စစ္ေဘးဒုကၡသည္တို႔၏ ေဝဝါးေနဆဲ အနာဂတ္

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကုန္းေက်ာ္ဒုကၡသည္စခန္းကုိ ၂၀၁၃ က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေမာင္တာ)

ကုန္းေက်ာ္ စစ္ေဘးဒုကၡ သည္စခန္းအတြက္ ေအာက္တုိဘာလ သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ႀကိဳ ေနသည္။

လူဦးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္ရိွသည့္ ကုန္းေက်ာ္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ စခန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ ပုိင္း မိုင္းဆတ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေထာင့္စြန္းေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ သက္ တမ္းရိွ ကုန္းေက်ာ္စခန္းတြင္ ေန ထိုင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ဖြားရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္၏။

 စခန္းသို႔ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေအာက္တို ဘာလမွစ၍ ဆက္လက္ကူညီ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ျခင္း မရိွေတာ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္မ်ားအနာဂတ္အတြက္ မသိကိန္းမ်ား ႀကီးစိုးေနသည္။

‘‘တကယ္ဆုိရင္ စထြက္ေျပး လာတဲ့အခ်ိန္ကတည္းက အခုအခ်ိန္ထိ လူႀကီးမလုပ္ခ်င္ဘဲ လုပ္ ေနခဲ့ရတာ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ရိွၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ အသက္လည္း ႀကီးပါၿပီ။ ဒီအေျခအေနမွာ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲေပါ့’’ဟု ကုန္းေက်ာ္စခန္းတာဝန္ခံ ဦးစိုင္းလွ်န္းကေျပာသည္။

ကုန္းေက်ာ္စခန္းတြင္ ေန ထို္င္သူအမ်ားစု ေနရပ္ဇာတိသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မုိင္း ဆတ္ခ႐ုိင္ မုိင္တံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ SSA ေတာင္ ပုိင္းတုိ႔ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွခဲ့ရာ က်န္ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူ မ်ားမွာ တာခ်ီလိတ္၊ မုိင္းဆတ္၊ လင္းေခးခ႐ုိင္တုိ႔ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္ရိွ စခန္းငါးခုတုိ႔တြင္ ခုိလႈံေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစခန္းမ်ားသည္ ကုန္းေက်ာ္စခန္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ား လည္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္ခင္ ကာလမ်ားကပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခြန္ဆာ၏ MTA အဖြဲ႕တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ေသာင္းခ်ီထြက္ေျပးခဲ့ရမႈျဖစ္စဥ္ မ်ားရိွခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တုိ႔ အ ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ - ထုိင္းနယ္စပ္တြင္ ၁၉၉၆ ကတည္း က စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေရာက္ ရိွခုိလႈံေနၿပီး လက္ရိွ၌ တာခ်ီလိတ္၊ မုိင္းဆတ္၊ လင္းေခး ခ႐ုိင္တို႔ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ရိွ ရွမ္း ဒုကၡသည္စခန္းေျခာက္ခုတြင္ ဒုကၡသည္ ၆,၂၀၀ ခန္႔ ေနထုိင္ေနသည္။၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္း စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခြန္ဆာအဖြဲ႕၏ MTA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားလာမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေစခိုင္းမႈေၾကာင့္ ၁၉၉၆ ဝန္းက်င္တြင္ ေက်းရြာ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္မွ လူဦးေရသံုးသိန္းခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရ သည္။

