အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမႈ စြပ္စဲြခံရသူ ေဒၚတင္သူဇာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ တရားခြင္မလာႏိုင္

အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမႈ တြင္ စြပ္စဲြခံရသူ မိသားစု၀င္ ေျခာက္ဦးအနက္ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚတင္သူဇာသည္ က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္း၌ တရားခြင္သို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။

အဆိုပါ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ စြပ္စဲြခံရ သူဘက္မွ တင္သြင္းသည့္ သက္ ေသထြက္ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေဒၚတင္သူဇာႏွင့္ ၎၏ ေရွ႕ေနတို႔ တရားခြင္မတက္ ေရာက္ႏုိင္၍ အမႈဆက္လက္စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ေဒၚတင္သူဇာသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေၾကာင့္ ႐ံုးခ်ိန္းမ်ားမတက္ေရာက္ ႏုိင္သည္မွာ ငါးႀကိမ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ေဒၚတင္သူဇာကို ေထာင္ တြင္းေဆး႐ံုတြင္ကုသေပးေနရၿပီး အခ်ဳပ္ကားေပၚသုိ႔ အတက္အဆင္းကိုပင္ လူအမ်ားက ခ်ီပိုးေပးရေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ေအာက္တိုဘာ၁၀ ရက္  တရားခြင္မွအထြက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚတင္သူဇာ၏ က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ အာ မခံေလွ်ာက္ထားရန္ ႀကိဳးစား ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္ႏွင့္ တရား သူႀကီးအၾကား ခ်ိိတ္ဆက္မႈလဲြေန သျဖင့္ မေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေသး ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံရသူ သားႀကီး ကိုတင္မင္းလတ္က ေျပာသည္။

႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ အင္း၀အပ္ ခ်ဳပ္ဆိုင္မိသားစုက အာမခံ ေလွ်ာက္ေသာအခါ ေဆးစာတင္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားရန္ တရားသူႀကီးကေျပာေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္ေဆး႐ံုမွ ဆရာ၀န္ကလည္း တရားသူႀကီး၏ ေဆးစာေတာင္းခံလႊာပါမွေပးမည္ဟု ေျပာေသာေၾကာင့္ ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုတြင္ အခ်ိတ္အဆက္လဲြေနေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ ရွင္းျပသည္။

အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမႈကို ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ၁၁ လ ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႐ံုးခ်ိန္းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္သို႔ ျပန္လည္ခ်ိိန္းဆုိထားသည္။

အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္သူဇာ၊ သမီးငယ္ မစုမြန္ လတ္၊ သားကုိတင္မင္းလတ္ႏွင့္ သမက္ ကုိရာဇာထြန္းတို႔ကို ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ လူကုန္ကူးမႈတား ဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄/ ၂၉၊ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈအတြက္ ရာဇ သတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၅/၃၃၄ စုစုေပါင္း ပုဒ္မေလးခုျဖင့္ စဲြခ်က္ တင္ထားသည္။ သမီးႀကီး ေဒၚသီ ရိလတ္ႏွင့္ ေဒၚတင္သူဇာ၏ အမ်ိဳး သား ဦးကိုလတ္ကို လူကုန္ကူးမႈ တြင္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမႈ၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈပုဒ္မ ၂၄/၂၉/၃၂ ႏွင့္ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ ၌ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမႈ၊ ပူး ေပါင္းႀကံစည္မႈပုဒ္မ ၃၂၅/၁၁၄ ပုဒ္မတို႔ျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ စစ္ေဆး ေနသည္။