ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးသြားေရာက္

 ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ ဝင္ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားပါဝင္ မည့္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သည္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နိပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ဖိတ္ၾကားမႈအရ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္  ညပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရး ခရီးထြက္ခြာခဲ့သည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီဗဟိုဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးအံ့ဘြယ္ေက်ာ္၊ ဦးမာကီးႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္တို႔အပါအဝင္ ရွစ္ ဦးလိုက္ပါခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္သည္ ေအာက္တိုဘာ၁၆ ရက္အထိ ရွစ္ရက္ၾကာမည္ ျဖစ္ကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ဝန္ ႀကီး႐ံုး၊ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားသို႔ သြား ေရာက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါ လာသည့္ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာ သည္။

‘‘ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္လို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ ႏုိင္ငံေရးပံုစံ တစ္ခုအတြက္ ဗဟုသုတေတြ ရ လာမွာပါ။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္အ ျပင္ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ ခြဲေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေတြ၊ စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္တာ ေတြကို ေလ့လာမႈေတြ ပါဝင္ပါ မယ္’’ဟု ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုး ရအဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မၾကာခဏ ေလ့လာေရးခရီးဖိတ္ေခၚေလ့ရွိ သည္။

လက္ရွိတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ မ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္ မ်ားပါဝင္မည့္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္သူအခ်ိဳ႕က ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ႐ံုးခန္းမ်ားကို ဧရာဝတီႏွင့္ ပဲခူး တိုင္းတို႔တြင္ ယခုလအတြင္း ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပါတီတြင္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကို အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္ လာသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္း သားမ်ားသာမက အျခားႏိုင္ငံ ေရးမ်ိဳးဆက္မ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္အသင္းအဖြဲ႕ မ်ား စသည့္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ႏုိင္ငံ ေရးအင္အားစုမ်ားပါဝင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဗဟိုဦး ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာ သည္။