ပဲခူး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးတို႔ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အစိုးရအဖဲြ႕က ေခၚယူေတြ႕ဆံု

 ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းႏွင့္ သစ္ ေတာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မင္းစံတို႔ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေခၚယူေတြ႕ဆံုကာ အစိုးရအဖဲြ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ ေၾကာင္း သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မင္းစံက ေျပာသည္။

‘‘သူတို႔ ေတာင္းဆုိတဲ့ ေျပာ ထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ေခၚရွင္းျပတာပါ။ တခ်ိဳ႕ ဟာေတြက လဲြေနတယ္။ ဥပမာ ကန္ေတာ္ႀကီးကိစၥကို ျပန္သိမ္း ေပးဖို႔ဆုိၿပီးေျပာတယ္။ အမွန္မွာ က ႏိုင္ငံပိုင္ျပန္လုပ္ၿပီးၿပီ။ အဲဒါ မ်ိဳးေလးေတြရွင္းျပတာေပါ့’’ဟု ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က ေျပာသည္။

ဆႏၵျပ ဦးေဆာင္သူမ်ားကို သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မင္းစံ ႏွင့္အတူ လယ္ဆည္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေဇာ္ႏုိင္တို႔က တစ္နာရီ ေက်ာ္ၾကာ ေတြ႕ဆံုရွင္းျပၿပီး ရွင္းျပမႈကို အျပည့္အ၀ လက္မခံႏုိင္ဟု ဆႏၵျပမႈကို ဦးေဆာင္သူ ဦးလင္းႏုိင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခန္႔ အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမရွိျခင္းအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္းမရွိ၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သစ္ ေတာ၀န္ႀကီးတို႔ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ လယ္သိမ္းခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၅၀ ခန္႔ က ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၿပီး ေနာက္ ညေနတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕က ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ‘‘သူတို႔ေျပာတာကေတာ့ မၿပီးေသးတာေတြရွိတာမွန္တယ္။ လုပ္လုိ႔မရတာေတြရွိသလို လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲကိစၥေတြ လည္းရွိတယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကေတာ့ တကယ္တမ္း လုပ္ေန တယ္ဆုိတဲ့ကိစၥေတြကို ျပည္သူ ေတြ သိသာျမင္သာေအာင္ ခ်ျပ ေစခ်င္တယ္’’ဟု ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးလင္းႏုိင္က ေျပာ သည္။

လက္ရွိ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ သက္တမ္းအတြင္း အျခားတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ သိသာထင္ ရွားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္မွ် မရွိေသးေၾကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာသည္။

သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ က်ေအာင္ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိမႈ အျပင္ ၎၏ တာ၀န္မ်ားကို ထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ ၍ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးကိုလည္း ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။ ပဲခူးတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး တို႔ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ယခုတစ္ ႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုမႈ သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ က သာယာ၀တီၿမိဳ႕၌ ထိုသို႔ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။