ထိုစဥ္က ‘ဝ’လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ အစိုးရဘက္က မဟာ မိတ္အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ ‘ဝ’ တပ္မ်ားက အစုိးရတပ္ႏွင့္ ပူး ေပါင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ လက္ရိွ UWSA (၁၇၁) စစ္ေဒသသည္  ယခင္က MTA ဧရိယာျဖစ္သည္။ လက္ရိွ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည့္ RCSS/SSA သည္ MTA လက္နက္ခ်စဥ္က ခဲြထြက္ လာေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳး ဒုကၡသည္မ်ား တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံရာ ထုိင္းနယ္စပ္ရိွ  ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ပထမဆံုး စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၉၉ မွ စကာ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ ရိကၡာဆန္မ်ားကိုသာ မွီခိုအားထားခဲ့ရေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔  ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၊ ေနာ္ ေဝး၊ ဂ်ပန္စသည့္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံ မ်ားမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အမ်ား ဆံုးကူညီေထာက္ပံ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ၏ ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ မူတည္၍ နယ္ စပ္ေဒသအကူအညီေပးေရး ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (TBC) က စားနပ္ ရိကၡာႏွင့္ အမုိးအကာမ်ား စီစဥ္ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္္မာႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္ရိွ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း မ်ားအား ရိကၡာျဖတ္ေတာက္မည့္ သတင္းကို TBC က ၿပီးခဲ့သည့္ေမ လတြင္ ကုန္းေက်ာ္အပါအဝင္ စစ္ ေဘးဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားထံသို႔ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာတြင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ဟု ဆုိထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ခံစားခြင့္ရရိွေနသည့္ ေနထုိင္ရာ အမုိးအကာ၊ တစ္လစာ လူႀကီး တစ္ဦးအတြက္ ဆန္ႏွင့္ ရိကၡာ ၁၂ ကီလိုႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးအ တြက္ ေျခာက္ကီလို အေထာက္အပံ့ သည္ ယခုလမွစ၍ မေရရာေတာ့ သည့္ အေျခအေနျဖစ္လာသည္။

ကုန္းေက်ာ္ဒုကၡသည္စခန္းရိွ ကေလးငယ္မ်ား (ဓာတ္ပုံ- ေမာင္တာ)

ကုန္းေက်ာ္စခန္းတြင္ အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ ကေလးဦးေရက ပိုမ်ား သည္။ အစားအေသာက္၊ ေဆး ဝါး၊ ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကား ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ စခန္းေနသူ မ်ား၏ မရိွမျဖစ္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳ ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးစိုင္းလွ်န္း က ရွင္းျပသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ထုိင္းနယ္စပ္ရိွ င႐ုပ္ႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံအခ်ိဳ႕ တြင္ လုပ္ကုိင္ၾကေသာ္လည္း လူ မ်ိဳးျခားသူေဌးမ်ား ျဖစ္သည့္ အ တြက္ တြင္က်ယ္ျခင္းမရိွလွဘဲ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္တစ္ရာခန္႔သာ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ခြင့္ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ထို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားကိုသာ အားကိုးခဲ့ရေၾကာင္း ဦးစိုင္းလွ်န္းက ရွင္းျပသည္။

 ‘‘ရက္ကန္းရက္တာေတြ လည္း ရိွတယ္။ အဝတ္ခ်ဳပ္တာ ေတြလည္းရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေစ်းကြက္မရေတာ့ မတြင္က်ယ္ဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

 ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕စခန္းကုိ လာေရာက္ၾကည့္ ႐ႈမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ ၏ အသိအမွတ္ျပဳစာရင္းတြင္ မပါဝင္သည့္ ကုန္းေက်ာ္စခန္း အတြက္ အကူအညီရေရး ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘အခုခ်က္ခ်င္းျဖတ္ေတာက္ ပစ္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားတာမရွိဘူ။ အဲဒီေတာ့ အခ်ိန္ မယူဘဲနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ဒုကၡေရာက္မယ့္ အေနအ ထားေပါ့။ ဒါကိုစိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ အာဏာပိုင္အခ်င္းခ်င္း ေျပာၿပီးျပန္လို႔ ေျပာတာက ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းျပည္ထဲမွာ တိုက္ပြဲသံေတြ ၾကားေနရေတာ့ တကယ္ကို ေအးခ်မ္းေနၿပီ၊ အဆင္ေျပမယ္ဆိုတာကို အာမခံႏိုင္တာမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ ဟု ဦးစိုင္းလွ်န္းက ေျပာသည္။

ကုန္းေက်ာ္ဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ထပ္တူညီသည့္ စိုးရိမ္ခ်က္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအ ျခား နယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈ ၂၀၁၈ ၌ ေလ်ာ့က် မည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီ (KRC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘြယ္ေစးက ေျပာသည္။

