ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးေနရေသာ အိႏိၵယလယ္သမားမ်ား

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အာမာဒါဘတ္ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ ဝါဆြတ္ေနေသာ ေတာင္သူတစ္ဦး (Amit Dave / reuters)

ပရာဗင္ဆုိယမ္ (၂၃)ႏွစ္ သည္ ႐ုတ္တရက္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ ၿပီး အန္လည္းအန္ကာ မအီမသာ ျဖစ္လာခ်ိန္မတိုင္မီ က်န္းမာေရး အေကာင္းပကတိ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပရာဗင္တစ္ ေယာက္အေျခအေနပုိဆုိးလာ ကာ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အစိုးရ ေဆး႐ံု၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

မစၥတာဆုိယမ္သည္ မဟာ ရက္ရ္ွထရျပည္နယ္တြင္ သီးႏွံပိုး သတ္ေဆးအဆိပ္သင့္၍ ထပ္မံ ေသဆံုးခဲ့သူတစ္ေယာက္ဟု ၎ကုိ ကုသခဲ့ေသာ ဆရာဝန္မ်ားက မသကၤာျဖစ္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရက္က မိသားစုပုိင္ ဝါဂြမ္းစုိက္ပ်ိဳးေရးကြင္းတြင္ ၎ပက္ဖ်န္းခဲ့ ေသာ ပုိးသတ္ေဆးအေငြ႕မ်ားကို ႐ွဴ႐ိႈက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းကစ၍ ဆုိယမ္ေနထိုင္မေကာင္း စျဖစ္ခဲ့ သည္ဟု ဆရာဝန္မ်ားက ယံုၾကည္သည္။

တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသတင္းမ်ားအရဆုိလွ်င္ မဟာရက္ရ္ွထရျပည္နယ္တြင္ ဇူလိုင္ ေနာက္ပုိင္းကစ၍ အနည္းဆံုးလယ္သမား ၅၀ ခန္႔ ပိုးသတ္ေဆးအဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည္ဟု မသကၤာျဖစ္ေနသည္။ ေသဆံုးသူစာရင္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနသျဖင့္ BJB ပါတီဦး ေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသဆံုးမႈအမ်ားစုသည္ ယာဗက္မယ္ခ႐ုိင္ကျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒသသည္ ဝါဂြမ္းအဓိကစိုက္ပ်ိဳးရာ ေဒသျဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ား မိမိကုိယ္ကုိယ္ အဆံုးစီရင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ မၾကာခဏ သတင္းမ်ားတြင္ပါေသာ ေဒသျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ႏွင့္ စက္တင္ဘာအတြင္းမွာပင္ ယင္းခ႐ုိင္ေဒသရိွ လယ္သမား ၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေဆး႐ံုတင္ပို႔ခဲ့ရသည္ဟု အရာရိွမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဝါဂြမ္း၊ ပဲပိစပ္ႏွင့္ အျခား ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးစိုက္ပ်ိဳးေသာ ယာဗက္ မယ္ခ႐ုိင္လယ္သမားမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေရာေႏွာသံုးစြဲၿပီး အမႈန္႔ ႏွင့္ အရည္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကုိ အသံုး ျပဳခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ ဝါဂြမ္းသီးႏွံမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေသာ ပုိးမ်ား တုိက္ခုိက္မႈဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ ရိွသည္ဆိုေသာ မ်ိဳးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္ ဝါမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း စုိက္ပ်ိဳးသည္ဟု လယ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ဝါသီးဖ်က္ပိုးမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၎တုိ႔၏ ဝါခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနသျဖင့္ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ပိုမုိအသံုးျပဳေနရသည္။

ခုနစ္ရက္ဆက္တိုက္ ၎၏ ဝါခင္းမ်ားကုိ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္း ၿပီးေနာက္ မိမိလဲက်ခဲ့သည္ဟု အသက္ (၂၁)ႏွစ္အရြယ္ နီကက္ရ္ွ ကာသာနီက ေျပာျပသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းေတြ ေလးလံလာၿပီး ဘာမွမျမင္ရေတာ့ဘူး’’ ဟု ေဒသခံေဆး႐ံုအထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္တြင္ ကုသမႈခံယူေနေသာ ကာသာနီက ေျပာသည္။ ၎အေနျဖင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ယခုအခါအသက္အႏၲရာယ္ မစိုးရိမ္ရ ေတာ့ေသာ မစၥတာကာသာနီက ေျပာသည္။

တကယ္တမ္း က်န္းမာေရး မေကာင္းျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ ၎တို႔ စုိက္ခင္းမ်ားကုိ ပိုးသတ္ေဆးမဖ်န္းေတာ့ဟု ဝါစုိက္ေတာင္သူအမ်ားအျပားက ေျပာၾကား သည္။

