ဖြင့္ပြဲၿပီးၿပီ ကြန္ျမဴနတီကို ကူညီၾကစို႔

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕သစ္မွာ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ KB Mic-rofinance Myanmar က လွဴဒါန္းတဲ့ Community Centre မ်ား ဖြင့္ပြဲက်င္းပခဲ့တဲ့သတင္းကို MRTV မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့တာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္ ေတာ္ဝင္လူမႈအေျချပဳ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ဖြင့္ပြဲက်င္းပတဲ့သတင္းကိုပါထုတ္လႊင့္ခဲ့တာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဲဒီအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အျခားဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားလည္းပါဝင္ၾကၿပီး အလြန္မဂၤလာရွိတဲ့ အခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

စာေရးသူဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔မွာ ေရႊ ေပါက္ကံၿမိဳ႕ (၁၂) ရပ္ကြက္ရွိ အ ထက္ပါ အိမ္ရာစီမံကိန္းရွိရာ ေန ရာကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ လူမႈအေျချပဳ အိမ္ရာစီမံ ကိန္း (Community Based Project) တစ္ခုကို ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ လူသိရွင္ၾကား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ တာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။စာေရးသူအေနနဲ႔  အဲဒီစီမံကိန္းမ်ိဳး ကို ပထမဆံုး ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွာ ကိုယ္တုိင္ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါ တယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ထုိင္း ႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ထပ္မံေလ့ လာခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွာလည္း ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွာ ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ျပန္ပါတယ္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး အဆင့္နိမ့္အိမ္ရာ မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (Slums Upgrading) စီမံကိန္းေတြကို အ ေျမာက္အျမား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို လည္း သိရွိရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္မ်ားမွာ စတင္ခဲ့တဲ့ အိမ္ရာတစ္သန္း စီမံ ကိန္း (One Million Housing) ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာ မ်ား ေနရာခ်ထားေပးေရးနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္က အဓိကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပး ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ဝင္ေငြနည္းပါးတဲ့ အိမ္ရာမဲ့ျပည္သူမ်ား (က်ဴးေက်ာ္အပါ အဝင္) အတြက္ ဝင္ေငြႏွင့္ အလွမ္း မီတဲ့ အိမ္ရာ (Affordable Hous-ing) မ်ားကို NHA ဆိုတဲ့ Na-tional Housing Authority က ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာကို အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းေပ ၃၃၀ သာသတ္မွတ္ၿပီး အစိုးရက တစ္ခန္းအတြက္ ဘတ္ ရွစ္ေသာင္းထည့္ဝင္ေထာက္ပံ့ တယ္။ အႏွစ္ ၃၀ တိတိ အရစ္က် ေခ်းေငြကို GHB (Govt: Hous-ing Bank) ေခၚ အစိုးရက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္တဲ့ဘဏ္က ေငြထုတ္ေပးပါတယ္။ တစ္လကို ျမန္မာေငြ က်ပ္ငါးေသာင္းဝန္း က်င္မွ် ေပးသြင္းရတာျဖစ္ပါ တယ္။  RC (ေလးထပ္အေဆာက္ အအံုမ်ားကို (Pre-cast) စနစ္နဲ႔ အေရအတြက္မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ‘ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကို ဂ႐ုစိုက္သည္’ (We care affordable housing)ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို ထိုင္းဘာသာနဲ႔ Ban Eua Arthon လုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ခ်မွတ္ေဆာင္  ရြက္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒုတိယအဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ CODI လို႔ေခၚတဲ့ Community Organizations Development Institute ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ ဘက္လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနလို႔ အဓိပၸာယ္ ရရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပမွာရွိတဲ့ က်ဴး ေက်ာ္ေတြအထဲမွာ ပုဂၢလိက (သို႔ မဟုတ္) အစိုးရအသံုးမျပဳေသးတဲ့ ေျမလြတ္ေတြ၊ ေခ်ာင္းေဘး၊ ျမစ္ ေဘး ရသမွ်ေနရာေလးေတြမွာ အစုအေဝးနဲ႔ ကာလၾကာရွည္ေနခဲ့ သူေတြဟာ အဲဒီရပ္ကြက္ကို မစြန္႔ လႊတ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ အစိုးရပုဂၢလိ ကေျမေပၚ က်ဴးျဖစ္ရင္ Land Sharing ေခၚ ေျမကို အခ်ိဳးက် ခြဲေဝသံုးစြဲမႈစနစ္နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေပးၿပီး ပုဂၢလိကရတဲ့အပိုင္း၊ အစုအဖြဲ႕ရ ႏုိင္တဲ့အပိုင္း၊ ႏွစ္ပိုင္းခြဲေဝေစခဲ့ပါ တယ္။ က်ဴးေတြက ျပန္႔က်ဲေနထုိင္ ရာမွ မိမိတို႔ရတဲ့အပိုင္းမွာ လူမႈအ ေျချပဳအဖြဲ႕ (Community Or-ganization) တည္ေထာင္ၿပီး စုစည္းေနရာခ်တယ္။ စုေဆာင္း ေငြႏွင့္ မတည္ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ ၾကပါတယ္။ Micro Financing လုပ္ေပးတဲ့ NGO ေတြဆီက ေခ်းေငြယူၾကပါတယ္။ အဲဒီေငြနဲ႔ အိမ္ ေဆာက္ၾကတယ္။ လမ္းခင္း၊ ေျမာင္းေဖာက္၊ မီးသြယ္၊ မိလႅာ စနစ္၊ ေရရရွိေရးေတြ လုပ္ၾကပါ တယ္။

