အခါႀကီး ရက္ႀကီး

(တစ္)

သာမန္ထက္ပုိေသာ အေျခ အေနကုိ ျမန္မာတို႔က ‘ႀကီး’ႏွင့္တြဲ သုံးေလ့ရွိပါသည္။ အသိအျမင္ ႂကြယ္၀သူကုိ မ်က္စိႀကီး၊ နားႀကီး ဟုသုံးပါသည္။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေသ ေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားဆုံးျဖတ္တတ္ သူကုိ ေခါင္းႀကီးသည္ဟုသုံးပါ သည္။ အဆင့္အတန္းဂုဏ္ျဒပ္ခမ္း နားထည္၀ါသူကုိ မ်က္ႏွာႀကီးဟု သုံးပါသည္။ ရာထူးအာဏာဩဇာ ႀကီးသူကုိ လူႀကီးဟုသုံးပါသည္။ စကားအရာႂကြားႂကြား၀ါ၀ါေျပာ သည္ကုိ ေလႀကီးသည္ဟု သုံး ပါသည္။ အသုံးအစြဲၾကမ္းသူကုိ လက္ႀကီးသည္ဟု သုံးပါသည္။ ခံစားမႈျပင္းျပၾကာရွည္သူကုိ စိတ္ ႀကီးသည္ဟု သုံးပါသည္။

သာမန္ထက္ အေျခအေန ထူးကဲေသာေန႔မ်ား၊ ရက္မ်ားကုိေန႔ႀကီးရက္ႀကီး၊ အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးစသည္ျဖင့္ သုံးေလ့ရွိပါသည္။ ဤ၌ အာဇာနည္ေန႔ကဲ့သုိ႔၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကဲ့သုိ႔ ေလာကအရထူးျခားသည့္ေန႔မ်ားကုိ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးအျဖစ္သုံးေသာ္လည္း ဘာသာေရးဆုိင္ရာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကုိကား ‘အခါႀကီး ရက္ႀကီး’ဟုသာသုံးၾကေလ့ရွိပါသည္။ ‘အခါ’ဆုိ  သည္က ပုိ၍ႀကီးျမတ္သည့္အေငြ႕ အသက္ကုိ ခံစားရေစသည္မဟုတ္ လား။ အဂၤလိပ္ဘာသာ၌မူ Holy Days ဟုသုံးေလ့ရွိပါ၏။

(ႏွစ္)

မၾကာလွေသးသည့္ ရက္ပုိင္း မ်ားဆီက အခါႀကီးရက္ႀကီးတခ်ိဳ႕ ကုိ ကြၽန္ေတာ္ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါ သည္။ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္အဘိ ဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ပဲျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ၀ါတြင္းသုံးလ ပတ္လုံး တာ၀တႎသာ၌ အဘိဓမၼာ ျမတ္ေဒသနာကုိ ေဟာၾကားကာ လူ႕ျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ဆင္းသက္ လာသည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ အဘိဓမၼာေဒသနာသည္ အထူး ျခားဆုံး၊ အေလးနက္ဆုံး တရား ျဖစ္သည့္အျပင္ ဗုဒၶသည္ဘုရား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ခုနစ္ႏွစ္အၾကာတြင္  ေဟာၾကားၿပီးေနာက္ လူ႕ျပည္သုိ႔ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္၍ သီ တင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔က ထူးပါ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခု၏ သီ တင္းကြၽတ္ကမူ ထူးျခားပါသည္။ အလုပ္ပိတ္ရက္တို႔ အမွတ္မထင္ ရွည္လ်ားသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ ေန႔က သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄ ရက္ေန႔ကစ၍ ပိတ္လုိက္ရာ ၇ ရက္၊ ၈ ရက္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပါ ဆက္ သြားသျဖင့္ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ဟူ၍ ငါးရက္တိုင္တိုင္ အားလပ္ရက္ မ်ားျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ သုိ႔ ျဖင့္ အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးက ဆက္ သြားေပေတာ့ရာ အိမ္ျပန္သူတို႔ ျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး႐ႈပ္ယွက္ခတ္ သြားပါေတာ့သည္။

(သုံး)

