တစ္ေက်ာ့ျပန္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဒီဘိတ္

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က မႏၲေလးတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု − ၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္)

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု အလုပ္သမား မနီလာအပါအဝင္ ဘဝတူအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပ ပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထား မႈကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

သူတို႔ေတာင္းဆိုလိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တစ္ရက္လုပ္ခလစာကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

‘‘ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမလို႔ လုပ္ေနတုန္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အ စိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လာတဲ့အတြက္ မူလအစီအစဥ္ကို ဆက္မလုပ္ျဖစ္လိုက္ ဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုၿပီး ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္တာ’’ဟု မနီလာက ဆိုသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို တစ္ရက္ က်ပ္ ၄,၀၀၀ မွ ၄,၈၀၀ ၾကား အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္မည္ဟု အ လုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားၿပီး ႏႈန္းထားသစ္ တစ္ခု ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳႏိုင္မည့္ ကာလကို ထုတ္ျပန္လာခဲ့သျဖင့္ မနီလာတို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမည့္ အစီအစဥ္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

၂၀၁၅ က သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အနည္းဆံုးတစ္ရက္လုပ္ခမွာ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ျဖစ္သည္။ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားက မၾကာခဏ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သံုးသပ္ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၂ ႏွစ္ျပည့္မည္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလမတိုင္မီ ကတည္းက လက္ရွိလုပ္ခႏႈန္းထား ကို ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးထား၍ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအားလံုးပါဝင္သည့္ ဖိုရမ္တစ္ခုျပဳလုပ္၍ ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္သင့္သည့္တစ္ရက္ လုပ္ခ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ေရြးခ်ယ္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားက ေဒသအလိုက္အဆိုျပဳႏႈန္းထားမ်ား တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ရက္လုပ္ခကို က်ပ္ ၅,၆၀၀ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားက တစ္ရက္လုပ္ခကို အနည္းဆံုး က်ပ္ ၄,၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္၆,၄၀၀ အထိ အဆိုျပဳႏႈန္းထား တင္ျပလာသျဖင့္လည္း အတည္ျပဳ ထြက္ရွိလာမည့္ႏႈန္းထားသစ္ကို အလုပ္သမားထုက စိတ္ဝင္စားခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက တစ္ရက္လုပ္ခကို က်ပ္ ၄,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၄,၈၀၀ အၾကား အဆိုျပဳႏႈန္းသတ္မွတ္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္ ေအာင္က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။


(ဓာတ္ပံု − ၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္)

‘‘ဝန္ႀကီးက တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြက အဆိုျပဳႏႈန္းထားမွာ အနည္းဆံုးက်ပ္ ၄,၀၀၀ ကေန အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၄,၈၀၀ အထိကို ေဒသေလးခုက အဆိုျပဳထားတာ ရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီႏႈန္းထဲကအတိုင္း ျပန္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ေျပာ တယ္။ ဒါက အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ႏႈန္းထဲလည္း မေရာက္ဘူး။ ၄,၈၀၀ ေအာက္လို႔ ပိတ္ထားတာလည္း သဘာဝမက်တာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြမွာ ျပန္ေဆြးေႏြးၿပီး တင္ျပရမွာထက္ အရင္ကလို အားလံုးပါဝင္တဲ့ဖိုရမ္ျပဳလုပ္ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ယူဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါကို ဝန္ႀကီးကလည္း သေဘာတူသြားတယ္’’ဟု ဦးေနာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဖိုရမ္တြင္ က်ပ္ ၄,၈၀၀ ထက္ပို၍လည္း ေဆြးေႏြး ႏိုင္သည္ဟု ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ဖိုရမ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားက မူလတင္ျပထားသည့္ က်ပ္ ၄,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၆,၄၀၀ အၾကားအတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းဖိုရမ္မွ သေဘာတူညီသည့္ ႏႈန္းထားတစ္ခုကို အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဖိုရမ္မွာ အဆိုျပဳႏႈန္းထားေတြကို ျပန္ေဆြးေႏြးၿပီး ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ႏႈန္းအျပည့္အဝမရႏိုင္ရင္ေတာင္ အနီးစပ္ဆံုးႏႈန္းတစ္ခုကို ရရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္’’ဟု အေျခခံအလုပ္ သမားအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ကိုသီဟႏိုင္က ဆိုသည္။

၂၀၁၅ က အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ရက္လုပ္ခကို က်ပ္ ၅,၂၀၀ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ျဖင့္သာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅,၆၀၀ ေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာင္းလဲေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါႏႈန္းရရွိမွသာ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက ၾသဂုတ္ အတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္လည္း အလုပ္သမားတစ္ဦးတည္း၏တစ္ရက္ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ ၄,၀၀၀ အထက္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းေဝက ဆိုသည္။