‘‘ဒါဟာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ အေျခအေနပါ’’ဟု ပံုမွန္အားျဖင့္ ေႂကြးထူကြၽန္ျဖစ္၍ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား တမင္ေသာက္သံုးေသာ လယ္သမားမ်ားကို ကုသမႈေပးရသည့္ ေဒသခံေဆး႐ံုမွ ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာအာေရွာ့ရာေသာ့က ေျပာၾကားသည္။

မေတာ္တဆပုိးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္ျခင္းသည္ ကုသရန္ ပုိမိုခက္ခဲသည္ဟု ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာၾကားသည့္ အေၾကာင္းမွာ ဗုိက္ထဲေရာက္သြားေသာ ပုိးသတ္ ေဆးအႂကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ေဆး ေၾကာ၍မရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ ႏွာေခါင္းမွ တစ္ဆင့္ ႐ွဴသြင္းေသာ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ကုိလည္း ထိခိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

ဇူလိုင္လေနာက္ဆံုးပတ္ကစ၍ ပိုးသတ္ေဆးအဆိပ္သင့္မႈမ်ားရိွသည္ဟု မသကၤာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံဆရာဝန္မ်ားက ဆိုသည္။ လူနာ ၄၁ ဦးသည္ အလားသဏၭာန္ တူေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေဆး႐ံုေရာက္လာခဲ့သည္။ ၎ တို႔အားလံုးတြင္ မူးေမာ္ျခင္း၊ အန္ ျခင္း၊ အသက္႐ွဴျပႆနာ၊ အျမင္ အာ႐ံုေဝဝါးျခင္းႏွင့္ ေၾကာင္ ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ေနျခင္း စသည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရသည္။ ၾသဂုတ္တြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ လူနာ အေရအတြက္ ၁၁၁ ဦးရိွခဲ့ကာ စက္တင္ဘာတြင္ ႏွစ္ဆေက်ာ္မ်ား လာကာ ၃၀၀ အထိရိွလာခဲ့သည္။

လက္ရိွေဆး႐ံုတြင္ ကုသမႈ ခံယူေနရေသာ ေတာင္သူမ်ားအနက္ အနည္းဆံုး ၁၀ ဦးသည္ အေရးေပၚခန္း၌ အသက္လုေနရၿပီး ၂၅ ဦးခန္႔သည္ အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္း မႈမ်ား ခံစားရသည္ဟု ေဆး႐ံုတာ ဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔ ေသဆံုးမႈႏွင့္ နာမ က်န္းမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသ နပညာရွင္မ်ားကြင္းဆင္းေလ့လာ မႈလုပ္ေဆာင္ေရး ခ႐ုိင္အရာရိွမ်ားက စက္တင္ဘာအတြင္း ေတာင္း ဆုိခဲ့သည္။ လယ္သမားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းခ်ိန္တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ ဝတ္စံု၊ မ်က္မွန္ႏွင့္ လက္အိတ္္မ်ား အသံုးမျပဳ ၾကဟု စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။

မစၥတာဆိုယမ္၏ ဖခင္ ဘာအူ႐ူက သားျဖစ္သူ ဆိုယမ္သည္ ပုိးသတ္ေဆးဖ်န္းခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝတ္စံုမ်ား အသံုးမျပဳခဲ့ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎၏ သားဆုိယမ္သည္ ယခင္ကလည္း အကာအကြယ္ဝတ္စံုႏွင့္ ပစၥည္း မ်ား အသံုးမျပဳဘဲ စိုက္ခင္းအတြင္း ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မွ ဘာေၾကာင့္နာမက်န္း ျဖစ္ကာ အသက္ဆံုး႐ႈံးသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသနည္းဟု ၎က သိခ်င္ ေနသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ အသက္အႏၲရာယ္ရိွ ေသာ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို အသံုး ျပဳေနရပါသလား၊ ၎တို႔မသိ ေသာေဖာ္ျမဴလာအသစ္ ပုိးသတ္ ေဆးကို အသံုးျပဳခဲ့သလား၊ ယင္း

ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ေဘးကင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားရိွပါသလားဆုိေသာ ေမးခြန္း မ်ား က်န္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

မစၥတာဆိုယမ္၏ ေနအိမ္တြင္မူ ၎၏ညီျဖစ္သူ နမ္ဒက္ဖ္က သူတို႔ဖ်န္းပက္ခဲ့ေသာ ပိုးသတ္ ေဆးအထုပ္မ်ားကို ဆဲြထုတ္ျပသရင္း ‘‘သူ႔လိုပဲ ကြၽန္ေတာ္လည္း ေသသြားႏုိင္တယ္’’ဟု အစ္ကုိျဖစ္သူ ဆုိယမ္၏ ဓာတ္ပံုကုိ စုိက္ ၾကည့္ရင္း ေျပာသည္။

Ref:The Indian Farmers Falling Prey to Pesticide

Top News