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး တတိယ တစ္ခုကိုလည္း ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ႏွင့္ တာဝန္ယူ ကို္င္တြယ္သည့္ လုပ္ငန္းပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ႀကီး၏ အာဖဂန္ ဌာနခြဲ အႀကီးအကဲက မိမိတို႔သည္ အာဖဂန္မွ ထြက္ခြာသြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကို ဦးစားေပးကာ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ကန္႔သတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရျခင္းဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

အာဖဂန္တြင္ တာလီဘန္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခုိက္ျခင္း ခံရသည့္ေနာက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားလည္း ႏုိင္ငံထဲမွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလက ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဂ်ာ့ဇ္ဂ်န္ေဒသတြင္ အမည္မသိ ေသနတ္သမား တစ္စု၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕သား ေျခာက္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လကလည္း မာဇားအီ ရွာရစ္ဖ္တြင္ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕၏ ကာယကုထံုး ဆရာမ တစ္ဦးမွာ လူနာတစ္ဦး၏ ပစ္သတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ဘက္ေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အၿပီး၌ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသက္ေဘးကို အေလးထားကာ ယခုလို လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ကန္႔သတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ 

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အာဖဂန္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသအခ်ိဳ႕၌ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အဖဲြ႕မွာ ၾကက္ေျခနီအသင္း တစ္ခုသာ က်န္ေတာ့ၿပီး က်န္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ႐ုပ္သိမ္း ထြက္ခြာသြားၿပီဟု သိရသည္။ 

Ref: BBC

Top News