လူငယ္ႏွင့္ အမိုက္တရား လူငယ္ႏွင့္ အသိပညာ (ေအာင္သင္း)

စာေရးဆရာႀကီး (ဦး)ေအာင္သင္း မကြယ္လြန္မီ Eternal Light Magazine တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ စုစည္း၍ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။

ဇြန္ပြင့္စာအုပ္တိုက္က (ဦး)ေအာင္သင္း အသက္(၉၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ စီစဥ္ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ တိုးတက္ရစ္ဖုိ႔၊ အေမြ၊ ကံ့ကူလက္လွည့္စသည့္ လူငယ္ျပဳျပင္ေရး၊ စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းေမြးျမဴေရးအတြက္  အၿမဲတိုက္တြန္းေရးသားခဲ့ေသာ (ဦး)ေအာင္သင္းသည္ ယခုစာအုပ္ပါ ေခါင္းစဥ္အတိုင္း လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားသုိ႔ရည္ရြယ္၍ ၎၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ အေျခခံကာေဆာင္းပါးမ်ားေရးခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါစာမ်ားကုိ ေရးခ်ိန္တြင္ (ဦး)ေအာင္သင္းသည္ (၈၇)ႏွစ္အတြင္း ခ်ဥ္းကပ္ေနၿပီျဖစ္ရာဘ၀ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္အသိအျမင္မ်ား တစ္ေလွႀကီးရၿပီး ေသာ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ေရးသားသည့္စာမ်ားသည္ ၎၏ဘ၀အ ေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အသိအျမင္မွ ေနာက္ဆုံးကြန္႔ျမဴးလာ ေသာစာမ်ားဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္ႏွင့္ အမုိက္တရား ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ၎ငယ္စဥ္၀ံသာ ႏုစိတ္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္ ႏိုးၾကားရဲ၀ံ့မႈႏွင့္အတူ မုိက္မဲေသာ စိတ္ဓာတ္ကေလးမ်ား ေရာႁပြမ္းလာခဲ့ပုံ၊ အရပ္ထဲ၌ သခင္မ်ား တရားေဟာသည့္အခါ ‘ဟယ္..ဘေမာ္အစုိးရ’ဟုဆုိကာ နင့္နင့္သီးသီးေဟာေျပာပုံမ်ား၊ ‘ဘ ေမာ္..ဘေမာ္..အုိ႔အုိ႔’ဟုဆုိကာ ရဲ၀ံ့စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အတူ မုိက္မဲစိတ္ေလးမ်ား မသိမသာခုိေအာင္းလာပုံ တို႔ကုိ မႁခြင္းမခ်န္ေရးထားသည္။ သီဆုိ၍ေကာင္း ေသာ ‘တုိ႔ဗမာ’ သီခ်င္း၌ပင္ ဇာတိမာန္အလြန္တက္ ႂကြကာ လူမ်ိဳးျခားမ်ားကုိႏွိမ္သည့္သေဘာ ပါ၀င္ေန ေၾကာင္း (ဦး)ေအာင္သင္းက ဆင္ျခင္ဖြယ္ေထာက္ျပ ထားသည္။ လူပ်ိဳေပါက္အရြယ္တြင္ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား ပုိမုိ ထြန္းကားလာၿပီး အေရးေတာ္ပုံအေၾကာင္း ေရးသား ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ဆရာႀကီးမဟာေဆြ၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ကုိ လႈံ႔ေဆာ္ေသာ စာအုပ္မ်ားဖတ္႐ႈကာ စာဖတ္စြမ္း ရည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း လူငယ္မ်ား မွတ္သားဖြယ္ ေရးထားသည္။ ဤတြင္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး ေပၚ ေပါက္လာေသာအခါ အစည္းအ႐ံုး၀င္သခင္အခ်ိဳ႕က ဘအကၡရာကုိေရွာင္လႊဲ၍ဗအကၡရာ ျဖင့္သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္ဗေဆြ၊ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ဗဟုန္ အမည္ေျပာင္း ၾကေၾကာင္း သမိုင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုအျဖစ္ သိရိွရပါသည္။ တစ္ဖန္အစည္းအ႐ံုးအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ (လက္၀ဲ)စာေပမ်ား ျပန္႔ပြားလာသည့္အခါ လုိက္လံဖတ္႐ႈၾကေသာ လူငယ္မ်ားအေၾကာင္းေရးထားသည္။ လူငယ္သဘာ၀ ဇြတ္တရြတ္လုပ္တတ္ေသာ အမိုက္ တရားသည္ အဆုိပါ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကပင္ အေျခခံ ေပါက္ပြားေစေၾကာင္း သတိျပဳဖြယ္ ေရးထားပါသည္။

လူငယ္ႏွင့္အသိပညာ က႑၌ (ဦး)ေအာင္သင္းသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအေရးပါပုံ၊ ပညာေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္ တကယ့္ပညာ အစစ္အမွန္ ဆုိသည္မွာ မည္သုိ႔ေသာအရာျဖစ္ ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္ေရးထားသည္။ အသက္ (၈၀)ေက်ာ္ (၉၀)ခန္႔ ဘ၀ေန၀င္ခါနီးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ အေတြးအာ႐ုံမ်ားျဖစ္၍ ဘ၀တစ္ခုလုံး၏ အသိ အျမင္အဆီအႏွစ္မ်ားကုိ လူငယ္မ်ားသာမက လူႀကီး မ်ားပါ သိျမင္ႏုိင္ေအာင္ ေရးသားႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာအုပ္တစ္ေနရာ တြင္ ‘ကြၽန္ေတာ္သတိျပဳမိေသာအခ်က္မွာ စူးစမ္းေလ့ လာေသာေၾကာင့္ အသိတရား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ထုိတရား၏ အေၾကာင္းအရင္းကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္မိ ေသာေၾကာင့္ ပညာ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိျမင္ခံစားရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ သတိထားမိျခင္း၊ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရင္းကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ျခင္းဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းေတြ႕ရပါသည္။ ပထမတစ္ပုိုင္းမွာ အသိတရားရရွိျခင္း၊ ဒုတိယတစ္ပိုင္းမွာ မိမိေတြ႕သိ လုိက္ရေသာ တရားမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အ ေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေတြ႕သိလုိက္ရသည့္ ပညာ ျဖစ္ပါသည္’ ဟူ၍ ေလးနက္စြာေရးထားသည္။

ယခုစာအုပ္ကုိ ၃,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ၿပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ မွာယူလုိသူမ်ား ဖုန္း-၀၉- ၂၅၀၀၉၁၉၁၃ ႏွင့္ facebook/Wedistribution သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Top News