သီတင္းကြၽတ္လျပည့္အႀကိဳ အဖိတ္ေန႔တြင္ တစ္ညလုံးကြၽန္ ေတာ္တို႔စီးလာေသာ ေလေအး ေပးစက္တပ္ ဘတ္စ္ကားႀကီးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေအာင္မဂၤလာအေ၀း ေျပးကား၀င္းႀကီးထဲသုိ႔ ၀င္ရန္ ပ၀ါတစ္ကမ္းလက္တစ္လွမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိ၍လာပါသည္။ အခ်ိန္က ေ၀လီေ၀လင္း။ ကား၀င္းက ေရွ႕ မလွမ္းမကမ္း၌ လွမ္း၍ပင္ျမင္ေန ရသည့္အကြာအေ၀းမွာ။ နံနက္  ၅ နာရီထုိးၿပီးစ။ ပုံမွန္ရက္မ်ားတြင္ ထုိအခ်ိန္သည္ သက္ဆုိင္ရာဂိတ္ ထဲသုိ႔ ကား၀င္ေရာက္ရပ္နားလုိက္ ၿမဲအခ်ိန္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိေန႔က ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကားသည္ နံနက္ ၉ နာရီထုိးေတာ့မွ ဂိတ္ထဲသုိ႔၀င္ေရာက္သြားခဲ့ပါသည္ဟုဆုိလွ်င္ ယုံၾကပါ့မလားမသိ။ ေလးနာရီတိတိ ေနာက္က်သည့္ အခါႀကီးရက္ႀကီး။

 ေမာင္းခ်င္သလုိ ေမာင္း၊ ေကြ႕ခ်င္သလိုေကြ႕၊ ၀င္ခ်င္သလုိ၀င္၊ ထြက္ခ်င္သလုိ ထြက္၊ ရပ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနသည့္ ဗ႐ုတ္သုတ္ခ၊ ဗ႐ုန္းသုန္းကား ကားသမုဒၵရာႀကီးထဲ၌ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္၊ ဖင္ခ်င္း ခ်ိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းပူးျဖစ္ေနသည့္ ကားမ်ားမွာ ေရွ႕တိုးမရ၊ ေနာက္ ဆုတ္မရ၊ ေကြ႕မရ၊ ေခါက္မရႏွင့္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္သေဘာထားကာ သည္အတိုင္းထုိးရပ္ထားခဲ့လုိက္ၾကရာက ယာဥ္စီးဆင္းမႈအားလုံး ရပ္ဆုိုင္းသြားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

ထုိအခါႀကီး ရက္ႀကီးေန႔က မုိးကလည္း တစ္ေန႔လုံးကုိပဲ ရြာလုိက္တိတ္လုိက္ျဖစ္ပါသည္။ အေ၀းေျပးကြင္းတစ္ခုလုံးႏွင့္ ကြင္း၀န္းက်င္တစ္ခြင္တစ္ျပင္လုံးတြင္ လူေရာင္စုံတို႔က ေဖြးေဖြးလႈပ္လႈပ္ရွိပါသည္။ အထုပ္ကေလး အပုိးကေလးမ်ားႏွင့္ မုိးစုိေနသည့္ အိမ္ျပန္လုိသူတို႔သည္ ဟုိကားက လက္မွတ္ရႏုိး၊ ဟုိကားက ၾကားခုံ တင္ႏုိးႏွင့္ေနာက္ဆုံး ကားၾကမ္းျပင္ေပၚက ထုိင္လုိက္ပါရေစဟူ၍ပင္ ေတာင္းပန္တုိးလွ်ိဳးကာ မ်က္ႏွာကေလးငိုမဲ့ငုိမဲ့ႏွင့္ လက္မႈိင္ခ် ေနၾကသည့္သူေတြက ေနရာတိုင္းမွာ ျပည့္ႏွက္လ်က္။

