ေခတ္သစ္ဓာတုကလ်ာမ်ား

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးက ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသားကုိ လက္ထပ္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္။ (scmp)

အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသည့္အခါ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးထက္ အသက္ႀကီးပါက လူေတြက အျပစ္မျမင္ၾက။ သာမန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုဟုသာ ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဇနီးျဖစ္သူက ခင္ပြန္းသည္ထက္ အသက္သိသိသာသာ ကြာျခားပါက ေျပာစရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ျမင္သူတိုင္းက ေထာက္ျပစရာလို ျဖစ္လာသည္။ အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္သက္စံုမက္၍ အိမ္ေထာင္ျပဳထားသည့္တိုင္ အမ်ိဳးသမီးကပဲ အမ်ိဳးသားကို မုန္႔ေပးႀကိဳက္သည့္ ပံု၊ ေငြေပးဝယ္ယူထားသည့္ ပံုစံ မ်ိဳး ေျပာလာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု အိမ္ေထာင္ျပဳၾကလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အသက္ႀကီးသူကိုသာ လက္ထပ္ခ်င္ၿပီး အသက္ငယ္သူကို မယူခ်င္ၾက။ အသက္ႀကီးသူ အမ်ိဳးသမီးက ငယ္သူအမ်ိဳးသား ႏွင့္ ခ်စ္ခင္စံုမက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ ျပဳဖို႔ ႀကံဳလွ်င္လည္း မိဘေဆြမ်ိဳးေတြက ျငဴစူၾက၊ တားျမစ္တတ္ၾကသည္။ ဟိုးယခင္ေခတ္က သည္လိုကိစၥမွာ လူေတြက ပိုအကဲဆတ္ၾကသည္။ သည္လိုအျဖစ္ေၾကာင့္ မခင္ႏြယ္ အသည္းမ်ား ကြဲခဲ့ဖူးပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က ၂၀၀၁ ခုနစ္၊ မခင္ႏြယ္က အသက္(၂၈)ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသး၏။ သူတို႔မိသားစုက ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ေနထိုင္သည္။ မခင္ႏြယ္သည္ သူ႔ထက္ အသက္ေလး ႏွစ္ခန္႔ငယ္ေသာ လူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေမတၱာမွ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မခင္ႏြယ္ မိဘမ်ားက သေဘာမတူ။ ထိုလူငယ္က မခင္ႏြယ္ကို ခ်ဴစားသူအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ အျမန္အဆက္ျဖတ္ခိုင္းခဲ့သည္။

‘‘ဘာမွလည္း အဲဒီလူမွာ အျပစ္ရွိလို႔ မဟုတ္ဘူး။ အိမ္ကလူေတြက အသက္ငယ္တာကို မႀကိဳက္တာ။ သူတို႔က ကြၽန္မကို အသက္ႀကီးၿပီး ပညာတတ္၊ ပိုက္ဆံရွိတဲ့ လူမ်ိဳးနဲ႔မွ သေဘာတူၾကတာ’’

အမ်ိဳးသမီးေတြက ရြယ္တူ (သို႔မဟုတ္) အသက္ႀကီးသူကိုသာ လက္ထပ္ၾကသည့္ ထံုးစံမွာ ေရွးေခတ္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္ႀကီးသူ၊ ၾသဇာအာဏာႀကီးသူဆိုလွ်င္ ပုိသင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းကေလးငယ္ငယ္ အပ်ိဳေဖာ္မဝင္ခင္ကပင္ ႀကိဳတင္ၿပီး လက္ထပ္ေပးေလ့ရွိသည္။

ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္က မင္းမ်ား၏ မိဖုရားမ်ားသည္ အသက္(၉)ႏွစ္၊ (၁၀)ႏွစ္ခန္႔ကပင္ ေတာ္ေကာက္သည္ဆိုၿပီး ဘုရင္ႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ထားျခင္းခံထားရသည္။ အပ်ိဳေဖာ္အရြယ္ေရာက္မွသာ တရားဝင္ မိဖုရားျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဓာတုကလ်ာမွာ ဘုရင့္ သမီးေတာ္လည္းျဖစ္၊ ႏွမေတာ္ လည္းျဖစ္သျဖင့္ မည္သူကမွ် ကဲ့ ရဲ႕ျပစ္တင္ရဲမည္မဟုတ္ပါ။

ထို႔အတူ အသက္ကြာေသာ္ လည္း ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္သွ်င္ ေနာင္သည္ ဓာတုကလ်ာကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ဟု ရာဇဝင္ဆရာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

သည္ဓေလ့စ႐ိုက္သည္ ျမန္ မာမွာသာမကပါ အာရွတစ္ခြင္က ႏိုင္ငံေတြမွာပါ ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ ေယာက္သည္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားကိုသာယူမွ တင့္တယ္သည့္ သေဘာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေရွးအစဥ္အဆက္ကေန ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္အထိ တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုသည္ မိမိ ထက္ အသက္ႀကီးသူ(သို႔မဟုတ္) ရြယ္တူကိုသာ လက္ထပ္ၾကသည္။ မိမိထက္ငယ္သူကို လက္ထပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကို ပတ္ဝန္းက်င္က ရယ္စရာတစ္ခုသဖြယ္ သေဘာထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သည္သေဘာထားသည္ ယေန႔ေခတ္မွာ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာၿပီ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရွး႐ိုးအ စဥ္အလာႀကီးေသာ အာရွႏိုင္ငံ မ်ားမွာျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးစစ္ တမ္းမ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာဆို လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အိမ္ ေထာင္ေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈ နည္း လာၿပီး တစ္ကိုယ္ေရတည္းသာ ပိုေနလိုလာၾကသည္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္မႈပိုမ်ား လာသည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္မွာ အသက္ႀကီးသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ငယ္ရြယ္သူအမ်ိဳးသားမ်ား လက္ထပ္ႏႈန္းမွာ စုစုေပါင္းလက္ထပ္ၾကသူမ်ား၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ တစ္ရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