‘‘မိသားစုေတြပါ ထည့္တြက္မယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ပိုႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ့္တစ္ဦး တည္းဆႏၵအရေတာ့ အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ ၅,၆၀၀ က်ပ္ဆိုတာ မလြန္ဘူးလို႔ ယူဆ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံုအ လုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MICS)ကလည္း အလုပ္သမား မ်ား၏ကုန္က်စရိတ္စစ္တမ္းကို ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒ သႀကီးတို႔တြင္ ေကာက္ယူေနၿပီး လက္ရွိ ေကာက္ယူၿပီးျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေတြ႕ ရွိခ်က္အရ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္လကုန္က်မႈမွာ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲ (တစ္ရက္က်ပ္ငါးေထာင္)ရွိသည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ဒုတိယ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည့္ ဦးေနာ္ ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းစစ္တမ္းကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို အေျခခံ၍ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏တစ္လတာ စားေသာက္ႏုိင္သည့္ပမာဏႏွင့္ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းအရ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏တစ္လကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲရွိသည္ဆို ေသာ္လည္း အိမ္သံုးပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ စရိတ္၊ ေရဖိုး၊ မီးဖိုးႏွင့္ အဝတ္အစားအသံုးအေဆာင္ကုန္ က်စရိတ္တို႔ကို ထည့္သြင္းတြက္ ခ်က္ထားျခင္းမရွိဟု ဦးေနာ္ေအာင္ က ဆိုသည္။

‘‘၂၀၁၅ က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ယူတဲ့စစ္တမ္းမွာ အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္လအေထြေထြကုန္က်စရိတ္က က်ပ္ ၁၃၀,၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အခု စားေသာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္တင္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္ပါ တြက္မယ္ဆိုရင္ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေလာက္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ၂ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမားတစ္ဦးစာအတြက္ တစ္လကုန္က်စရိတ္ ငါးေသာင္းခန္႔ ပိုလာေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အနည္းဆံုးလုပ္ခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာမွစ၍ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

‘‘ညီမတစ္ဦးတည္းရဲ႕ သေဘာအရေတာ့ ဘယ္ေလာက္တိုးေပးသင့္တယ္မေျပာလိုဘူး။ မွ်တတဲ့၊ မိသားစုအတြက္ ဖူလံုေစေလာက္တဲ့ ပမာဏတစ္ခုေတာ့ ရခ်င္တယ္။ လက္ရွိ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ၃,၆၀၀ ကေတာ့ အဆင္မ ေျပဘူး’’ဟု လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္မွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သား မေအးေအးဝင္းကေျပာသည္။

‘‘ထမင္းဝယ္စားရင္ေတာင္ တစ္ရက္ကို သံုးေထာင္ေလာက္ကုန္ေနတာဆိုေတာ့ တျခားကိုယ္အသံုးအေဆာင္ ဝယ္တာျပဳတာနဲ႔ဆိုရင္ တစ္ရက္ကိုကုန္က်စရိတ္က ေလးေထာင္ေအာက္ မေလ်ာ့တာေတာ့အမွန္ပဲ။ အေဆာင္ငွားခတင္ တစ္လငါးေသာင္းဆိုေတာ့ တစ္ရက္ကို ႏွစ္ေထာင္နီးပါးရွိတယ္ေလ’’ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မွ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ လာေရာက္လုပ္ ကိုင္ေနသည့္ မစန္းစန္းေမာ္က ေျပာသည္။

ထုိသို႔အလုပ္သမားမ်ားကလုပ္ခလစာကို တိုးျမႇင့္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မ်ားကမူ အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုေနသည့္ လုပ္ခႏႈန္းႏွင့္ ထြက္ေပၚေနသည့္ အဆုိျပဳႏႈန္းအတုိင္း တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ အဆင္ သင့္မျဖစ္ေသးဟုဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လက္ခစား (CMP) လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ချပင္ဆင္မည့္ကိစၥမွာ ၎တို႔လုပ္ငန္းရွင္သန္ရန္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။

လက္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ခလစာ အဆမတန္ တိုးျမႇင့္ေပးရမည္ဆိုပါက လုပ္ငန္း ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးထြန္းထြန္းကေျပာ သည္။

‘‘မျဖစ္မေန တိုးေပးရေတာ့မယ္ဆိုရင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဆက္လုပ္ၿပီး မလုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ ရပ္လိုက္ရတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျပည္ပကသူေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရတာေၾကာင့္ ပိုၿပီး နစ္နာေစတာေပါ့။ ဒီ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာတင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြ သိသိသာသာရပ္ကုန္ၾကၿပီ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကမူ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ျခင္းထက္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ စီးပြားေရးအရြယ္အစား ပမာဏအလိုက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