အစိုးရေျမျဖစ္ေနရင္လည္း အစိုးရက သူ႔စီမံကိန္းအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ရင္ အနီးဆံုးက Ban Eua Arthon ကိုပဲ ဝယ္ယူ ခြင့္ေပးပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အဲဒီ ေနရာမွာပဲ သူတုိ႔ကို အစိုးရနဲ႔ Land Sharing ျပဳလုပ္ေပးပါ တယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္ ေနထုိင္ခြင့္ေပး ႏုိင္ရင္လည္း ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာလည္း အိမ္ရာမဲ့ မူလ မိသားစုေတြက Community ဖြဲ႕ၿပီးစနစ္တက် ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စနစ္နဲ႔ အထက္ပါအတိုင္းေဆာင္ ရြက္ၾကရပါတယ္။

ပုဂၢလိကေျမမွာျဖစ္ေစ၊ အစိုးရေျမမွာ ခြင့္ျပဳေပးလို႔ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္ ျပဳသမွ် ေနရာေတြမွန္ရင္ ေခ်ာင္း ကမ္းျဖစ္ေစ၊ ျမစ္ကမ္းျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ Community Organization Development Institute-CODI ဆုိတဲ့ အစိုးရ ဌာနက အဲဒီ Community ေတြ ကို အိမ္ရာေျမကြက္ စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ Layout ပံုစံသာမက အေျခခံအေဆာက္ အအံုေတြကိုပါ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ ၿပီး ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုထူးျခားတဲ့ ၿမိဳ႕ျပက်ဴးေက်ာ္မ်ားရဲ႕ ဘဝႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္းကို ထိုင္း ႏုိင္ငံမွာ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပံုကို ေျပာျပလိုပါတယ္။ က်ဴးဆိုတဲ့ မိသားစုေတြအထဲမွာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေကာက္မယ္၊ သယ္မယ္၊ အမိႈက္ ပံုက ပစၥည္းေတြ ဆာလာအိတ္နဲ႔ သယ္ယူၿပီး ဘူးေရြး၊ ပုလင္းေရြး၊ ပလတ္စတစ္ေရြးဆိုတဲ့ လူတန္း စားေတြဟာ ၿမိဳ႕ျပက်ဴးမွာ အလြန္  မ်ားလွပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တုတ္ တုတ္ေမာင္းမယ္၊ အမိႈက္ကို တြန္း လွည္းနဲ႔ သယ္ပို႔စုေဆာင္းမယ္၊ တြန္းလွည္းနဲ႔ ေဈးေရာင္းမယ္၊ အဲဒီလိုလူေတြဟာ တိုက္ခန္းေပၚမွာေန လို႔ မရပါဘူး။ အဲဒီလွည္းစုတ္၊ ပစၥည္းစုတ္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝ ပါ။ အျခားသြားထားလို႔မရသလို တိုက္ေပၚတင္လုိ႔မရပါဘူး။ ဒီ ေတာ့ ေခ်ာင္းေဘး၊ ေျမာင္းေဘး၊ ခံုးတံတားေဘး ကတ္သတ္ေနၾကရတာပဲ ႀကိဳက္တယ္၊ ေနရမွလည္း ျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့လူေတြ ရွိေနျပန္ပါ တယ္။ သူတို႔က လူမႈအေျချပဳစု အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး ေနမႈျမႇင့္တင္အစီအစဥ္ (Slum upgrading programme) မွတစ္ပါး အားထားရာမရွိျဖစ္ေန ၾကပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ CODIက အစီအစဥ္ေတြခ်ၿပီး ေဆာင္ ရြက္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ဴးထဲမွာ လူ မႈစီးပြားေရးပံုစံအရ တုိက္ေပၚတင္ မရဘဲ လူေတြရွိတယ္ဆုိတာ မ်က္ ေမွာက္ေခတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ ျပအိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာရွင္ေတြ လက္ခံၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ မႈအေျချပဳ အစုအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ေငြ အား၊ လုပ္အားနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္မႈေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္း ျပည္၊ အစိုးရအတြက္လည္း ဝန္ ထုပ္ဝန္ပိုးေလ်ာ့က်ေစတာျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရျပန္ပါတယ္။

ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊေပါက္ ကံၿမိဳ႕က ေတာင္ဝင္လူမႈအေျချပဳ အစုအဖြဲ႕ရဲ႕ အိမ္ရာအေၾကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ေစခ်င္ ပါတယ္။ စုစုေပါင္းေျမ ႏွစ္ဧကကို လယ္သမားထံမွ တစ္ဧက သိန္း ၅၅၀ ေပးၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂၀ ဦးက ဝယ္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မဝယ္ခင္ သူတုိ႔ဟာ ေျမာက္ဥကၠ လာဝန္းက်င္နဲ႔ မဂၤလာဒံုဘက္မွာ က်ဴးေက်ာ္တဲအိမ္ေတြနဲ႔ ဖ႐ိုဖရဲေန ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး အခ်င္းခ်င္းစုစည္းၿပီး ေငြစုတဲ့လုပ္ ငန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါ တယ္။ မိသားစုတစ္စု တစ္ရက္ကို ၁,၀၀၀ ႏႈန္းစုေဆာင္းၾကပါတယ္။ ယခုဆုိရင္ စုေငြေလးသိန္းအထိ ရွိတဲ့သူေတြ ရွိေနပါတယ္။ အလုပ္ အကိုင္က ကယ္ရီဆြဲတယ္။ လမ္း ေဘးေဈးေရာင္းတယ္။ အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွာ လုပ္ၾကတယ္။ သူ တို႔ရဲ႕ လစဥ္အိမ္ေထာင္စုဝင္ေတြ က တစ္လသံုးသိန္းနဲ႔အထက္ရွိၾက တယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။

သူတို႔အဖြဲ႕ကုိ စနစ္တက်ျဖစ္ ေအာင္ NGO အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ‘ပ်ိဳေမအိမ္’ (Woman for the world) က ကူညီေပးပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာပါဝင္တဲ့ အမႈ ေဆာင္ဖြဲ႕တယ္၊ စာရင္းကိုင္ထား ရွိတယ္၊ ေသတၱာႀကီးတစ္လံုးမွ ေငြေတြထည့္ၿပီး စိတ္ခ်ရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးထံမွာ အပ္ထားရပါ တယ္။ ေသာ့ႏွစ္လံုးခတ္ၿပီး ႏွစ္ဦးဆံုၿပီးဖြင့္ရတဲ့စနစ္ က်င့္သံုးပါ တယ္။ ေငြစုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ဖို႔ အဓိကပါပဲ။ ဒီ အခ်ိန္မွာ ‘ပ်ိဳေမအိမ္’ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေပးမႈေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက Kookmin Bank (KB Bank) က တည္ေထာင္ထားတဲ့ KB Microfinance Myanmar ရဲ႕ ေခ်းေငြအကူအညီရရွိခဲ့ပါတယ္။ KB Bank အထက္ပါအတုိင္း သူတုိ႔ေျမဝယ္ဖို႔ အိမ္ေထာင္ တစ္စုကို သိန္း ၂၀ ႏႈန္း ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ပါ တယ္။ ေတာ္ဝင္ Community အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂၀ ဦးက ေရႊေပါက္ကံ ၿမိဳ႕ (၁၂) ရပ္ကြက္က ၿမိဳ႕ေျမထဲပါၿပီးျဖစ္တဲ့ လယ္ႏွစ္ဧကကို အခ်ိဳးက်ေပးၿပီး ဝယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လယ္သမားတို႔ထံမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေငြေပးခဲ့ရပါတယ္။ ေခ်းေငြကို တစ္လ ၁ ဒသမ ၆၇ က်ပ္ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ စုစုေပါင္း လစဥ္ ၅၃,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ျပန္ဆပ္ရပါတယ္။ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး လူမႈအေျချပဳ အစုအဖြဲ႕ကပဲ ေကာက္ခံေပးသြင္း ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေျမကို အစုအဖြဲ႕စုေပါင္းပိုင္အျဖစ္ ထားရွိမယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။