ပညာေကာင္းေကာင္းတတ္ ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ပိုေကာင္းလာျခင္းက တ႐ုတ္တို႔၏ ႐ိုးရာျဖစ္ေသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ အမ်ိဳးသမီးထက္ အသက္ႀကီးရမည္ဟူေသာ အယူအဆကို ပိုက်ဆင္းလာေစခဲ့သည္။ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ ပညာတတ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္မႈတြင္ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္လုပ္လာၾကသည္။ သူတို႔လက္ထပ္လိုသူကိုသာ လက္ထပ္လာၾကသည္။

သူ႔မိခင္မ်ား လက္ထက္က အသက္ငယ္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လက္ထပ္ရန္ ေရွာင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွ အသက္(၃၁) ႏွစ္အရြယ္ ရွန္စီေဝဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးက သူ႔ထက္အသက္ေလးႏွစ္ငယ္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္မအေမတို႔ ေခတ္တုန္းကေတာ့ အသက္ႀကီးၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ေယာက္်ားေတြက အေကာင္းဆံုး အိမ္ေထာင္ဖက္ေတြေပါ့။ သူတို႔က မိန္းမကို ထိန္းခ်ဳပ္ၾကတယ္။ ကြၽန္မတို႔ေခတ္မွာေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အခ်စ္ဆို တာ ေငြေၾကး၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အသက္နဲ႔မဆိုင္ပါဘူး။ ညီညီမွ်မွ် အတူမွ်ေဝခံစားရတဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုပါ’’ဟု ရွန္စီေဝကဆိုသည္။

ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ အိမ္ေထာင္ေရးရာ၌ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ေရြးခ်ယ္မႈတန္းတူရွိလာၾကၿပီဟု လူမႈေရးပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။

ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ေသာအမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း ငယ္ရြယ္သူ မိန္းကေလးမ်ားကို လက္ထပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ကိုယ့္ထူးကိုယ္ခြၽန္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကလည္း သူတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ မည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို စိတ္မဝင္ စားေတာ့ေခ်။ မိမိကိုယ္တိုင္ ပံု သြင္းႏိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေသာ အသက္ငယ္သူ အမ်ိဳးသားမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လာၾကသည္။ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ ေအာင္ျမင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ ေယာက္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ သူ႔ထက္ ငါးႏွစ္ငယ္ခ်င္ငယ္မည္။ ဆယ္ႏွစ္လည္း ငယ္ခ်င္ငယ္မည္။ ျပႆနာမရွိ။ သူတို႔ဘာသာ ေရြး ခ်ယ္ဆံုးျဖတ္လက္ထပ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာဆိုလွ်င္ ေယာက္်ားေလးငယ္ငယ္မ်ားကို လက္ထပ္ ႏိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တျခားသူမ်ားက အားက်အထင္ႀကီးေန ၾကၿပီဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္က ေအာင္ျမင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ရာထူးႀကီးႀကီးျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေန ေသာ မမီးမီးသည္ သူ႔ထက္ ငါးႏွစ္ငယ္သူ ခ်စ္သူႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က လက္ထပ္ခဲ့သည္။

 ခ်စ္သူဘဝက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာအဆင္ေျပသည္ဟု မမီးမီးကဆိုသည္။

 ‘‘အမ်ိဳးသားနဲ႔ လက္ထပ္တုန္းက အမ်ိဳးေတြကေရာ၊ အေမကေရာ မေက်နပ္ဘူးေလ။ သူတို႔ သေဘာတူတာက အသက္ႀကီးႀကီး ႐ုပ္ဆိုးဆိုး အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္။ အဲဒါနဲ႔ ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုပဲ အတင္းဆန္႔က်င္ယူခဲ့ရတာ။

ကြၽန္မကလည္း အလုပ္ ေကာင္းတယ္။ ကြၽန္မအမ်ိဳးသား ကလည္း ငယ္ေပမယ့္ ရင့္က်က္တယ္၊ ကြၽန္မကို ခ်စ္တယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းစိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္’’

အသက္ႀကီးသည္၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ သူတို႔ခ်င္းခ်စ္သည္။ အဆင္ေျပသည္။ ေအးအတူပူအမွ် လက္တြဲႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ဘယ္သူက ဘာေျပာရန္ လိုပါေသးလဲ။

ကိုးကား- South China Morning post

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာရာဇဝင္မွာ အသက္ငယ္သူ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးကို စံုစံုမက္မက္ လက္ထပ္တာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ေတာင္ငူေခတ္မွာ နတ္သွ်င္ေနာင္က သူ႔ထက္ အသက္(၁၃)ႏွစ္ႀကီးသူ အေဒၚျဖစ္သူ ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီး၏သမီးေတာ္ ဓာတုကလ်ာကို လက္ထပ္ခဲ့ဖူးသည္။

Top News