‘‘ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ အ ဓိက စိုးရိမ္ေနတဲ့ ရိကၡာျပတ္လပ္ မယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းေပါ့။ သိရတာက ေတာ့ ၂၀၁၈ အတြင္းမွာ အစား အေသာက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈကေတာ့ ရွိဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလ်ာ့က်လာ မယ္။ သိသိသာသာလို႔ေျပာေပ မယ့္ ဘယ္ေလာက္ထိ ေလ်ာ့က် မယ္ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာကေတာ့ မသိေသးဘူး။ ဒီအျပင္ ၂၀၁၉ အ တြက္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္က ဘာအစီအစဥ္မွ မသိရေသးဘူး’’ ဟု ဦးဘြယ္ေစးက ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ လက္ရွိတြင္ ကရင္ဒုကၡသည္ စခန္းခုနစ္ခုႏွင့္ ကရင္နီ (ကယား) ဒုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခု စုစုေပါင္း  စခန္းကိုးခုတို႔တြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KNU) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ- ထိုင္း နယ္စပ္တြင္ ၁၉၇၅ ကတည္းက စစ္ေဘးဒုကၡ သည္မ်ား ေရာက္ရွိေနၿပီး ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုး ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးဘြယ္ေစးက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အလားအလာေကာင္းျခင္းႏွင့္ အ စိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ကူညီေထာက္ ပံ့မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ထိေရာက္သည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ တိက်သည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား မေတြ႕ရေသး ေၾကာင္း ဦးဘြယ္ေစးက ေျပာ သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေန ေကာင္းေနၿပီလို႔ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ကေတာ့ ဒါ  ကို လက္ေတြ႕ မခံစားရေသးတာ ကို မသိၾကေသးဘူး’’ ဟု ဦးစိုင္း လွ်န္းကေျပာသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ မ်ားကုိ လက္ခံထားေသာထုိင္း အစုိးရက နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္း အခ်ိဳ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိၿပီး ဒုကၡ သည္အခ်ိဳ႕ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္ ပုိ႔ရန္ ဆႏၵရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၆ ဇြန္လ ထုိင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္ အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း)ပရာယြတ္ခ်န္အုိ ခ်ာႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ျမန္မာ- ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ အခ်ိဳ႕ကုိ ႏွစ္ႏိုင္ငံသက္ဆုိင္ရာ၀န္ ႀကီးမ်ားက အျပန္အလွန္လက္ မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထုိအထဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္သြားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားေနရပ္ျပန္ေခၚႏုိင္ေရးဆုိ သည့္အခ်က္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္တြင္ ‘ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရာက္ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားေန ရပ္ျပန္လာေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲႏုိင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး ပြဲ’ကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လာႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ လုံၿခံဳမႈ ရွိရွိ၊ ဂုဏ္ သိကၡာရွိရွိျပန္လာႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု နယ္စပ္ေရး ရာ၀န္ႀကီး ဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီးက တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ေအာက္ တိုဘာ၌ ေနရပ္သုိ႔ တရား၀င္ျပန္ပုိ႔ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ဒုကၡသည္ ၇၁ ဦး မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျမန္မာျပည္ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေျမဇာ ပင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ၏အနာဂတ္မွာ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ၿပီး ထုိက္သင့္ေသာ အကူအညီ မ်ားရရွိမႈအေပၚမူတည္သည္။ သုိ႔ ရာတြင္ ေနရပ္ျပန္သူ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္ တီးေပးေရးသည္  လက္ရွိအခ်ိန္ ထိ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္ ဟု ကရင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ က သုံးသပ္သည္။

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္ကထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိလာေသာ္လည္း ေနရပ္သုိ႔ျပန္သူ အေရအတြက္က နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။