ရန္ကုန္ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကြင္း၌ဆင္းကာ ေတာင္ငူသုိ႔ ခရီးဆက္မည့္ဆရာမက ၇ နာရီေတာင္ငူကားကုိ ၀ယ္ထားခဲ့ရာ ကား၀င္းအျပင္၌ပင္ ၇ နာရီ ထုိးၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဘာလုပ္ရမည္မသိေတာ့။ ေနာက္ဆုံး၌ သူ႐ုိးမကုိ တစ္ညလုံးေက်ာ္ခဲ့သည့္ကားေပၚ ဆင္းကာေတာင္ငူသုိ႔သြားရန္ ထြက္လာသည့္ကားကုိ တားဆီးရန္ႀကံပါသည္။ သို႔ေသာ္ကားက လမ္း၌ရပ္၍ မတင္ပါေၾကာင္းဖုန္းဆက္၍ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ဤတြင္ဆရာမက ကားမ်ားမျဖစ္မေနရပ္ၾကရသည့္ Toll Gate သုိ႔ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီ ျဖင့္ လုိက္သြားကာ စီးရန္ႀကံစည္ပါသည္။ Toll Gate သုိ႔ကား၀င္ လာသည့္အခါ ကားဆရာတို႔က ဆရာမမလုိက္ေတာ့ဘူးဟု ထင္၍ ေရာင္းလုိက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းတဲ့။ ကားလက္မွတ္ဖုိးျပန္ေပးခဲ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းတဲ့။ မိသားစုထံျပန္ မည့္ဆရာမမ်က္ရည္တို႔ ၀ဲတက္ လာပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဆုံးသူ ျဖစ္ပါသည္။ ၈ နာရီ မိနစ္ ၅၀ ျဖင့္ မႏၲေလးသုိ႔လုိက္ရန္ ၀ယ္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ပုံမွန္ ၅ နာရီေရာက္သည့္ ကားက ထုိ ၈နာရီ မိနစ္ ၅၀ အထိ ဂိတ္ကုိမ၀င္ႏုိင္သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ေလယာဥ္မမီေတာ့။ ေလေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖတ္ကာ လက္မွတ္ဖုိး ျပန္ေပးပါမည္တဲ့။ သုိ႔ေသာ္ တစ္လခန္႔ၾကာမွ လာ ေမးၾကည့္ပါတဲ့။

သုိ႔ျဖင့္ ေညာင္ဦးသုိ႔ သြား ရန္ေလေၾကာင္းလုိင္းအကုန္ စုံ စမ္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္စီးမွ ခုံမက်န္ေတာ့။ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္သေဘာထားကာ ေလေၾကာင္းလုိင္းတစ္ခု၏ ေကာင္တာသုိ႔သြားေမးမိပါသည္။ မျဖစ္မေနလုိက္ခ်င္လွ်င္ ႏွစ္ဆေပးမလားတဲ့။ အုိ...အံ့ပါ ရဲ႕။ လက္မွတ္ခႏွစ္ဆေပးေသာ အခါ ေလယာဥ္လက္မွတ္တစ္ ေစာင္ကြၽန္ေတာ္ရပါသည္။ သုိ႔ ျဖင့္ ေနာက္ႏွစ္နာရီခန္႔၌ ကြၽန္ ေတာ္ပုဂံေညာင္ဦးသုိ႔ ေရာက္သြား ပါသည္။

ၾကည့္စမ္း။ ပုဂံေညာင္ဦး၏ အခါႀကီးရက္ႀကီးသီတင္းကြၽတ္က ေက်ာတစ္ခင္းစာ ေနရာကေလးကုိပင္ ငွား၍မရပါေလေတာ့။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာလည္း ဧည့္သည္ေတြအျပည့္။ သုိ႔ျဖင့္ တခ်ိဳ႕က ပခုကၠဴဘက္သုိ႔ကူးကာ သြားအိပ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က ပုဂံေညာင္ဦးသုိ႔လာသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တည္းစရာမရသျဖင့္ မႏၲေလးသုိ႔ ဆက္ထြက္သြားေလ၏။

(ေလး)

လႈိင္သာယာဒဂုံဧရာအေ၀း ေျပးကြင္းမွာကလည္း ထုိနည္း ႏွင္ႏွင္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ Toll Gate မ်ား၌ တန္းစီေနသည့္ကားေတြက လည္း ထုိနည္းတူစြာ။

Migrant ေခၚတစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ အေျခခ်သူတို႔ မ်ားျပားျခင္း၏ လကၡဏာက အခါႀကီးရက္ႀကီး၀ယ္ အိမ္ျပန္သူတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

အုိ....လူေတြလူေတြ။ ေပ်ာ္ရာမွာမေနရ ေတာ္ရာမွာေနရသည့္ လူေတြ။ ထုိသူေတြအိမ္အ ျပန္ခက္ေနပုံကုိ အသုံးခ်ကာ ေငြရွာဖုိ႔ႀကိဳးစားေနသူတို႔ကလည္း က်ားကြက္ေတြေပၚမွာ ဆုတ္တက္လႈပ္ရွားလ်က္။ ေၾသာ္....အခါႀကီး ရက္ႀကီးေတြမွာ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

Top News