မြန္ဂုိလီးယားသမၼတ ဆတ္မာဂင္ဘတ္တူလ္ဂါ

ဆတ္မာဂင္ဘတ္တူလ္ဂါ သည္ မြန္ဂိုလီးယားႏုိင္ငံေရးသ မားျဖစ္ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံ သမၼတလည္းျဖစ္သည္။ မြန္ဂုိလီးယားပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၆ အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၂ အထိ လမ္း၊ သယ္ ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ 


၂၀၁၇ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ကုိယ္ စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအေက်ာ့ ထိပ္တုိက္မဲခဲြမႈတြင္ ေထာက္ခံမႈ ၅၀ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ ရခဲ့သည္။ ယင္းမွာ မြန္ဂုိလီးယား သမုိင္းတြင္ ပထမဆံုးထိပ္တုိက္ မဲခဲြရမႈျဖစ္သည္။

ဘတ္တူလ္ဂါသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အူလန္ဘာတာဇာတိ မိဘႏွစ္ပါး က ေမြးဖြားေသာ ဒုတိယသားျဖစ္ သည္။ ၁၉၆၆ Tuul ျမစ္ေရႀကီးမႈ တြင္ ပစၥည္းအားလံုးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရာ ယာမက္ေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ ကာ ယင္းေဒသ၌ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။ ဘတ္တူလ္ဂါသည္ တကၠသုိလ္ တြင္ ဝိဇၨာဘာသာတဲြျဖင့္ ပညာသင္ယူေနစဥ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား အား ၎ေရးဆဲြေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စကားလည္း ေျပာတတ္လာခဲ့ သည္။

ဘတ္တူလ္ဂါ၏ ဖခင္သည္ မြန္ဂုိလီးယား႐ုိးရာနပန္းနည္းျပ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎သည္ ငယ္ စဥ္ကပင္ နပန္းကစားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ့လက္ေရြးစင္ ကစားသမား အျဖစ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ခရီးသြားခြင့္ ရၿပီးေနာက္ ဂုဏ္ျပဳဆုရရိွခဲ့သည္။ဘတ္တူလ္ဂါသည္ ၂၀၀၆ တြင္ မြန္ဂုိလီးယားဂ်ဴဒုိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ၎၏ လက္ထက္၌ မြန္ဂုိလီးယားဂ်ဴဒုိအားက စားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာကာ အုိလံပစ္၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွခဲ့သည္။

ဘတ္တူလ္ဂါသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ဂ်င္းေဘာင္းဘီခ်ဳပ္ လုပ္ေရာင္းခ်မႈ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ သည္။ ယင္းေနာက္ အီလက္ထရြန္ နစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စင္ကာပူမွ တင္သြင္း၍ မြန္ဂုိလီးယား၊ အေရွ႕ ဥေရာပႏွင့္ ႐ုရွားသုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ သည္။ ၎၏ ကုမၸဏီကို ဂင္ကုိ ဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး အျခားလုပ္ငန္း မ်ားလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းမွသည္ ထီလုပ္ ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိ ပါဝင္ခဲ့ သည္။

ဘတ္တူလ္ဂါသည္ ၂၀၀၄ တြင္ ပထမအႀကိမ္ ပါလီမန္အမတ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၁၂ တုိ႔တြင္ ထပ္မံေရြးေကာက္ခံရသည္။

ဘတ္တူလ္ဂါသည္ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္မီတုိးတက္ ေသာ အျမင္ရိွသူျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ေပါႂကြယ္ဝရာ တြင္းထြက္သယံ ဇာတမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းအ တြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသင့္ သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ကုန္း တြင္းပိတ္ျဖစ္ေနေသာ မြန္ဂုိလီး ယား၏ မီးရထားကြန္ရက္ကို တုိးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ မုိင္းလုပ္ငန္း ပုိမုိက်ယ္ျပန္လာေစကာ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္၍ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ရ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ယူဆသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံဧရိယာေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ရြက္ေရး အလုိရိွသူျဖစ္သည္။

—Ref:Wikipedia

Top News