ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျပည္ပခ်ဳပ္ထည္ အမွာေလ်ာ့က်

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်ည္ထည္အမွာ အမ်ားဆံုးေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ယခုရက္ပိုင္း၌ အမွာရရွိမႈ က်ဆင္းေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်ဳပ္ထည္မ်ားကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေအာ္ဒါအမ်ားဆံုးေပးေနၿပီး အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ရွိ၌ ေဆာင္းရာသီမွ ေႏြရာသီအကူးအေျပာင္းကာလ ျဖစ္၍ အပ္ထည္မ်ား အမွာက်ဆင္းေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ေဆာင္းထည္ကေန ေႏြထည္ေျပာင္းေတာ့ ေအာ္ဒါေတြက်သြားတယ္။ ၿပီးရင္ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာမွာပါ’’ဟု ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားသို႔ ခ်ဳပ္ထည္အမွာေပးမႈတြင္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အ ေရွ႕အာရွတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရာသီ အကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ထည္အမွာက်ဆင္းမႈသည္ စက္တင္ဘာလလယ္ဝန္းက်င္က စတင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း ထုိကဲ့သို႔ ႀကံဳခဲ့ရသည္။

လက္ရွိ ခ်ဳပ္ထည္ေအာ္ဒါ ေလ်ာ့က်မႈရွိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက ေအာက္တိုဘာလလယ္ဝန္းက်င္ကစတင္၍ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ံုအတြက္ အခက္အခဲမရွိဟု လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ခလစာသက္သာမႈေၾကာင့္ လုပ္သားအ ေျချပဳ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား လစဥ္တစ္လလွ်င္ ေလး႐ံုခန္႔ အသစ္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲသည္ လွ်ပ္စစ္မီးအပါအဝင္ အေျခခံအဆာက္အအံုပိုင္း ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းျပႆ နာကို အျမန္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား တုိးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ျပည္ပသို႔ ခ်ဳပ္ထည္တင္ပို႔မႈ ကန္ေဒၚလာသံုး ဘီလီယံအထိ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ဦးျမင့္စိုးက ခန္႔မွန္းထားသည္။

၂၀၁၆ တြင္ ျပည္ပသို႔ ခ်ဳပ္ထည္တင္ပို႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရရွိေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားသို႔ အပ္ထည္ရရွိမႈသည္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔အျပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကလည္း အပ္ထည္အမွာမ်ား ရရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ စက္႐ံုအခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေနသျဖင့္ ဥကၠ႒က တိုးျမႇင့္ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း လိႈင္ သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) မွ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Top News