ထို႔ျပင္ လုပ္ခလစာဆိုသည္မွာ လုပ္အားစြမ္းရည္ေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခိုကပ္ေသာ ဝန္ထမ္းကို ထုတ္ပစ္ပါက အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားႏိုင္၍ လူမႈေရးအရ ထိန္းေက်ာင္းခိုင္းေစရျခင္းမ်ိဳး ရွိေနသျဖင့္ အဘက္ဘက္ကစဥ္းစားၿပီးမွ ေျပာင္းသင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဆာကူရာဦးေဌး ေအာင္က ေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းထားတစ္ခုကို အ လုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ထံ တင္ျပထားၿပီး ယင္းအဆိုျပဳ ႏႈန္းမွာ လက္ရွိ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ထက္ပိုသည္ဟုဆိုသည္။

‘‘လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တင္ျပထား တဲ့ အဆိုျပဳႏႈန္းကိုေတာ့ ထုတ္ ျပန္လို႔မရေသးလို႔ ေျပာမရဘူး။ လက္ရွိႏႈန္းထက္ေတာ့ ပိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုသတင္းထြက္ေနတဲ့ ႏႈန္းေတြေလာက္ေတာ့ ေပးႏိုင္ဖို႔ခက္ခဲပါတယ္’’ဟု အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုုလုပ္ငန္းရွင္၊ ေရႊလင္ဗန္း စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက ဆို သည္။

လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပည့္ဝစြာမရရွိမႈ၊ အခြန္ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ေခ်းယူႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမႈ အားနည္းျခင္း စသည္တို႔ကို ေျဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဆိုပါ က အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆို သည့္ လုပ္ခႏႈန္းထားကို အထုိက္ အေလ်ာက္ ေပးႏုိင္မည့္အေျခ အေနတြင္ရွိေနသည္ဟု အလုပ္ ရွင္အခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။

‘‘အခု ျပင္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ႏႈန္း ထားက ပွ်မ္းမွ် ငါးေထာင္အတိုင္း ဆို ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ စားေသာက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္လို အေသးစားလုပ္ငန္း ရွင္ေတြဆို ဘယ္လိုမွ အဆင္ေျပႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမား ၁၀ ေယာက္ဆိုရင္ တစ္ရက္မွာ လုပ္အားခ ငါးေသာင္းျဖစ္ေနၿပီ။ ဒီၾကားထဲ အခြန္ေတြက ေဆာင္ရေသးတယ္။ ေဒဝါလီခံလိုက္ဖို႔ပဲရွိ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ လုပ္ခလစာကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္တာကို  လက္ရွိမွာ မလုပ္သင့္ေသးဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ အကယ္၍ မျဖစ္မေနတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးဖို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္’’ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚ ဆုဝင္းအိမ္ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ က အနည္းဆံုးလုပ္ခကို က်ပ္ ၃,၆၀၀ ေပးရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ား အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုးရြားမႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးမလံု ေလာက္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ႀကိဳ/ပို႔ ယာဥ္ႏွင့္ အေဆာင္မ်ားကို အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု ကတိျပဳခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုး အခ ေၾကးေငြသတ္မွတ္သည့္ ကာလ ၂ ႏွစ္ျပည့္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရ မည့္အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာသည္အထိ အဆိုပါကတိျပဳခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

‘‘အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြက ဘာမွျဖစ္မလာေသးေပမယ့္ လုပ္ခလစာကို ေတာ့မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္တိုးျမႇင့္ ေပးရမယ္ဆိုတာက မွ်တမႈရွိရဲ႕ လားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ ေနတယ္’’ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေထာက္ျပ သည္။

အလုပ္သမားမ်ား ဘဝဖူလံုမႈရရွိရန္ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးတည္းတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္သည္ မွားယြင္းေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္တာ ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ေဆးကုသမႈနဲ႔ ေနထုိင္မႈစရိတ္ သက္သာေအာင္ေတြကို အစိုးရက လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ ပိုၿပီး ေခ်ာင္လည္ေစႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ခ တိုးေပးရမည္ဆိုပါက ပံုမွန္လုပ္ခ သာမကဘဲ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခမ်ား လည္း ပိုလာမည္ျဖစ္၍ အလုပ္ရွင္ မ်ားအတြက္ လုပ္အားခကုန္က်စ ရိတ္ ပို၍ လာမည္ဟု အလုပ္ရွင္ မ်ားက ဆိုသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒတြင္ အလုပ္သမားငါးဦးအ ထက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအက်ံဳးဝင္ သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၅ က လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ အ ခက္အခဲရွိႏိုင္သည္ဆိုသည့္တင္ျပ ခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္သမား ၁၅ ဦး အထက္ အလုပ္သမားမ်ား အက်ံဳး  ဝင္သည္ဟုဆိုကာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ သည္။