ေတာ္ဝင္လူမႈအေျချပဳအစု အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ တစ္ဦးကို ၁၅ ေပ× ၃၀ ေပ အက်ယ္ ေျမကြက္ ေတြရရွိပါတယ္။ အိမ္တစ္လံုးအ က်ယ္အဝန္းက အားလံုးတစ္ေျပး ညီ ၁၃ ေပ× ၂၈ ေပ ခန္႔ရွိၿပီး သြပ္ မိုးထရံကာ ပံုစံတူျဖစ္ပါတယ္။ သူ တုိ႔ရတဲ့ ေခ်းေငြ သိန္း ၂၀ နဲ႔ ေျမ ကြက္ဝယ္ၿပီးတဲ့အခါ ေငြက ၁၀ သိန္းခန္႔သာ က်န္ပါေတာ့တယ္။ လိုတဲ့ေငြကို အနည္းငယ္ထပ္မံ ထည့္သြင္းၿပီး ေဆာက္လုပ္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အိမ္ဖိုးက သိန္း ၂၀ ဝန္းက်င္ရွိတယ္လုိ႔လည္း သိရွိရပါတယ္။ မိသားစု ၁၂၀၊ အိမ္အလံုး ၁၂၀ မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္ေနၿပီး အိမ္ဆုိင္ဖြင့္ထားတဲ့ သူေတြေတာင္ ပါဝင္ပါေသးတယ္။ KB က သိန္း ၅၀၀ တန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူမႈအစုအဖြဲ႕ခန္းမ (Women Community Centre) ကို လွဴဒါန္းထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ကဖြင့္ပြဲ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆံုးထြက္ေပၚလာတဲ့ ေတာ္ ဝင္လူမႈအေျချပဳအစုအဖြဲ႕ရဲ႕ အိမ္ ရာစီမံကိန္းဟာ ႏွစ္ျခမ္းပဲ့အိမ္ရာပဲ ျဖစ္ေနရွာပါတယ္။ အိမ္ (Shelter) နဲ႔ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ (Social Service) ေတြ အသင့္အတင့္ရွိေပ မယ့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု (Infrastructure) နဲ႔ ေျမငွားရမ္း ခြင့္ (Land Tenure) ဆုိတဲ့ ႏွစ္ခ်က္က လိုအပ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အိမ္ရာရဲ႕ အဂၤါေလးရပ္မွာ ႏွစ္ရပ္ သာရွိေသးလုိ႔ ႏွစ္ျခမ္းပဲ့လို႔ ေျပာရ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေရ၊ မီး စတဲ့အေျခခံ အ ေဆာက္အအံုေတြရဖို႔ သူတုိ႔အား နဲ႔ မတတ္ႏိုင္ရွာပါဘူး။ အဝီစိတြင္း ေလးတြင္းခန္႔ လိုအပ္ၿပီး တစ္တြင္း ကို ၁၀ သိန္းကုန္မယ္လုိ႔ သိရပါ တယ္။ ယခုေတာ့ ေရဝယ္သံုးေန ၾကရပါတယ္။ အမိႈက္စြန္႔တာကို အဖြဲ႕က စနစ္တက်စီမံေပးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားရဲ႕ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရွာပါတယ္။

အဆိုးရြားဆုံးက ေျမငွားရမ္း ခြင့္ (Land Tenure) ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူတို႔ဝယ္တဲ့ေျမဟာ လန (၃၉) ရၿပီးသား ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕ ေျမထဲမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ လယ္ သမားက လံုးဝမပိုင္ေပမယ့္ ၂၀၁၂လယ္ယာေျမဥပေဒအရ စီမံကိန္း မလုပ္ရင္ သူတုိ႔ပိုင္တယ္ဆုိၿပီး ေရာင္းသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ တုိ႔ကပဲ လယ္သမားဆႏၵျပေနရင္ လည္း ဒုကၡ၊ အစိုးရဆီ ေနာင္မွပဲ တရားဝင္ေလွ်ာက္ထားမယ္၊ အ ရင္ရွင္းလိုက္တာပဲ ေကာင္းတယ္ ဆုိၿပီး ဝယ္ၾကတာလို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိ ေျမပိုင္ရွင္ အစစ္အမွန္က ၿမိဳ႕ေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ စည္ပင္က ပိုင္ဆုိင္မႈရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စနစ္တက်မရွိတဲ့ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ယႏၲရားထဲမွာ သူလိုလို၊ ကိုယ္လို လိုနဲ႔ သူတို႔အစုအဖြဲ႕မွာ က်ဴးျဖစ္ မွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သက္ ဆုိင္ရာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ပထမဆံုးလူမႈအေျချပဳအစု အဖြဲ႕ပိုင္ေျမ (Community Land) အျဖစ္ ခ်ထားေပးရန္ လိုအပ္တာ အမွန္ပါပဲ။ ဖြင့္ပဲၿပီးၿပီ၊ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ၿပီးၿပီ၊ အဖြင့္စကားေျပာၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ထပ္ ဘာလိုေသးလဲေမးရင္ ေမ့ထားလိုက္ဖို႔ပဲ လုိတယ္ဆုိတာ မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ဆႏၵျပဳ ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။   ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရး သူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

Top News