ေတာင္ႀကီး-ဟိုပံုးကားလမ္းေဘးရွိ က်ဴးေက်ာ္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို စည္ပင္ဖ်က္သိမ္း

ေတာင္ႀကီး − ဟိုပံုးကားလမ္းေဘးရိွ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္မ်ားကို ရွင္းလင္းေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ)

 ေတာင္ႀကီး-ဟိုပံုး ကားလမ္းေဘးရွိ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ ခန္းမ်ားကို ေတာင္ႀကီးစည္ပင္ သာယာဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ စတင္ဖယ္ရွား ရွင္း လင္းခဲ့သည္။

 က်ဴးေက်ာ္ဆုိင္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေျမေန ရာသည္ ေတာင္ႀကီးစည္ပင္သာ ယာေရးဌာနပိုင္ ေျမေနရာျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ကတည္းက အေၾကာင္းၾကားထားခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာ ယာေရးဌာန ဒုဦးစီးအရာရွိ ဦးေဝလိႈင္းက ေျပာသည္။


‘‘အေၾကာင္းၾကားထားတာ ၾကာေနပါၿပီ။ လိုက္နာမႈမရွိလို႔ က်ဴးေက်ာ္ဆုိင္ခန္းေတြကို စတင္ ဖ်က္သိမ္းတာပါ’’ဟု ဦးေဝလိႈင္း က ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ စတင္ဖယ္ရွား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ခန္း သံုးခန္းရွိၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆိုင္ခန္း ခုနစ္ခန္း ခန္႔ က်န္ေနေသးေၾကာင္း ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဌာနမွတ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ဆိုင္ခန္း တည္ေဆာက္ထားသူမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ေနာက္ ဆံုးထား ဖ်က္သိမ္းရန္ စည္ပင္ သာယာေရးဌာနက ႏႈတ္ျဖင့္ ထပ္မံ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး လိုက္နာမႈမရွိပါက ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၈၅ အရ တရားစြဲဆိုမည္ဟု ဦးေဝ လိႈင္းက ေျပာသည္။

 စည္ပင္သာယာေရးဌာန တားျမစ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မလိုက္ နာပါက ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒပုဒ္မ ၈၅ အရ တရားစြဲဆုိႏိုင္ၿပီး အဆိုပါဥပေဒ ပုဒ္မအရ က်ပ္ေလးသိန္းထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ၊ သံုးလ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ႏိုင္သည္။

‘‘က်ဴးေက်ာ္ဆုိင္ခန္းေတြက ေတာင္ႀကီးေဒသခံေတြ တစ္ ေယာက္မွ မပါပါဘူး။ ရပ္ေဝးက ေန ဒီမွာ အလုပ္လာလုပ္ၿပီး အနီး အနားမွာ ေစ်းဆုိင္ေတြေဆာက္ ၿပီး က်ဴးထားတာပါ’’ဟု ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕ခံ ဦးစိုင္းဝင္းသိန္းက ေျပာ သည္။

 က်ဴးေက်ာ္ဆုိင္ခန္းမ်ား သည္ ေပ ၂၀၊ ၃၀ ခန္႔ရွိ သြပ္မိုး၊ထရံကာ မ်ားျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဝလိႈင္းက ေျပာသည္။

Top News