ယခုအသစ္သတ္မွတ္မည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား တြင္မူ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးအထက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ထုိသို႔ အလုပ္သမား ၁၀ ဦး အထက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားပါ အက်ံဳး ဝင္လာမည္ဆိုပါက အဆိုပါလုပ္ ငန္းမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိလာ ႏုိင္မည္ကို လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္ေနသည္။

‘‘စက္မႈလုပ္ငန္းငယ္ေတြအတြက္ လုပ္ခလစာကို တိုးျမႇင့္ေပးရမယ္ဆိုရင္ ထြက္ေငြပိုင္းက ပိုသြားႏိုင္တဲ့အတြက္ ထိခိုက္မႈေတာ့ ရွိလာမွာအမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ ေလာက္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္မယ္ ဆိုတာ မသိရေသးေတာ့ ထိခိုက္ နစ္နာမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆိုတာ ေျပာဖို႔ေစာေသးတယ္’’ဟု ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္မွ စက္မႈလုပ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးဆန္း ျမင့္က ဆိုသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၅ ကလည္း အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အျငင္းပြားမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္တြင္ လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားစတင္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထား သတ္မွတ္မႈကို တိုက္႐ိုက္ပါဝင္မည္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ၾကားခ်ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းသာ ျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ဟု အလုပ္သမားၫႊန္ ၾကားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္း အေဝး၌ အဆိုျပဳႏႈန္း က်ပ္ ၄,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၄,၈၀၀ အၾကားေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရဘက္က အနည္းဆံုးလုပ္ခအသစ္ကို ယင္း ႏႈန္းထားႏွစ္ခုၾကားအတြင္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္လိုသည့္ သေဘာရွိေနေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘အစိုးရအေနနဲ႔က အစိုးရဝန္ထမ္းေတြလစာနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ခ်င္တဲ့ သေဘာရွိပံုရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခအသစ္က ၄,၆၀၀ ထက္ပိုမယ္ မထင္ဘူး’’ဟု စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပး ဦးေနဝင္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမူ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏တစ္ရက္လုပ္ခမွာ က်ပ္ငါးေထာင္အထက္ျဖစ္သင့္သည္ဟု အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္စက္တင္ ဘာလကုန္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္အ စည္းအေဝးတြင္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြကို လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ေဒသခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္မည္ဟု အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ ေနထုိင္စားေသာက္မႈစရိတ္မ်ားသည္ တူညီမႈမရွိသျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ခြဲျခား သတ္မွတ္သင့္သည္ဟု အနည္း ဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဝင္ ဦးေနာ္ေအာင္က ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္က ခြဲျခားသတ္ မွတ္သင့္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ေျပာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘဝင္မက်ဘူး။ သူတို႔ထင္တာက အျခားတိုင္း ႀကီးေတြ လုပ္ခပိုသတ္မွတ္ရင္ က်န္တဲ့ေဒသက အလုပ္သမား ေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကလို႔ အလုပ္သ မားဆံုး႐ႈံးမႈေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ အခုသတ္မွတ္မွာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ။ အမ်ားဆံုးအခေၾကးေငြ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမားေတြကို ထိန္းခ်င္ရင္ မူလသတ္မွတ္တဲ့ႏႈန္းထက္လည္း ပိုေပးၿပီး ဆြဲေဆာင္လို႔ရတာပဲေလ။ အဲဒါ စိုးရိမ္စရာမွ မဟုတ္တာ။ ေဒသအလိုက္တစ္ေျပးတည္း သတ္မွတ္တဲ့အတြက္ နယ္ဘက္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာ နစ္နာမႈရွိမွာ ကြၽန္ေတာ္နားလည္တယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ အဲဒါကို ေျပာင္းဖို႔ မမီလိုက္ေပမယ့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်ရင္ ေဒသအလိုက္ သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္’’ ဟု ၎၏အျမင္ကို ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္မည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခႏႈန္းထားသည္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဖိုရမ္ၿပီးဆံုးမွသာ ထင္သာသည့္ ႐ုပ္လံုးေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။


ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ အဆိုျပဳႏႈန္းထားမ်ား

Top News