UNHCR က ၂၀၁၄ တြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ရွိ ဒုကၡသည္အမ်ားစုက သံသယ ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာ ရန္ထက္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆက္ လက္ေနထုိင္ရန္ (သုိ႔)အျခားႏုိင္ငံ တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ရန္ ပုိမိုလုိလားသည္ဟု ဆုိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ UNHCR ၏အစီ အစဥ္မ်ားႏွင့္တတိယႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒုကၡသည္လက္ခံႏုိင္စြမ္း ကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡ သည္တို႔အား အခက္ေတြ႕ေစသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ၎တို႔အေန ျဖင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ ေရာက္ၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္ရန္အ တြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အခက္အခဲအျပင္ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား လည္း ရွိေနသည္။ ယခင္ေနထုိင္ ခဲ့ရာ ေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ ကိုင္တပ္မ်ားရွိေနျခင္း၊ မုိင္း အႏၲ ရာယ္ႏွင့္ မုိင္းရွင္းလင္းေရးျပႆ နာမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ေျဖရွင္းႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးသည္မွာလည္း သိ သာသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္ လည္ေနရခ်ထားေရး အစီအစဥ္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း လက္္ရွိၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အရ အဆုိပါအ ဆင့္သုိ႔ မေရာက္ေသးေၾကာင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရးအတြက္ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဆင့္မ်ား တြင္ ပါ၀င္သည့္မုိင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ပင္ စတင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ အဆုိပါအစီအ စဥ္မ်ားကုိ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဦး စားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC)တာ ၀န္ရွိသူမ်ားကထုတ္ ေဖာ္ေျပာ ၾကားထားေသာ္လည္း လက္ရွိအ ခ်ိန္ထိ စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသး ေခ်။

လတ္တေလာတြင္ ဒုကၡ သည္စခန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းက ဒုကၡသည္မ်ား အဆင္သင့္မျဖစ္မီ ေနရပ္ျပန္ရန္ ဖိအားေပးသလုိ ျဖစ္ေနမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း KRC အတြင္းေရးမွဴးဦးဘြယ္ေစး က ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈေလ်ာ့နည္းလာသည့္ အေျခအေနတြင္ ဆက္လက္ေန ထုိင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္ကာ မေရရာသည့္ အနာဂတ္ကုိ ရင္ဆိုင္ျခင္းတို႔အၾကား ေရြးခ်ယ္ ရမည့္ အေျခအေနရွိေနသည္။

TBC ကလည္း ဒုကၡသည္ မ်ားသည္ ယာယီအပစ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားေသာ ေနရာေဒသမ်ား သို႔ ျပန္သြားဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ၎ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ တစ္စံုတစ္ရာအာမခံခ်က္မရွိေသးဟု အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၁၉ လုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းအစိုးရအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရးကိစၥကို  ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အထင္ အရွားေတြ႕ျမင္လာရသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ အေရး ေျဖရွင္းေရးသည္ ဖိအား ပိုလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း TBC က သံုးသပ္သည္။

ဒုကၡသည္စခန္း လူဦးေရ သည္  ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ စခန္းေနလူထုကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရန္ပံုေငြယုတ္ေလ်ာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းေဒသအတြင္း ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြရစရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ဆက္လက္ေျပာင္း လဲေနမည္ဟု တြက္ဆေၾကာင္း TBC က ဆိုသည္။

TBC အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို နယ္စပ္ေရး ရာဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ တရား ဝင္ျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ကာ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ဒုကၡသည္မ်ား ၂ ႏွစ္အတြင္း ေနရပ္ျပန္ေရး အေလးထားလုပ္ ေဆာင္မည္ဟု မဟာဗ်ဴဟာခ်ထားသည္။

 ‘‘ဒီတစ္ေလွ်ာက္လံုး ထိ ေရာက္တဲ့ ကူညီမႈေတြက ႏိုင္ငံတကာက လာၾကတာ။ အကူအညီ ေပးမႈေတြအတြက္ ျပည္တြင္း လာဖို႔ဆိုတာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုလို ျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု KRC ဘ႑ာေရး မွဴး ေဒၚေနာ္ဘလူးမင္းႏိုင္ဇံက ဆို သည္။

 ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေန အပါအဝင္ ဒုကၡသည္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အခက္ အခဲမ်ားသည္ NCA (တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္) လက္မွတ္ေရး ထိုးထားေသာ္လည္း ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္း၊ NCA ႏွင့္အတူ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ အေပၚ မူတည္ေၾကာင္းတိုင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

‘‘ခုလို ရိကၡာျဖတ္မယ္ဆိုတဲ့ အခါမွာ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ေတြက ျပန္မလာႏိုင္ေသး ဘူး။ ဒီ NCA ျပႆနာနဲ႔ ေဒသထူ ေထာင္ေရး ျပႆနာကို မေျဖရွင္း ႏိုင္ရင္ေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္ ေရာ၊ ထိုင္းအစိုးရဘက္ေရာ’’ ဟု တိုင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

သံုးႏွစ္ၾကာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ေကအင္န္ယူ(ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး) အ ပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕က ၂၀၁၅ေအာက္တိုဘာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

KNU အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး (၂) ပဒိုေစာလွထြန္းကမူ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာသည္။

‘‘သက္ဆိုင္သူေတြအေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို မ်က္ကြယ္မျပဳ ပါဘူး။ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားေနတဲ့ ေနရာမွာ အဲဒီအဆင့္ကို မေရာက္ ေသးတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနအရ ဒီအတြက္ မွန္းေျပာဖုိ႔ကလည္း ခက္ေနတယ္’’

လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာ- ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဒုကၡ သည္မ်ား အကူအညီရေရး ျပည္ တြင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားလာမႈလည္း ရွိသည္။ နယ္စပ္တြင္ ခုိလႈံေနထိုင္ ေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ား အတြက္ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳရန္ ရွမ္းျပည္ညီၫြတ္ေရး ေကာ္မတီ (CSSU)က ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားထံ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းက ေတာင္းဆုိခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသလို ကရင္အရပ္ ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလာသည္။

‘‘အစိုးရအေနနဲ႔က နယ္စပ္ မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားျပည္တြင္း ေနရပ္ေရွာင္ေတြကို၊ ျပည္တြင္း မွာ ပဲ လွည့္ပတ္ေျပးလႊားေနရမယ့္ ဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီဖို႔ဆုိၿပီး ေတာ့မွ ႏိုင္ငံတကာကို ႏိႈးေဆာ္ ထားတာရွိတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါက အမွန္တကယ္ေကာ ထိေရာက္မႈရွိမလား၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တိုင္းရင္းသားျပည္သူျဖစ္ေနတာ ခ်င္းအတူတူ ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေရာက္ တစ္ေျပးတည္း ကူညီရင္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပမယ္လုိ႔ျမင္တယ္’’ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစိုင္းလိတ္ကဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာက စားနပ္ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားအတြက္ စခန္းတာ၀န္ခံတုိ႔က ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသိေပးေတာင္းဆုိ ထားသလို နီးစပ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကတစ္ဆင့္ အကူအညီရရွိႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေနသည္။

ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးထံ ေမတၱာရပ္ခံထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈမရွိ သည့္အေပၚ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး စိုးရိမ္ေနေၾကာင္းလည္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ သံလြင္ျမစ္ကမ္းနံေဘး တစ္ေနရာတြင္ရွိသည့္ အီတူးထာ့ IDP စခန္းမွ တာ၀န္ခံတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအ ေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အပိုင္းမ်ားအ တြက္ အလွဴရွင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ၀င္မည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ကို ႏုိ၀င္ဘာတတိယပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ရွိရာ သတင္း ေကာင္းတစ္ခု ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း ဦးဘြယ္ေစးက ေျပာသည္။

ဦးစိုင္းလွ်န္းကမူ လတ္တ ေလာအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆုိသည္။

‘‘အေျခအေနေတြ ေျပာင္းလဲေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ အရင္ေန တဲ့ ေနရာဆီ ျပန္မလားဆိုၿပီး စဥ္းစားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘ၀အာမခံ ခ်က္မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရိကၡာမျပတ္ဖို႔အတြက္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေအာ္ေနရ တာေပါ့’’

Top News