အိတ္ခ်္အိုင္ဗီလူနာမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူႏုိင္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး ႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ပါ ေဆးကုသေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အမ်ဳိး သားခုခံအားက်ကာလသား ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မန္ေန ဂ်ာ ေဒါက္တာထြန္းၫြန္႔ဦးက ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ငါးႏွစ္တာစီမံကိန္းအရ ယင္းအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  လူနာမ်ား ေဆးကုသမႈ လက္လွမ္းမီလာ သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ အရင္တုန္းကဆိုရင္ Specialist ေဆး႐ုံလို႔ေခၚတဲ့ အ ထူးကုေဆး႐ုံေတြရွိတဲ့ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေဆး႐ုံေတြမွာပဲ ရႏုိင္ တယ္။ ဒါေပမဲ့အခု ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး႐ုံေတြပါ ရႏုိုင္ၿပီ။ မႏၲေလး တို႔၊ မေကြးတို႔ဆုိရင္ RHC  ဆိုတဲ့ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန တခ်ဳိ႕မွာ တင္ရေနၿပီ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လူနာ အေျခအေနေပၚမူ တည္၍ ေစာစီးစြာေဆးကုသမႈ ခံ ယူသင့္သည့္ လူနာျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ပင္ ကုသမႈေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါ ဆုိးရြားသည့္ လူနာမ်ားကိုမူ အ ထူးကုေဆး႐ုံမ်ား၌ ေဆးကုသ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က အိတ္ခ်္အုိင္ဗီေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ၀ ဒသမ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ တြင္ ၀ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာေၾကာင္း၊ လူနာအသစ္ကူးစက္ခံရမႈမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရသုံးေသာင္းခဲြရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ တြင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ထိ က်ဆင္းလာၿပီး ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးႏႈန္း၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ က်ဆင္းေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွာ လူဦးေရႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားၿပီး ယင္းလူနာမ်ားအနက္ ၂၀၁၆ ကုန္အထိ လူနာ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ေအအာရ္တီတစ္သက္တာ ေသာက္ေဆးျဖင့္ ကုသမႈေပးႏုိင္ခဲ့သည္။